Diversen

Groei & Bloei Breda van 2002 tot 2008

Jan de Lint (63), voorzitter van 2002 tot 2008.
Ik heb gewerkt als IT-er bij een internationaal concern.
Ik ben van boerenafkomst en ook daardoor geïnteresseerd in het groen.
Mijn motivatie om voorzitter te worden was dat ik vind dat iedereen een bijdrage moet leveren aan het verenigingsleven. Ik zat in het bestuur en er was niemand anders die het op zich wilde nemen.
Ik heb altijd een goede relatie met de school gehad, als er al eens wat was, werd dat meteen opgelost. Ik liet wat meer aan de commissies over, meer vrijheid om het zelf te doen. Ik probeerde ook andere bestuursleden meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven.

Op de jaarlijks vrijwilligersavond kwamen 50 à 55 vrijwilligers en partners, vaak waren ze beiden actief in de vereniging. Bepalend voor wie er uitgenodigd werden was of je in het programmaboekje stond. De avonden bestonden uit barbecuen en lekker eten en drinken tot laat in de avond.
Het 1e jaar van mijn voorzitterschap zat het ledental nog in de lift met de top op 2194, daarna zijn we, de landelijke trend volgend, naar beneden gegaan.
De actieve leden bleven wel, maar van de leden-lezers zijn er veel afgehaakt.
De vaste kern bleef komen op de goed bezochte lezingen en andere activiteiten. We hebben ons daarom meer op die leden gericht. Ik heb het ledental zien veranderen van 2190 in m'n eerste jaar tot 1500 toen ik ophield met het voorzitterschap. Lezers hadden weinig binding met de vereniging en daaruit bestond het ledenbestand voor de helft. De harde kern kwam voor de gezelligheid, om elkaar te ontmoeten en ook nog om wat over planten te weten komen. De sfeer op de bijeenkomsten was altijd goed.
Hoogtepunten springen mij niet direct voor de geest maar de Bouvigne beurzen waren altijd mooie evenementen met veel nieuwe leden en voor de deelnemers was het een soort happening. Ik beleefde er plezier aan als de mensen activiteiten leuk vonden, je kon dat aan hun gezichten zien. Achteraf had ik een paar dingen anders moeten doen maar ik ben wel redelijk tevreden over mijn periode als voorzitter.
Ik wordt nog incidenteel gevraagd om de puntentelling te doen bij bloemschikwedstrijden.
Subgroepen zoals de tuinclub en de rotstuinclub zijn de kracht van de vereniging en geven een sterke binding en dat is een belangrijk element in de vereniging.

terug naar 50 jaar KMTP/Groei & Bloei

meer
Jan de Lint

Subgroepen zoals de tuinclub en de rotstuinclub zijn de kracht van de vereniging en geven een sterke binding en dat is een belangrijk element in de vereniging.

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver