Home

Bestuur Voorzitter

 

 

Voorzitter

Dhr. Ed W.M. Penninks

   0572-357260

penninksed@gmail.com

 

 

Secretaris.

Mw. Shirley E. van Heck

0572-364914

salland.groei@gmail.com 

 

 

Penningmeester

Mw. Janny Ehrenhard

0573 - 431959

gbsalland.penningmeester@gmail.com

 

 rek.nr. NL17RABO 0142918288

tnv. Afd. Salland KMTP

 

 

Activiteiten

Mw. Inge ter Haar

0572-382104

groei.actief@gmail.com

Lezingen en Excursies

Mevr. Siny Jansen-Berkhof

sinyberkhof@gmail.com

Redacteur Nieuwsbrief

Mevr. Femke Wijma

0623170956

wijzijn@planet.nl