Activiteiten & Actueel

Groenbericht sept. - okt. 2019 alleen Den Haag

 

AFDELING DEN HAAG

Secretariaat en Ledenadministratie: Groot Hertoginnelaan11 2517 EA 070-365 44 45 email: info@denhaag.groei.nl website: www.denhaag.groei.nl


Groen & Doen bij Groei&Bloei

 

I. Groenochtenden

Zaterdag 21 september en zaterdag 19 oktober is er weer de maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) open van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.30 uur binnenbrengen en liefst de naam en de kleur erbij.

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt wordt. Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto, graag op de ruilbeurs inleveren. Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma@kingmamail.nl.

tel: 070-323 41 65.

Inl. over de Groenochtenden: Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

1. Op zaterdag 21 september om 10.45 praten we over de “tuin winterklaar maken, of niet?” Vroeger deden we dat wel en dan ging de tuin schoon de winter in, maar zoals met zoveel dingen denkt men er nu toch anders over. We vinden het leuk om te horen hoe u erover denkt!

2. Op zaterdag 19 oktober om 10.45 besteden we aandacht aan “de wintersnoei”. Als de weersomstandigheden het toelaten, kunnen we daar nog heel lang mee doorgaan!

Zaterdag 16 November: Geen plantenruilbeurs, maar wel hebben we de Stadskwekerij bereid gevonden om ons meer te vertellen over de kwekerij. In het voorgesprek hoorden we dat in november de bomen die nog opgekuild stonden uitverkocht werden en dat er een nieuwe voorraad weer aangevoerd werd. In dit verband leek het ons heel interessant om een rondleiding te organiseren. Aanvang 10.00 uur

Verdere info in het volgende Groenbericht, zet het vast in uw agenda!

 

Bezoekers van onze Groenochtenden en bloemschiklessen hebben misschien gemerkt dat ik een paar maanden afwezig was. Na een maand lang alle ziekenhuizen in de regio van binnen gezien te hebben, ben ik nu, een nieuwe aortaklep, een pacemaker en een paar bloedtransfusies rijker, weer op mijn post. Ik wil graag iedereen die me kaarten stuurde en later  belde tijdens mijn herstel in de Uiterjoon bedanken voor hun meeleven.

Het was werkelijk overweldigend!

Liesbeth Verster

 

II. Bloemschikken

1. Dinsdag 17 september, 20.uur kantine Stadskwekerij Den Haag zal Lia Ruis een avond bloemschikken verzorgen: een “nazomerschikking” een vrolijke schikking met het afscheid van de zomer.

U hoeft geen ondergrond mee te nemen, maar wel een stuk stevige vuilniszak om onderin de ondergrond te leggen, om eventuele lekkage op uw mooie spullen te voorkomen en natuurlijk neemt u uw gereedschap mee, een mes, een schaar en een draadtang.

Kosten leden € 21,50 en niet-leden € 25,00. Aanmelden en betalen vóór 10 september,

Liesbeth Verster tel. 070 323 35 06 of e-mail liesbeth.verster@ziggo.nl

Betaalrekening: NL42 INGB 0003 4283 11 t.n.v. KMTP afd. Den Haag o.v.v. zomer. Op de bankoverschrijving graag ook uw eigen naam vermelden

2. Dinsdag 15 oktober is Ingeborg Kemperman weer van de partij met een herfstschikking,

Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a, aanvang 20.00 uur,

Kosten leden € 22,50 en niet-leden € 27,50. Betalen vóór 7 oktober o.v.v. herfst! Betaalrekening, zie boven

Het is half augustus als ik dit schrijf, onze docent Ingeborg is onbereikbaar, waarschijnlijk nog met vakantie. Daarom stel ik voor dat

u zich voor deze les alleen per e-mail aanmeldt bij zowel liesbeth.verster@ziggo.nl  als bij a.kingma@kingmamail.nl. Geef daarbij ook het email-adres op waarop wij u kunnen bereiken. Zodra ik Ingeborg bereikt heb stuur ik jullie een bericht met wat voor ondergrond er meegenomen moet worden en eventuele verder instructies.

Wel altijd je eigen gereedschap meenemen: mes, schaar en een draadtang

Zaterdagmiddag 14 december 14.00 uur is onze Kerstschikking op de Stadskwekerij o.l.v. Lia Ruis

Nadere gegevens volgen.

Ledenbijeenkomsten

1. Uitslag voortuinkeuringen.

Op donderdag 19 september om 20.00 uur zullen weer de prijzen worden uitgereikt van de voortuinkeuringen van dit jaar. We zijn daarvoor te gast in de grote zaal van zorgcentrum “Duinhage”, De Savornin Lohmanlaan 202 in Den Haag. Door 15 wijken, verdeeld over de gehele stad, zijn de keurders op pad gegaan en het resultaat laten wij die avond zien.

Voor de pauze zal Fransje van Dorp, redacteur van Groei&Bloei, de hoofdprijzen uitreiken.

Hierna zal Rutger Spoelstra, architect, permacultuurontwerper en docent uit Delft inhaken op ons thema, “een rijk bloeiende tuin” en verder ook meer algemene tuinzaken, o.a. eetbare planten behandelen. Wellicht een andere kijk op stadsvoortuinen.(zie: www.rutgerspoelstra.nl).

Na de pauze volgt de uitreiking van de verschillende wijkprijzen. Alle prijswinnaars krijgen tijdig bericht. De keurders en de sponsors ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook alle andere leden zijn van harte welkom.

Ook dit jaar zijn er v.a. 19.30 uur en in de pauze bijzondere bloembollen te koop.

Duinhage is per openbaar vervoer te bereiken met Randstadlijn 3 en de buslijnen 23 en 24.

2. De tuinen van Monet

Op dinsdag 15 oktober, Gemeentemuseum

Een rondleiding langs werken van de schilder Claude Monet waaronder zijn, inmiddels wereldberoemde, Waterlelies. Een tentoonstelling met als thema ‘De tuinen van Monet, tuinen van verbeelding’. In totaal zijn veertig topstukken te zien waaronder het schilderij ‘Blauweregen’ uit de eigen collectie van het Gemeentemuseum. Het merendeel van zijn werken schilderde Monet in Frankrijk, waaronder de prachtige landschappen uit de omgeving waar hij woonde en de series van schilderijen met eenzelfde onderwerp maar onder verschillende licht- en weersomstandigheden. Monet kan als grondlegger en trouwste vertegenwoordiger van het impressionisme worden beschouwd.

Voor deelname aan de rondleiding moet U zich aanmelden bij onze secretaris,Liesbeth Hazekamp, tel: 070- 3654445 of via de mail info@denhaag.groei.nl. De rondleiding start om 14.00 uur en het  aantal deelnemers is maximaal 20. Heeft u een Museumjaarkaart, neem die dan a.u.b. mee.

Kijk ook op de website www.denhaag.groei.nl

Meld u daar aan voor de nieuwsbrief.

.

Wilt u het groenbericht liever digitaal dan per post ontvangen?

Spaar papier en portokosten en meld u aan bij info@denhaag.groei.nl

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver