Diversen

Vacatures bij Afdeling Leidschendam

Voor mensen met vrije tijd die nog aangenaam en nuttig ingevuld dient te worden, heeft Afdeling Leidschendam nog een paar leuke jobs:

Vice-voorzitter
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter wanneer deze verhinderd is. Daarnaast kan hij of zij als bestuurslid activiteiten organiseren of begeleiden.

Vice-penningmeester
De vice-penningmeester verleent assistentie aan de penningmeester en vervangt deze wanneer nodig. Enige kennis van boekhouden en verenigings-administratie is wenselijk voor deze functie.

Lid activiteitencommissie - Cursussen en Workshops
De activiteitencommissie van de afdeling Leidschendam organiseert onder andere cursussen en workshops. U legt contact met de docenten, regelt faciliteiten (cursusruimte, etc.), adverteert de activiteit, regelt inschrijvingen en betalingen... kortom alles wat nodig is om de activiteit vlot te laten verlopen.

Geraniumcommissie - Assistent coördinator
Elk jaar, op de eerste zaterdag van mei, organiseert de groenmarktcommissie de Groenmarkt in Winkelcentrum Leidsenhage. De commissie vergadert drie keer per jaar: in december, in januari en in maart of april. In januari en februari stuurt de commissie uitnodigingen aan alle kandidaat-deelnemers. Drie weken vóór de markt stuurt de commissie bevestigingen en nadere gegevens aan de kandidaten die op de uitnodiging zijn ingegaan.
Als assistent van de coördinator kunt u ons helpen en meedraaien in deze hard werkende doch gezellige ploeg!

Informatie
Mocht u belangstelling hebben in één van deze jobs, bel dan gerust onze voorzitter, Jan Blokland (070-327 8959) of onze secretaris, Corry Schmidt Ernsthausen (070-327 3168) voor informatie. Of stuur een e-mail naar ons contactadres.

meer

 

 

22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…