Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 2018

DE JAARVERGADERING vind plaats op woensdag 13 februari 2019

Datum en tijd: woensdag 13 februari aanvang 19.30 uur
Plaats: De Kapittelzaal van Ons Koningsoord Berkel-Enschot, Trappistinnentuin 76, 5047 DJ
Berkel-Enschot
Routebeschrijving: als je door Berkel-Enschot rijdt, rijden via de Raadhuisstraat, doorrijden tot vlak voor de overweg. Bij het huis met de trapgevel links afslaan en doorrijden tot het parkeerterrein.
Als je vanuit de richting Udenhout/Loon op Zand komt: na de overweg van de Raadhuis straat meteen rechts afslaan (recht tegenover het huis met de trapgevel) en doorrijden tot
het parkeerterrein.

Agenda

Opening en vaststellen agenda

  1. Jaarverslag secretaris
  2. Jaarverslag penningmeester
  3. Verslag kascontrolecommissie
  4. Benoemen kascontrolecommissie
  5. Begroting 2019
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Planning activiteiten 2019: een toelichting
  8. Afscheid Jan van Esch als lid van de programmacommissie
  9. Extra activiteit: de afgelopen jaren hebben we na het formele deel een lezing georganiseerd. Op verzoek van een aantal leden hebben we deze keer een leuke activiteit waarbij uw actieve inzet gevraagd wordt. Het zal u verrassen!


Sluiting rond 21.30 uur

 

 

 

 

 

meer
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923