Activiteiten & Actueel

Groenochtenden

Groen & Doen bij Groei&Bloei

 

I. Groenochtenden

Zaterdag 21 september en zaterdag 19 oktober is er weer de maandelijkse plantenruilbeurs op de Stadskwekerij, Kwekerijweg 8a (toegang via de Badhuisweg) open van 9.45-11.45 uur. Graag de planten voor 10.30 uur binnenbrengen en liefst de naam en de kleur erbij.

U helpt toch ook mee om bloemenzaad te verzamelen voor de zaaddoos? We hebben het al vaker gevraagd maar het is nu echt urgent omdat er in het voorjaar veel gebruik van gemaakt wordt. Graag droog en geschoond, naam erbij, 1jarig, 2jarig of vast en van bijzondere planten een foto, graag op de ruilbeurs inleveren. Heeft u vragen betreffende  de zaden, neem dan contact op met Anne Kingma e-mail: a.kingma@kingmamail.nl. tel: 070-323 41 65.

Inl. over de Groenochtenden: Liesbeth Verster, tel 070-323 35 06, e-mail: liesbeth.verster@ziggo.nl

1. Op zaterdag 21 september om 10.45 praten we over de “tuin winterklaar maken, of niet?” Vroeger deden we dat wel en dan ging de tuin schoon de winter in, maar zoals met zoveel dingen denkt men er nu toch anders over. We vinden het leuk om te horen hoe u erover denkt!

2. Op zaterdag 19 oktober om 10.45 besteden we aandacht aan “de wintersnoei”. Als de weersomstandigheden het toelaten, kunnen we daar nog heel lang mee doorgaan!

Zaterdag 16 November: Geen plantenruilbeurs, maar wel hebben we de Stadskwekerij bereid gevonden om ons meer te vertellen over de kwekerij. In het voorgesprek hoorden we dat in november de bomen die nog opgekuild stonden uitverkocht werden en dat er een nieuwe voorraad weer aangevoerd werd. In dit verband leek het ons heel interessant om een rondleiding te organiseren. Aanvang 10.00 uur

Verdere info in het volgende Groenbericht, zet het vast in uw agenda!

 

Bezoekers van onze Groenochtenden en bloemschiklessen hebben misschien gemerkt dat ik een paar maanden afwezig was. Na een maand lang alle ziekenhuizen in de regio van binnen gezien te hebben, ben ik nu, een nieuwe aortaklep, een pacemaker en een paar bloedtransfusies rijker, weer op mijn post. Ik wil graag iedereen die me kaarten stuurde en later  belde tijdens mijn herstel in de Uiterjoon bedanken voor hun meeleven.

Het was werkelijk overweldigend!

Liesbeth Verster

 

.

 

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver