Activiteiten & Actueel

Groenbericht september - oktober 2019

61e jaargang nr. 5 – sept./okt. 2019

afz. Groot Hertoginnelaan 11

2517 EA Den Haag

 

               

 

Het Groenbericht voor de maanden september en oktober 2019

Tweemaandelijks bericht van de afdelingen Delft, Den Haag,

Leidschendam, Rijswijk en Wassenaar

 

Elk lid van de KMTP/Groei&Bloei kan deelnemen aan alle in

dit bericht opgenomen activiteiten.

 

Agenda voor de maanden september en oktober 2019

Di.   10-9  Bezoek Canna-kwekerij in De Zilk                             afd. Wassenaar

Za.  15-9  Kaboutertuin a/h Julialaantje                                    afd. Rijswijk

Ma. 16-9  Lezing Besdragende planten                                     afd. Leidschendam

Di.   17-9  Nazomerschikking                                                    afd. Den Haag

Do.  19-9  Uitslagenavond voortuinkeuringen                           afd. Den Haag

Za. 21-9    Groenochtend – tuin winterklaar?                             afd. Den Haag

Za.  21-9  Bezoek Westlands museum en druivenkas                  afd. Delft

Di.   8-10  Herfstschikking                                                        afd. Leidschendam

Za.  12-10 Herfstplantenruilbeurs-Botanische Tuin                   afd. Delft

Za.  12-10 Plantenruilbeurs                                                      afd. Wassenaar

Di.   15-10 De tuinen van Monet – museumbezoek                   afd. Den Haag

Di.   15-10 Herfstschikking                                                      afd. Den Haag

Wo. 16-10 Bezoek Biological Youngplants Poeldijk                  afd. Leidschendam

Za.  19-10 Groenochtend – wintersnoei                                   afd. Den Haag

Ma. 21-10 Uitslag Tuinmetamorfosewedstrijd en

                    Lezing Vreugd en Rust-historie in Groen                afd. Leidschendam

Wo. 23-10 Paddestoelenwandeling o.l.v. Kees Pinster                    afd. Wassenaar

Ma. 28-10/12-11 Workshop tuinontwerpen                              afd. Delft

 

Let op: Het volgende Groenbericht verschijnt rond 1 november 2019.

Geen bericht ontvangen? Meld dit aan Liesbeth Hazekamp, tel. 070-3654445

email: info@denhaag.groei.nl.

AFDELING DELFT en omstreken

Website: http://delft.groei.nl Informatie: info@delft.groei.nl


Aanmelding activiteiten

De aanmelding voor uw activiteit is definitief in volgorde van betaling. Annuleren kan tot 7 dagen voor de activiteit. Het geld wordt teruggestort minus € 2.50 administratiekosten.

‘Ode aan de Westlandse druif’

Zaterdag 21 september: 13 – 16.30 uur

We brengen een bezoek aan het Westlands Museum met zijn moestuin en aan de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck .

13.00u. Aankomst en verzamelen in het museumcafé van het Westlands Museum

Middelbroekweg 154, 2675KL Honselersdijk.

Entree € 5.50 of museumjaarkaart.

Er zijn hier voldoende parkeermogelijkheden.

13.15u. Na een Welkomstwoord bezoeken we op eigen gelegenheid het museum en de historische tuin

14.15u. Gezamenlijk gebruik koffie/thee e.v.t met gebak op het terras of in het café

15.00u. Aankomst bij Sonnehoeck   (ongeveer 4 km vanaf WLM) Een historische druivenkwekerij

Hollewatering 26, 2295LW Kwintsheul

Rondleiding van 1 uur. Door G v Geest

16.30u. Afsluiting met koffie/thee/limo

Kosten voor deze excursie : € 10.00 voor leden en € 12.00 voor niet-leden.(Toegang de Sonnehoeck en gebruik van koffie/ thee e.d.)

Overmaken vóór 16 september 2019 op ons rekeningnummer NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei & Bloei/ KMTP  afd. Delft te Delft. Vergeet daarbij niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. 
Ieder komt op eigen gelegenheid naar Honselersdijk. Als je graag met iemand mee wil rijden of -fietsen, neem dan contact op met Anneke de Roo 06-14449401

Herfstplantenruilbeurs 2019

Zaterdag 12 oktober 10.00 - 11.30 uur in de Botanische Tuin TU Delft.

Adres : Poortlandplein 6. 2628 BM Delft.

Toegang gratis.

Van 10.00 - 10.30 uur kunt U overtollige kamer- kuip- en tuinplanten en zaden inbrengen. Voor de zaden is er dit keer extra aandacht in de vorm van een zadenbar.

Vanaf 10.30 uur mag U een keuze maken uit het aanbod van andere groen- en tuinliefhebbers.

Voor wie geen planten kan inleveren, is er vanaf 11.00 uur de kans om te kijken of er nog iets van zijn/ haar gading bij is.

Het is ook een goed moment om bij een kopje koffie/ thee andere G&B-leden te ontmoeten en ideeën in te brengen.

Evt. inlichtingen : 015-2567876  of

015-2615445.

Workshop tuinontwerpen met respect voor natuur en milieu.

Deze workshop zal gegeven worden door Ria Hoogervorst. Het is de bedoeling dat de deelnemers daarbij actief bezig zijn. Het resultaat zal zijn dat er aan het eind van de tweede avond een schetsontwerp van de tuin is gemaakt.

Tijd : maandag 28 okt. en 11 nov. 2019 om 20.00 uur

Locatie: OBS De Eglantier, Ina Boudier Bakkerstraat 2, 2624 NX Delft

Groepsaantal maximaal 16 personen. De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Het is een herkansing! Hopelijk kan het dit keer doorgaan.

Duur: 2 avonden van 2x2 uur inclusief 15 min pauze.

Kosten: € 20.00 voor leden en € 27,50 voor niet-leden.

Overmaken vóór 21 okt. 2019 op ons rekeningnummer: NL88 INGB 0004215220 t.n.v. Groei&Bloei/KMTP afd. Delft te Delft 

Uw deelname is definitief als de deelnamekosten zijn ontvangen. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden!

Met een mail aan annekederoo@outlook.com krijgt u een uitgebreide info toegestuurd.

 

Voor meer informatie over de activiteiten kijk op onze website: http://delft.groei.nl. Meld U dan daar graag aan voor de nieuwsbrief. Als U uw e-mailadres recent heeft veranderd graag opnieuw aanmelden.


 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl


Groen & Doen bij Groei&Bloei

 

I. Groenochtenden

Zaterdag 21 september en zaterdag 19 oktober is er weer de maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) open van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.30 uur binnenbrengen en liefst de naam en de kleur erbij.

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt wordt. Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto, graag op de ruilbeurs inleveren. Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma@kingmamail.nl.

tel: 070-323 41 65.

Inl. over de Groenochtenden: Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

1. Op zaterdag 21 september om 10.45 praten we over de “tuin winterklaar maken, of niet?” Vroeger deden we dat wel en dan ging de tuin schoon de winter in, maar zoals met zoveel dingen denkt men er nu toch anders over. We vinden het leuk om te horen hoe u erover denkt!

2. Op zaterdag 19 oktober om 10.45 besteden we aandacht aan “de wintersnoei”. Als de weersomstandigheden het toelaten, kunnen we daar nog heel lang mee doorgaan!

Zaterdag 16 November: Geen plantenruilbeurs, maar wel hebben we de Stadskwekerij bereid gevonden om ons meer te vertellen over de kwekerij. In het voorgesprek hoorden we dat in november de bomen die nog opgekuild stonden uitverkocht werden en dat er een nieuwe voorraad weer aangevoerd werd. In dit verband leek het ons heel interessant om een rondleiding te organiseren. Aanvang 10.00 uur

Verdere info in het volgende Groenbericht, zet het vast in uw agenda!

 

Bezoekers van onze Groenochtenden en bloemschiklessen hebben misschien gemerkt dat ik een paar maanden afwezig was. Na een maand lang alle ziekenhuizen in de regio van binnen gezien te hebben, ben ik nu, een nieuwe aortaklep, een pacemaker en een paar bloedtransfusies rijker, weer op mijn post. Ik wil graag iedereen die me kaarten stuurde en later  belde tijdens mijn herstel in de Uiterjoon bedanken voor hun meeleven.

Het was werkelijk overweldigend!

Liesbeth Verster

 

II. Bloemschikken

1. Dinsdag 17 september, 20.uur kantine Stadskwekerij Den Haag zal Lia Ruis een avond bloemschikken verzorgen: een “nazomerschikking” een vrolijke schikking met het afscheid van de zomer.

U hoeft geen ondergrond mee te nemen, maar wel een stuk stevige vuilniszak om onderin de ondergrond te leggen, om eventuele lekkage op uw mooie spullen te voorkomen en natuurlijk neemt u uw gereedschap mee, een mes, een schaar en een draadtang.

Kosten leden € 21,50 en niet-leden € 25,00. Aanmelden en betalen vóór 10 september,

Liesbeth Verster tel. 070 323 35 06 of e-mail liesbeth.verster@ziggo.nl

Betaalrekening: NL42 INGB 0003 4283 11 t.n.v. KMTP afd. Den Haag o.v.v. zomer. Op de bankoverschrijving graag ook uw eigen naam vermelden

2. Dinsdag 15 oktober is Ingeborg Kemperman weer van de partij met een herfstschikking,

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, aanvang 20.00 uur,

Kosten leden € 22,50 en niet-leden € 27,50. Betalen vóór 7 oktober o.v.v. herfst! Betaalrekening, zie boven

Het is half augustus als ik dit schrijf, onze docent Ingeborg is onbereikbaar, waarschijnlijk nog met vakantie. Daarom stel ik voor dat u zich voor deze les alleen per e-mail aanmeldt bij zowel liesbeth.verster@ziggo.nl  als bij a.kingma@kingmamail.nl. Geef daarbij ook het email-adres op waarop wij u kunnen bereiken. Zodra ik Ingeborg bereikt heb stuur ik jullie een bericht met wat voor ondergrond er meegenomen moet worden en eventuele verder instructies.

Wel altijd je eigen gereedschap meenemen: mes, schaar en een draadtang

Zaterdagmiddag 14 december 14.00 uur is onze Kerstschikking op de Stadskwekerij o.l.v. Lia Ruis

Nadere gegevens volgen.

Ledenbijeenkomsten

1. Uitslag voortuinkeuringen.

Op donderdag 19 september om 20.00 uur zullen weer de prijzen worden uitgereikt van de voortuinkeuringen van dit jaar. We zijn daarvoor te gast in de grote zaal van zorgcentrum “Duinhage”, De Savornin Lohmanlaan 202 in Den Haag. Door 15 wijken, verdeeld over de gehele stad, zijn de keurders op pad gegaan en het resultaat laten wij die avond zien.

Voor de pauze zal Fransje van Dorp, redacteur van Groei&Bloei, de hoofdprijzen uitreiken.

Hierna zal Rutger Spoelstra, architect, permacultuurontwerper en docent uit Delft inhaken op ons thema, “een rijk bloeiende tuin” en verder ook meer algemene tuinzaken, o.a. eetbare planten behandelen. Wellicht een andere kijk op stadsvoortuinen.(zie: www.rutgerspoelstra.nl).

Na de pauze volgt de uitreiking van de verschillende wijkprijzen. Alle prijswinnaars krijgen tijdig bericht. De keurders en de sponsors ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook alle andere leden zijn van harte welkom.

Ook dit jaar zijn er v.a. 19.30 uur en in de pauze bijzondere bloembollen te koop.

Duinhage is per openbaar vervoer te bereiken met Randstadlijn 3 en de buslijnen 23 en 24.

2. De tuinen van Monet

Op dinsdag 15 oktober, Gemeentemuseum

Een rondleiding langs werken van de schilder Claude Monet waaronder zijn, inmiddels wereldberoemde, Waterlelies. Een tentoonstelling met als thema ‘De tuinen van Monet, tuinen van verbeelding’. In totaal zijn veertig topstukken te zien waaronder het schilderij ‘Blauweregen’ uit de eigen collectie van het Gemeentemuseum. Het merendeel van zijn werken schilderde Monet in Frankrijk, waaronder de prachtige landschappen uit de omgeving waar hij woonde en de series van schilderijen met eenzelfde onderwerp maar onder verschillende licht- en weersomstandigheden. Monet kan als grondlegger en trouwste vertegenwoordiger van het impressionisme worden beschouwd.

Voor deelname aan de rondleiding moet U zich aanmelden bij onze secretaris,Liesbeth Hazekamp, tel: 070- 3654445 of via de mail info@denhaag.groei.nl. De rondleiding start om 14.00 uur en het  aantal deelnemers is maximaal 20. Heeft u een Museumjaarkaart, neem die dan a.u.b. mee.

Kijk ook op de website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.


Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

AFDELING LEIDSCHENDAM e.o.

Secr: Abr. Douglaslaan 131, 2273 GR, Voorburg, tel. 070 3877021.

Ledenadm: Frekeweg 118, 2263 KB, Leidschendam, tel. 070 327 26 26

website: http://leidschendam.groei.nl


Ledenavonden en Lezingen

De lezingen worden gegeven op de nieuwe locatie: Het Heuvelhonk, Burgemeester Sweenslaan 6, 2262 EB Leidschendam.

Aanvang: 20.00 uur

De toegang, koffie en thee is gratis. Aan het einde van de avond is er een loterij met mooie aan de tuin/groen gerelateerde prijzen.

 

1. Maandagavond 16 september zal Frans van der Graaf een lezing houden over bes-dragende planten.

De sierwaarde van veel planten zit niet alleen in de bloei maar vaak ook in de bessen, die na de bloei aan de planten verschijnen. De kleuren kunnen variëren van groen naar wit, geel, oranje, rood, blauw tot zwart. Dikwijls blijven de bessen de hele winter aan de planten hangen waardoor we, als het ware, het tuinseizoen verlengen.

Tijdens deze presentatie zullen we een aantal planten van bloem tot bes bekijken. De zaal zal worden opgesierd met planten en heel veel takken, voorzien van bessen. De bezoekers mogen ze allemaal aanraken, ruiken en bekijken. Een leuke lezing waarbij het publiek aangenaam bezig gehouden wordt en na afloop veel beter gaat letten op het grote aanbod aan bessen, die in allerlei kleuren te vinden zijn.

 

2. Maandagavond 21 oktober zullen eerst de winnaars Tuinmetamorfosewedstrijd worden bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. Bij de foto’s van de winnende tuinen wordt commentaar en tips gegeven zodat ook anderen inspiratie kunnen opdoen om in de eigen tuin leuke veranderingen aan te brengen.

 

Na de prijsuitreiking zal Joost Heuvelink van Stichting Mooi Voorburg een lezing houden met de titel: Vreugd en Rust een historie in Groen.

Midden 19e eeuw is het park Vreugd en Rust, zoals we het nu kennen, ontstaan. Welke elementen zijn nog zichtbaar en welke zijn verdwenen? Hoe werd het park onderhouden en welke invloeden heeft de opdrachtgever en zijn private gebruikswensen gehad? Wat hebben de gemeentelijke eigenaren sinds 1916 met het openbare groen voorgehad? Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Komt de Narcissenroute terug? De lezing is een goede voorbereiding voor een bezoek aan een tentoonstelling over Vreugd en Rust in het voorjaar van 2020

Bloemschikken

De afdeling Bloem en Doen van Groei en Bloei organiseert dit najaar twee bloemschikmiddagen.

Onder leiding van Lia Ruis wordt er eerst op dinsdagmiddag 8 oktober een herfststuk gemaakt.

De workshop wordt gehouden op Stadstuin Rusthout aan de Noordsingel no. 3, 2264 Ek Leidschendam. Aanvang 14.00 uur.

De kosten bedragen voor deze middag voor leden van Groei en Bloei € 22,50 en voor niet-leden € 26,50.

Op dinsdagmiddag 17 december is de kerstworkshop. Info hierover volgt nog.

Opgeven kunt u bij wallyzweekhorst@ziggo.nl of bellen 06-82005588.

Van haar hoort u dan hoe u kunt betalen.

Hieronder volgt een stukje van Lia Ruis waarin ze zichzelf aan ons voorstelt en u vertelt wat u mee moet brengen bij de workshop.

“Mijn naam is Lia Ruis, meesterbinder en ik ben gevraagd komende herfst bij jullie een workshop te verzorgen. Dat wil ik graag doen. Afgelopen seizoen en komend seizoen ben ik ook werkzaam bij Groei&Bloei afd. Den Haag.

Naast het geven van workshops ben ik actief in het maken van rouw- en trouwbloemwerk. Als kunstenaar ben ik verbonden aan de Maassluise Kunstenaars Vereniging. Ik woon in het Westland, waar ik aan huis mijn atelier heb.

Omdat het om een herfstschikking gaat, bedacht ik dat het mooi is om daarvoor te gaan werken op een plat bord met een middellijn van 24 cm. (een taartschaal van die afmeting mag ook). We werken met herfstkleuren. In het midden plaatsen we een windlicht. Hiervoor kun je een glazen vaas gebruiken van helder glas met een middellijn van ca. 12 cm. Op de bodem ervan wordt een dikke kaars geplaatst.

Zelf meebrengen: snoeischaar, mesje, draadtang, plat bord of schaal met een middellijn van 24 cm, windlicht met kaars (of glazen vaas met middellijn ca. 12 cm.)

De technieken die we bij deze schikking gebruiken zijn “steken en rijgen”.”

 

Excursie

Biological Youngplants

Op woensdagmiddag 16 oktober brengen wij een bezoek aan kwekerij Biological Youngplants te Poeldijk.

Deze kwekerij is sinds 1990 actief in stekvermeerdering van kruidenplanten.

Jaarlijks worden c.a. 12 miljoen stekken van 80 verschillende soorten kruidenplanten gestekt. Vanaf 2007 worden de kruiden volledige biologische vermeerderd, hiervoor is (in 2009) de SKAL certificering behaald. Certificeren kan alleen als het product (en de hele keten ervoor), perceel of dier onder controle staat. Om er zeker van te zijn dat het hele productieproces nu 100% biologisch is, worden de gebruikte meststoffen zelf op een 100% duurzame en biologische wijze geproduceerd. Door bewustwording kiest de consument steeds vaker voor biologische producten die op een duurzame wijze voor mens en natuur zijn geproduceerd. De passie van Biological Youngplants is het toepassen van de opgedane kennis en het ondersteunen van de bewustwording van de consument om de keuze te maken voor producten die volledig biologisch zijn geteeld. De ervaring leert dat volledig biologisch geteelde producten een positief effect hebben op de natuurlijke aanmaak van antistoffen waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekte en plagen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat deze natuurlijk aangemaakte antistoffen, bij het consumeren van deze producten een positieve bijdrage leveren aan de weerbaarheid van de mens.

Tijdens deze excursie krijgt u de gelegenheid om achter de schermen van kwekerij Biological Youngplants te kijken en een deel van het productieproces te volgen.

We verzamelen op woensdag 16 oktober om 13.00 uur op het President Kennedyplein in Leidschendam. Met eigen vervoer (eventueel meerderen in een auto). Zelf rijden of meerijden graag opgeven bij aanmelding. Aanmelden via e-mail olsthoorn.anneke@gmail.com, of telefonisch 06-83543393.

De kosten bedragen € 5,- (incl. rondleiding + kopje thee/koffie met iets lekkers) te betalen bij aanvang op het Kennedyplein. De kosten voor het meerijden bedragen € 2,50 p.p.. Deze kosten kunt u afrekenen bij de chauffeur.

Cursus Tuinonderhoud

Groei & Bloei, afdeling Leidschendam organiseert dit najaar opnieuw een “Cursus Tuinonderhoud”.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

wat je kan doen om planten vitaal en gezond te laten groeien.

zinvolle grondbewerkingen en verantwoord bemesten.

inrichten van een mooie border die het hele seizoen het aankijken waard is.

aanleg en onderhoud van het grasgazon en hagen.

(voorkomen van) ziekten en plagen.

Composteren en compost gebruiken.

advies over tuingereedschap enz.

Verder wordt uitgebreid ingegaan op het snoeien van verschillende heesters, struiken en bomen om ze in gezonde staat binnen de perken te houden.

Dit alles met respect voor de natuur en het milieu om ons heen. Veel informatie geldt ook voor de moestuin.

Deelnemers ontvangen gratis een uitgebreid naslagwerk van c.a. 100 pagina’s.
De lesstof wordt aangeboden met behulp van PowerPoint -presentaties met theorie, praktische voorbeelden van de behandelde onderwerpen plus een aantal zeer illustratieve instructie-filmpjes. 
Docent is Jan Blokland.
Waar en wanneer? Op vijf (5) dinsdagavonden 24 sept, 1, 8, 15 en 22 oktober 2019

In het ECO-home van de Stadstuin Rusthout, Noordsingel 3 (t.o. L.hage) Leidschendam.

Aanvang: 19.30 uur tot ca 21.45 uur.

Kosten: De cursus (5 woensdagavonden) incl. uitgebreide handleiding bedraagt voor:

leden van Groei & Bloei en vrienden van Stadstuin Rusthout € 43,50, voor niet-leden:

€ 52,50

Storten op bankrekening: NL07 INGB 0001 5532 52 t.n.v. J.J.M. Blokland o.v.v. cursus tuinonderhoud.

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling.

Voor uitgebreide informatie en aanmelden:

Email: jan.gonnie@alpineflowers.nl of telefoon: 070 327 8959 (na 19.00 uur).

 

De Groei&Bloei Tuin- en balkonmetamorfosewedstrijd.

Ook dit jaar organiseert Groei&Bloei een Tuinmetamorfosewedstrijd, waarbij mooie prijzen te winnen zijn. In het Groenbericht van mei en juni hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de vele voordelen van een groene tuin. Maar ook als u geen tuin bezit maar wel een balkon kunt u een aantal van de voordelen realiseren. Ook op een balkon leveren (grote) planten in potten of kuipen verkoeling bij hete weersomstandigheden, helpen bloeiende planten insecten te overleven en geven planten u een prachtig uitzicht. Bovendien zijn groene balkons voor voorbijgangers een lust voor het oog en vrolijken de woonomgeving op.

Ook eigenaars van een kaal balkon worden uitgenodigd om op hun balkon een metamorfose tot stand te brengen en er een groene oase van te maken. Een balkon met veel planten is een minituin en kan dan ook meedoen aan de tuinmetamorfose-wedstrijd

Wat moet u doen om een kans te maken op een van de aantrekkelijke prijzen? Maak een foto vóór en een foto ná de metamorfose.

Tip: Kies daarvoor de meest optimale groei- en bloeimomenten in uw tuin of balkon, liefst met licht bewolkt weer. Stuur uw beide foto’s met uw gegevens en een beknopte omschrijving vóór 21 september a.s. via de mail naar: info@leidschendam.groei.nl.

Om in aanmerking te komen voor een van de prijzen dient uw tuin of balkon zich in de gemeente Leidschendam-Voorburg of in Leidschenveen te bevinden.

Een deskundige en onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen. Op een feestelijke bijeenkomst op maandag 21 oktober zal de uitslag bekend worden gemaakt. Deelnemers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Heel veel succes toegewenst. We zijn enorm benieuwd naar de resultaten!

Een tip voor september: De 34e editie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling : Nazomeren - van 12 september tot en met 15 september in de Oude kerk, Wilhelminaplein te Naaldwijk. Link: https://www.nzbt.nl/

 


 

AFDELING RIJSWIJK

Secretariaat: Prunuskade 29 2282 DX Rijswijk. tel:070-3901357 email: info@rijswijk.groei.nl


Ken jij de Kaboutertuin aan het Julialaantje?

Het kindertuinencomplex aan het Julialaantje is voor 1 dag een kaboutertuin geworden, waar je spelletjes en activiteiten kan doen met sprookjesfiguren. En je kan er ook nog een prijs mee winnen.

Kom jij ook?

Op zondag 15 september van 10.00 – 16.00 uur is de tuin geopend!

In de bocht achter de kinderboerderij tussen RKSV Vredenburch en Don Bosco

Kinder- en Hobbytuinen Julialaantje

Groei & Bloei afd. Rijswijk


 

 

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

 

AFDELING WASSENAAR

Secretariaat en Ledenadministratie: Joh. De Wittstraat 20 2242 LB Wassenaar tel. . 0651005946 wwestgeest8@gmail.com website: wassenaar.groei.nl


Bezoek aan de Van Haaster Cannakwekerij.

Op dinsdag 10 september, aanvang 10.00 uur, bezoeken we Kwekerij De Groeneweg aan de Zilkerbinnenweg 78A in De Zilk.

In de nazomerse periode tonen de canna’s, aanwezig in wel 50 soorten, zich op hun mooist en geven ze kleur aan dit gebied in de Bollenstreek.

Op het bedrijf kunnen canna’s in pot worden gekocht of kunnen worden besteld waarna de levering in het voorjaar erna volgt. De rondleiding duurt ca. 2 uur.

Kosten per deelnemer, inclusief entree en koffie of thee, bedragen € 5.-

De mogelijkheid bestaat om met bestuursleden mee te rijden. Wij vertrekken vanaf parkeerterrein Stadhoudersplein om 9.30 uur.

Aanmelding en informatie: zie onderstaande adressen.

 

Plantenruilbeurs.

Op zaterdag 12 oktober, aanvang 10.30 uur en einde ca. 12.00 uur, houden we weer onze traditionele najaarsruilbeurs in de tuin aan de Paauwlaan. De entree wordt gemarkeerd door de Groei&Bloei banier. Wij zorgen voor een gratis kopje koffie/thee en hopen dat u planten meebrengt die geruild kunnen worden, maar ook zonder planten bent u van harte welkom. Voor de liefhebbers hebben we diverse soorten zaden en exemplaren van het Groei&Bloeitijdschrift.

Voor informatie zie onderstaande adressen.

 

Paddestoelenwandeling.

Op woensdag 23 oktober om 10.00 uur houden we een paddestoelenwandeling onder leiding van bioloog Kees Pinster in Park Rust en Vreugd. We verzamelen op het parkeerterrein van het park aan de Van Ommerenlaan, bereikbaar via de Rust en Vreugdlaan. Duur van de wandeling ca. 2 uur.

 

Aanmelding/informatie bij: de bestuursleden Wim Westgeest, tel. 06-51005946 en wwestgeest8@gmail.com en bij Ber Hubben tel. 070 5117660 en beringe@casema.nl

 

Vooraankondiging

In november houden we in Tuincentrum De Bosrand weer de workshop wintermand maken met planten, heesters en ook met bloembollen.

 

 

Wat is er nog meer te doen?

Keukenhof Bloembollenmarkt

Keukenhof opent op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober de poorten voor de Keukenhof Bloembollenmarkt. De kleur van het voorjaar in Keukenhof maakt plaats voor het plantseizoen. Want wie een kleurrijke tuin wil in het voorjaar start in oktober met het planten van bloembollen. In oktober en november plant Keukenhof ongeveer 7 miljoen bloembollen.

Om u een handje te helpen bij uw eigen tuin, balkon of dakterras, organiseert Keukenhof een bloembollenmarkt waarop u uw bloembollen direct bij de kweker kan kopen. Tientallen gerenommeerde en aan Keukenhof verbonden kwekers bieden een uitzonderlijk groot assortiment voorjaarsbollen, waaronder vele bijzondere soorten. U ontvangt uit eerste hand informatie over deze producten. Buiten ziet u de Keukenhof-tuinmannen bollen planten en kunt u ze om tips vragen. Kortom: specialisten die vertellen hoe u thuis het meest succesvol met bollen kunt zijn.

Tijdens de Keukenhof Bloembollenmarkt kunt u het ontwerp van het bloembollenmozaïek 2020 zien. Het mozaïek is met bloembollen uitgelegd en geeft het thema van Keukenhof 2020 weer: A world of Colours. De bloemententoonstelling is in 2020 geopend van 21 maart t/m 10 mei.

De Keukenhof Bloembollenmarkt is geopend op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang en het parkeren zijn gratis. Bij verschillende standhouders is pinnen mogelijk, bij anderen reken je contact af.

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver