Activiteiten & Actueel

Nieuwsbrief september 2019

Beste leden,

In deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over onze laatste activiteiten dit jaar. Maar allereerst willen we stilstaan bij het overlijden van onze secretaris, Geert Stapper. Nadat Mimi Stapper, onze voormalige secretaris, enkele jaren geleden overleed, nam Geert de taak van secretaris op zich. Hij deed dit met veel verve en een zekere eigenzinnigheid die goed bij hem paste. Wij zijn Geert veel dank verschuldigd en hebben de familie veel sterkte toegewenst bij dit verlies.

 

Buitenles Bloemschikken op vrijdag 20 september a.s.

 Op vrijdag 20 september a.s. organiseert Groei en Bloei Oss – het Maasland een buitenles bloemschikken onder leiding van Maria Hoevenaars. De buitenles is in de tuin van Sjaak Thomassen, Korte Heistraat 2 te Berghem en start om 14:00 uur. We gaan een aantal kleine pompoenen decoreren met bloemen. Dit levert een verfijnde en decoratieve nazomerse schikking op. Doordat deze op buisjes verwerkt worden gaan de bloemen over het algemeen langer mee. Zie de foto onder aan deze nieuwbrief.

De kosten bedragen € 7,50 voor leden. Niet-leden betalen € 10,00.
Dit is i
nclusief alle materialen (schaal, pompoenen en decoratiematerialen), koffie en iets lekkers bij de koffie.

Je kunt je opgeven door voor 14 september het bedrag over te maken op bankrekening:

NL11 ABNA 0524 8233 24

t.n.v. KMTP Oss e.o..

Graag je naam vermelden en “Buitenles Bloemschikken”.

 

Plantenruilbeurs zaterdag 19 oktober a.s.

Plaats: Erf familie Tromp

Heihoekstraat 1a 

5345 HC  Oss

Tijd:10.30 - 12.30 uur

 Toegang: alleen voor leden van Groei & Bloei afdeling Oss - Het Maasland
Toegang is gratis.

 Een vast onderdeel van ons jaarprogramma: een plantenruildag in voorjaar en herfst.  Alles wat met planten te maken heeft mag geruild worden. Planten, stekken, bollen, knollen, zaden en eventueel ook bijbehorende kleine spullen. Er mag, indien ruilen niet mogelijk is, een kleine vergoeding gevraagd worden. Denk dan aan een paar kwartjes o.i.d.

Er wordt voor koffie en thee gezorgd.


Bloemschikdemonstratie op woensdag  20 november a.s.

Graag kondigen we hier ook al onze jaarlijkse grote Bloemschikdemonstratie in de Berchplaets in Berghem aan. Reserveer deze avond alvast in je agenda. Te zijner tijd informeren we je hier verder over.

Wil je meer informatie, bel, app of mail me dan.

Sjaak Thomassen

0412-646328 / 06-38941225

kortehei(at)kabelfoon.nl

Naar boven

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923