Diversen

Groei & Bloei Breda van 1995 tot 2002

Rein ten Klooster (73), voorzitter van 1995 tot 2002.
Ik was landmeter bij een civiel- en cultuurtechnisch ingenieursbureau.
Via Anneke ben ik bij Groei & Bloei gekomen, een leuke vereniging en organiseren is leuk als voortzetting van mijn werkzame leven.
Zuinig was ik op de relatie met het Agrarisch Opleidings Centrum, had goed contact met de directie en het personeel. Ik heb de organisatiestructuur van de vereniging zichtbaar gemaakt, zoals in een bedrijf, zodat iedereen kon zien wie welke functie had. Ik ving iedereen die wat wilde doen in het bestuur, als commissielid of als activist (zo noemden we de individuele vrijwilliger) in een benoemde functie. De organisatie bestond uit ruim 60 vrijwilligers. Jaarlijks hielden we een vrijwilligersavond in onze tuin met eten en drinken.
Het ledental heb ik zien groeien van 1500 naar 2173.
Ik ben veel naar buiten getreden, zowel in de landelijke Groei &Bloei organisatie als bij de Gemeente Breda en in het overleg met andere milieu- en natuurverenigingen.
We bieden veel cursussen aan op groengebied, maar ook in de marge zoals boekbinden en lassen. Het grootste deel van de cursisten kwam van de bloemschikcursussen. Hun demonstraties waren ook de grootste trekpleister bij evenementen. Ik deed mee aan (bijna) alle activiteiten in de vereniging en kende daardoor veel van onze leden. Een duidelijk beleid stelde ik me voor ogen en dat droeg ik overal uit. Ik wilde dat de vereniging ook een maatschappelijke functie had.

We deden veel aan ledenwerving door te verschijnen op beurzen.
Mensen zijn lid omdat ze het een gezellige vereniging vinden, er kennis kunnen halen en delen en omdat ze gekend zijn.
Altijd stond ik bij de deur om de mensen die kwamen de  hand te geven.
Hoogtepunten in mijn periode waren: de beurzen van Bouvigne, de tuinenwedstrijd met de gemeente Breda in het kader van de Entente Florale, de Kerstmarkt in de Grote Kerk, het 40-jarig jubileum in de school en de buitenlandreizen die we helemaal zelf organiseerden.
Het was een mooie periode waarin ik me helemaal uit kon leven en veel mensen heb leren kennen.
Ik ben nog actief als redacteur van de nieuwsbrief, en leg de organisatiestructuur van afdeling Breda uit bij landelijke workshops en kaderdagen.
Achter de schermen ben ik webmaster voor de afdeling en lid van het landelijk platform voor webmasters.
Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen doen en nog steeds actief mag zijn.

terug naar 50 jaar KMTP/Groei & Bloei

meer
Rein ten Klooster

Mensen zijn lid omdat ze het een gezellige vereniging vinden, er kennis kunnen halen en delen en omdat ze gekend zijn.

17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST