Diversen

Terugblik op de jaarvergadering van 15 april 2009

De jaarvergadering begon al om 19.30 uur zodat er genoeg tijd over zou blijven voor de workshop, die Truus Peerdeman zou geven over het ontwerpen van kleine tuinen.
Truus, onze voorzitter heette iedereen van harte welkom en vertelde dat 2009 een jubileumjaar is. Onze afdeling IJsselstein bestaat 30 jaar! Hierna volgden de notulen van vorig jaar. Tineke van den Berg las het sociaal jaarverslag voor en vertelde de aanwezigen dat onze afdeling de enige was, binnen het rayon Utrecht, die groei van het aantal leden laat zien.

de Kascommissie

Daarna volgde het financieel jaarverslag door Wilma Bestebreurtje, gevolgd door het verslag van de kascontrolecommissie. Er was een kleine attentie voor Elly de Groot, die 2 jaar achter elkaar lid van die commissie was.
Ine Voormolen en Marina Schouten waren aftredend, maar stelden zich weer herkiesbaar. De aanwezige leden gingen akkoord met een nieuwe termijn voor beide dames.

In de pauze die volgde was er koffie/thee met een klein gebakje vanwege het lustrum.

Truus Peerdeman

Na de pauze gaf Truus de workshop: “Ontwerpen van kleine tuinen”. In een Power Point presentatie liet zij aan de hand van een uitleg en beelden zien hoe je te werk kan gaan bij een ontwerp. Daarna mochten we zelf aan de gang. Alle aanwezigen hadden bij binnenkomst een tasje gekregen met daarin papier, potlood en een liniaal. Truus had voor iedereen een tekening van een tuin op schaal en daarin konden we onze droomtuin realiseren, wat nog niet meeviel. Tot slot werden de ontwerpen op tafel gelegd en heeft Truus ze besproken.

Aan het einde van de avond kreeg iedereen een boekwerkje mee om thuis nog eens rustig na te lezen wat Truus allemaal had verteld.

Als dank voor de mooie presentatie en de goede uitleg was er voor Truus een welverdiend cadeautje.

Meer foto's die deze avond gemaakt zijn, vindt u in het Opens external link in new windowfotoalbum.

Naar boven

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915