Diversen

Wat is Groei & Bloei

Groei en Bloei is een landelijke vereniging die als doel heeft: het bevorderen en uitwisselen van kennis van de flora, fauna en het milieu en wel in het bijzonder in relatie tot de tuin en omgeving.
Ze is opgericht in 1872, de eerste afdeling was Arnhem. In de voorbije 137 jaar zijn er overal in Nederland afdelingen opgericht. Sommige al lang geleden, sommige recent. Daaruit blijkt al dat deze vereniging leeft en zich vernieuwt.

Vermeerdering en deling van plantenkennis                                                                                     Oorspronkelijk stond de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (KMTP) voor het bevorderen van kennis van en het vergroten van de belangstelling voor het leefmilieu en de flora in het algemeen. Ze beoogde een platform te zijn voor de uitwisseling van nationale en internationale kennis van en ervaring met de verzorging van bloemen, planten, bomen, groente en fruit. Vandaar dat de KMTP overal in het land tuinbouwscholen heeft opgericht, die nu nog steeds vaak het onderkomen zijn voor de afdelingsactiviteiten. Ook bevorderde de KMTP de sierteelt, o.a. door het organiseren van grote bloemententoonstellingen, waaruit bv. de Keukenhof is ontstaan.

Tegenwoordig richt de KMTP, intussen omgedoopt tot Groei & Bloei, zich op de tuin- en plantenliefhebber. Bijna 150 afdelingen, verspreid over het land, vormen het hart van de vereniging Groei & Bloei. Zij ontplooien activiteiten waarmee zij de 60.000 leden daadwerkelijk ondersteunen bij het uitoefenen van hun groene hobby.

De vereniging gold en geldt nog steeds als autoriteit op het gebied van planten en tuinen. Dit niet alleen door haar talloze afdelingsactiviteiten, maar ook door de praktische en vakkundige voorlichting, het Nederlands Kampioenschap Bloemschikken voor amateurs (NKB) en het blad Groei & Bloei.

Lokale afdeling                                                                                                                                                             De vereniging Groei & Bloei heeft er altijd naar gestreefd om haar activiteiten zo dicht mogelijk bij de leden uit te oefenen. Vandaar dat vanaf de oprichting in 1872 lokale afdelingen zijn opgericht. Ieder afdeling heeft een bestuur dat zorg draagt voor de activiteiten voor haar leden. De leden vormen namelijk de ruggengraat van de afdelingen. Zij geven aan welk beleid door hun afdeling gevoerd zou moeten worden. In algemene ledenvergaderingen toetsen ze daarom het beleid van hun besturen en geven ze hun besturen aan wat hun wensen zijn. Door dit nauwe contact tussen de leden en de plaatselijke besturen zijn de lokale afdelingen in staat voortdurend in te spelen op nieuwe behoeften, maar ook op maatschappelijke veranderingen die van invloed zijn op groen in en rondom het huis. De activiteiten van de afdeling worden mede bekostigd door de contributie.

Het magazine Groei & Bloei                                                                                                                                  In het verre verleden heeft de KMTP een blad opgericht om de binding tussen de leden te bevorderen en onder hen de kennis over planten te delen. Het was dus een zuiver ledenblad. Intussen ontstonden er commerciële bladen, die zich steeds meer als trendy magazine gingen presenteren. De concurrentie noodzaakte daarom dat Groei & Bloei ook een publieksblad werd. Er is geïnvesteerd in een professionele redactie, in professionele apparatuur, goede foto’s, geschoolde tekstschrijvers, etc. Daarmee verloor het blad de functie van ledenblad, maar werd het een blad dat zich moest waarmaken tussen andere glossy’s in het schap. Toch is Groei & Bloei zich niet een lifestyle blad geworden. Het tijdschrift geeft nog steeds op een heldere en aantrekkelijke wijze voorlichting over de groene hobby in brede zin. Daarnaast geeft het, maar in beperktere mate dan sommige leden misschien zouden wensen, informatie over activiteiten van de lokale afdelingen. Dat is pure noodzaak. Het blad is de kurk waarop de afdelingen drijven.

Vereniging en magazine                                                                                                                                    Er zijn in Nederland meer leuke tuinverenigingen en zijn er mooie tuintijdschriften, maar de grote kracht van Groei & Bloei is juist de  combinatie van die twee.

Wat kan een lid verwachten?                                                                                                                            De leden van de vereniging zijn beginnende en ervaren hobbyisten en vakmensen van alle leeftijden met kleine of grote (balkon)tuinen. Hun groene interesses liggen zowel binnenshuis als buiten. Deze leden kunnen deelnemen aan activiteiten als cursussen, lezingen, tuinreizen en tuinclubs. De vereniging heeft afspraken gemaakt over het minimale aanbod dat een lid kan verwachten. Door deze activiteiten vergroten de leden hun kennis over planten en tuinieren, maar ook, en dat is erg belangrijk, ze ontmoeten binnen de vereniging mensen met dezelfde belangstelling. Dit geeft een saamhorigheid en een gezelligheidaspect.

                           _______________________________

Bovendien biedt de vereniging haar leden persoonlijk en deskundig advies van uit het landelijke bureau. En de Groei & Bloei ledenpas met  aantrekkelijke voordelen en kortingen bij een groot aantal leveranciers van tuinartikelen.
meer
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915