Activiteiten & Actueel


Verslag van de lezing door Martje van den Bosch
(van de Tuinen in Demen) op 20 oktober 2010

De beleving van kleur in de tuin

 De opkomst viel wat tegen, doch de ruim 20 aanwezigen, verwelkomt in het wijkcentrum d’n Iemhof door secretaris Anny Thielens die de zieke voorzitter Henk Schuurmans verving, kwamen zeker aan hun trekken.

De tuinen in Demen

Martje gebruikte dia’s, voor het merendeel gemaakt in De Tuinen, om zoveel mogelijk reacties van de aanwezigen te krijgen.

De lezing van Martje was opgebouwd uit 
5 hoofdstukken:

  • Waarnemen, zowel objectief als subjectief

  • De bestanddelen kleur, (cirkel-)vorm, contrast, helderheid en verzadiging 

  • Kleurvoorkeuren van mensen 

  • Kenmerken van de diverse kleuren
     

  • Conclusies.Het bleek dat mensen  op de vertoonde beelden van planten(-composities) zeer verschillend reageerden: wat de tuin hun doet is voor  Martje een onderwerp van wetenschappelijk onderzoek.
Een mens ziet wat hij/zij verwacht en bij niet kloppen daarvan past de mens het aan.

Een gezonde mens kan 9 miljoen kleuren onderscheiden; de primaire hoofdkleuren: rood, geel en blauw en de 3x3 secondaire tussenkleuren, mengsels van oranje, violet en groen kent vrijwel iedereen.Bij de kleurenkeuze van planten vallen ton-sur-ton en contrasten op.

Kleurvoorkeur hangt bij mensen vaak samen met persoonskenmerken: leeftijd, culturele achtergrond, politieke voorkeur, tijdsgebonden mode, opleidingsniveau, geslacht en karaktereigenschappen.
Hippocrates onderscheidde melancholisch, phlegmaties, sanguinies en cholerisch, samenhangend met zwarte gal (aarde), slijm (water), bloed (vuur) en gele gal (lucht).

Het blijkt dat kleuren invloed uitoefenen op de lichaamstemperatuur, zelfs bij blinde mensen, waarbij de huid waarnemingen verricht.

In dit verslag neem ik de door Martje vertoonde effecten van kleuren (en dus ook van plantenkleuren) op mensen niet op.

Wel maakte zij duidelijk dat bij de plantenkeuze mensen er goed aan doen zich meer bewust te worden van de positieve en negatieve gevolgen ervan.

De door de spreekster gegeven en toegelichte voorbeelden spraken de aanwezigen duidelijk aan.

 

meer
De tuinen in Demen
11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver