Home

Bestuur:

Voorzitter: Vakant

Penningmeester:          dhr.P. Bonsma 0515-432265 ubonsma@hotmail.com

Secretaris:                       mw.A. de Jong 06-23286372 anniedejong@ziggo.nl

alg.bestuurslid:              mw .T. Kooistra 626828714 lkooistra@home.nl

alg.bestuurslid:              A.I mw.A.Vissers 0515-335660 anna.e.vvdv@gmail.com

Bankrekening G&B-Sneek NL49RABO0113401000

 

Commissies:

Tuinkeuringen:          dhr. H.van Wieren 0515-414363 h.van.wieren@tele2.nl

Tuinkeuringen:          mw.H.Dragt 06-30864363 dragt01@live.nl

Bloemschikken:        mw Corry Terlouw 0515-336144 wcterlouwtjes@planet.nl

Excursies:                    dhr. W. Snapper 0515-417864 fam.snapper@hetnet.nl

Excursies:                    mw.B.J.M Flapper-Mous 0514-604188 berthaflapper@live.nl

Bankrekening excursie commissie NL98SNSB0914105442 t.n.v Excursies G&B W.Snapper

 

Redactie website: dhr. H.van Wieren 0515-414363 groei.sneek@ziggo.nl

 

Facebook: www.facebook.com

meer
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923
Menu