Home

Bestuur

Het bestuur van Groei&Bloei Roden e.o. bestaat momenteel uit 3 leden.

Voorzitter

jaar van aftreden 

 

Secretaris: Froukje van der Kaap

algmeen: info(at)roden.groei.nl 

postadres:

jaar van aftreden 

 

Penningmeester: Elzelien Noordijk

jaar van aftreden  

 

Algemeen lid: Pietsje Rozema

 

*) vlgs art. 3 van het Huishoudelijk Reglement

 

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het is altijd mogelijk om in overleg een keertje een vergadering bij te wonen.

 

 

 

Commissies

Commissies:

Coordinator bloemschikken : Gerda Fluks (0594-632195)         gerda.fluks(at)gmail.com

 

Verloting: Nies Deelman

  

Plantjesdag: Froukje van der Kaap

Open tuinenweekend:

Public relations: Froukje van der Kaap

 

Bankrekeningnummer:

NL54 RABO 0399 4130 73 tnv. Penningmeester KMTP afdeling Roden en omstreken

 

 

 

 

Webbeheer en ledenadministratie

Webbeheer en ledenadministratie: Hendrik Polling  (pollingha(at)hotmail.com)

 

 

 

 

meer
22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…
Menu