Diversen

Vogelexcursie naar de Zouwe bij Ameide op 12 juni

Voor de tweede keer dit jaar gingen wij onder leiding van Luc de Bruijn (dé vogelkenner van Nieuwegein en omstreken) met Groei & Bloei in de vroege ochtend van zaterdag 12 juni op pad. De eerste keer gingen we naar de Nedereindsche Plas en nu dan de Zouwe. Het aantal mensen dat mee was, heeft zich  inmiddels verdubbeld. Er ging weer een nieuwe wereld voor ons allemaal open……. En dit alles in de achtertuin van Nieuwegein. Voor menigeen van ons was dit gebied totaal onbekend.

Ik wed erom dat ieder van onze enthousiastelingen er komende maanden nog een keer naar toe gaat om in deze schitterende omgeving stil te zijn bij de vogels, met name de zwarte stern.

Blauwborst
Fitis
Koekoek
Lepelaar
Purperreiger

Maar in dit prachtige gebied hebben wij veel meer gezien. Dit is de lijst van de vele vogels die we vanmorgen gezien hebben:

Fitis Nijlgans Houtduif
Groenling Merel Wilde eend
Witte kwikstaart Snor Slobeend
Rietzanger Rietgors Koekoek
Putter Visdiefje Blauwe reiger
Aalscholver Scholekster Krakeend
Kleine karekiet Vink Tiftjaf
Heggenmus Tureluur Spreeuw
Canadese gans Grasmus Kuifeend
Zwarte stern Purperreiger Bruine kiekendief
Winterkoning Groenling Zanglijster
Torenvalk Grutto Spotvogel
Grauwe gans Meerkoet Tuinfluiter
Kievit Lepelaar Buizerd
Grote bonte specht
Snor
Tuinfluiter
Visdiefje
Zanglijster
Zwarte stern

Luc heeft toegezegd om volgend jaar weer met ons op vogelexcursies te gaan.

Meer foto's van deze bijzonder interessante excusie vindt u in het Opens external link in new windowfotoalbum.

Naar boven

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915