Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering en lezing Ruud Stempher

Op 2 februari 2010 hebben we onze jaarvergadering gehouden. Er werd rekening en verantwoording afgelegd. Een en ander gedocumen­teerd in ons jaarverslag en financieel jaarverslag. Het geheel werd goedgekeurd door de kascommissie (Maria van Kempen en Liezeke Bianchi). We hebben afscheid genomen van onze penningmeester, Els Waterhout, die voor onze vereniging 6 jaar het penningmeester­schap waardig heeft ingevuld.

Als nieuw bestuurslid werd Gert Kolstee verkozen. Wij heten hem van harte welkom. Vervolgens kregen alle vrijwilligers een bloemetje als dank voor hun activiteiten van afgelopen jaar.

Aansluitend gaf Ruud Stempher een lezing over grondverbetering. Aan de orde kwam de zuurgraad van de grond, het bemesten met organische stoffen, de functie van compost, het bekalken van de grond en andere nuttige zaken.

Aansluitend vertelde de heer Van der Veen over de grondopbouw van Flevoland, de hoogte van het maaiveld en over inklinking. Een verschijnsel wat we hier in de polder allemaal kennen. Hij demonstreerde tevens een fictieve grondboring. We hebben op deze avond weer veel wetenswaardigs gehoord.

Beatrix van Driel

meer
17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST