Diversen

Alg. Ledenvergadering 2012 - een impressie van Rein -

woensdag 15 februari 2012 in de aula van het Prinsentuin College Frankenthalerstraat 15 Breda. Aanvang 19.30 uur.
De zaal stroomt vol met 150 mensen. Het complete bestuur neemt plaats op het podium achter de lange tafel.

Welkom door voorzitter Ans Freijser.

Het verslag van de vorige vergadering is goed.
Het sociaal verslag wordt door Paul Cremers voorgelezen, een lange meeleessessie.

 

Marianne toont cijfers

4. Marianne van Os projecteert de VerliesWinstRekening op het scherm.
Wat minder afdracht dan het jaar daarvoor.
De website is gratis, de kosten van de nieuwsbrief moeten nog verder mlaag, meer digitaal, minder per post.
Bijna alle cursussen en clubs laten een positief resultaat zien. Er blijft een mooie winst over. De algemene reserve is toegenomen.

5 Ton Bunnik verklaart namens de kascontrolecommissie dat de penningmeester de zaak uitstekend op orde heeft, alles is gecontroleerd, er is zorgvuldig en getrouw vastgelegd.
Enkele opmerkingen en aanbevelingen:
het declaratieformulier gebruiken en bonnen bijboegen.
Besluiten in de bestuursvergaderingen die de financieen betreffen, beter vastleggen. Aanbevolen wordt een begroting zonder tekort op te stellen en geen nieuwsbrieven meer per post te sturen.

Het voorstel om penningmeester en bestuur te dechargeren wordt met applaus ondersteund.
Ans verklaart dat alles wat mogelijk is gedaan zal worden.

7. Marianne laat in de staat van baten en lasten de begroting 2012 zien met een tekort van € 4750.
Oorzaak is de verlaging van de afdracht van € 10.000 naar € 5.400. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd maar de verwachting is dat we dit moeten slikken. Door onze grote reserve kunnen we ons wel een negatieve begroting veroorloven.
Een extra post is ingevoerd voor bijscholing bloemschikleidsters omdat zij dit altijd uit eigen zak betaald hebben.

Leonie Hoestra vindt dat alle kosten van bijscholing betaald moeten worden maar Anneke verklaart dat de bloemschikleidsters wel een deel zelf willen betalen.

Rina Ruczynski vraagt of het bestuur bezwaar aangetekend heeft tegen de verlaging van de afdracht. Marianne heeft zelf bezwaar gemaakt in de rayonvergadering en in de landelijke AV. Breda heeft ook tegen de landelijke begroting gestemd omdat ze onevenredig zwaar getroffen is. Kleine afdelingen komen er beter van af.

8. Anneke treedt af, Ans spreekt haar toe.
De bloemschikdames doen een originele van A tot Z voor Anneke. Anneke memoreert haar loopbaan vanaf 1985 tot nu, waarin ze tweemaal lang in het bestuur heeft gezeten en in commissies. Een goede tijd met een enkel rimpeltje, met plezier gedaan. Elly Ferwerda noemt zowel Anneke als Rein waar het gaat om inzet, Ans haakt daarop in en benoemt Anneke en Rein tot Ereleden van de afdeling Breda.Ze zijn beiden blij verrast.
Pierre van Herk wordt benoemt als bestuurslid en geeft een intro.
9. De mensen die 20 jaar lid zijn worden in het zonnetje gezet, het zijn er 40.

Anneke geeft overzicht

10 Het bestuursbeleid is zoveel mogelijk mensen plezier te geven in bloemen en planten, met sociale aspecten door cursussen, lezingen, excursies, presentaties en de actuele website. Gelet op het steeds dalende ledenaantal, de vermindering van de afdracht en het verzoek van oud-leden wordt voorgesteld het donateurschap in te voeren. Voor een donatie van € 15 per jaar krijgt men een genummerd pasje, mag men naar ledenvergaderingen zonder stemrecht, volgt men cursussen voor ledenprijs. Donateurs kunnen geen zitting nemen in het bestuur. De actie is gericht op oud-leden die aangeschreven zullen worden.
In de laatste 10 jaar is het ledental van Breda gedaald met 1049, heel vaak wegens het blad, vooral bloemschikkers vinden daarin niet wat ze willen. Kiki van de Voren vraagt hoeveel invloed het bestuur heeft op de inhoud van het blad, ze vindt het steeds populistischer gaan worden. Ans antwoord dat men niet wil luisteren als men vindt dat het blad zo oppervlakkig is als maar zijn kan. Het voorstel wordt met overgrote meerderheid aangenomen.
Ans kondigt aan dat zij het volgend jaar haar voorzitterschap zal afronden omdat haar termijn er dan op zit. Zij wil verjonging in het bestuur en roept gegadigden op om haar te bellen.
11. Het jaarprogramma wordt door Ans toegelicht, het bestaat uit cursussen, lezingen, beurzen, excursies, buitenlandreis, open tuinendag en de tuin- rotstuin- en fotoclub.

De actieve vergadering wordt afgerond voor een hapje en een drankje.
Frans van den Braken geeft nog een korte, humoristiche en nuttige diapresentaties over vogels, een trol en kabouters in de tuin en hoe jonge mensen daarop reageren. De meesterverteller laat de mensen aan zijn lippen hangen zooals hij een mees verschalkt met een meelworm. Hij doet dit ook in klassen van het basisonderwijs en weet ook die jonge generatie te boeien.
Tevreden gaat iedereen naar huis met een Leucothoe walteri 'Zeblid' in een tweeliter pot.

Leucotoe walteri
Leen Kalkman

fotoimpressie van Leen Kalkman

 
 
 
 
meer

32 jaar Groei & Bloei

Anneke ten Kloooster geeft een overzicht van haar Groei & Bloei leven.

In 1980 lid geworden, alle programmaboekjes nog bewaard
ben direct begonnen met cursus nemen
ik ben altijd een tuin- en bloemliefhebber geweest
cursus bloemschikken
bij Dini van Vugt,
tuincursus, plantenkennis wel 3 of keer en daarna de tuinclub

1985 voorzichtig in de activiteitencommissie, dan in het bestuur onder de bezielende leiding van Henk Kepers, daar heb ik veel van geleerd, daar ben ik nog steeds blij mee.

Nu zeggen mensen: 'dat zoek ik wel op op internet', dat is het niet, van je mede-cursisten daar leer je ook van en het is gezellig ook!

1995 was mijn termijn verstreken, dat kwam heel goed uit, Rein werd voozitter tot 2002. Ik verdween van het toneel maar kwam snel weer in het organiseren van activiteiten, ik heb dat 7 jaar buiten het bestuur gedaan.

In 2002 is Jan de Lint voorzitter geworden en ben ik weer in het bestuur gekomen.

In 2008 is Ans voorzitter geworden en ik heb daar nu 4 jaar mee samen mogenm werken.

Alles bij elkaar een goede tijd, ook wel eens een rimpeltje maar het is de moeite waard geweest.

- en nu Erelid, dat heeft me verrast - 

 

De verloting zonder nieten
iedereen prijs

een Leucothoe walteri
in een 2-liter pot
gesponsord door
plantencentrum Princenbosch
onder toeziend oog
onder toeziend oog
17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST