Groentips & Groeninfo

Groenmarktplaats

 

Wilt u iets ruilen, kopen of verkopen?

Als u iets wilt ruilen, kopen of verkopen kan dat op deze pagina vermeld worden door het formulier aan het eind van deze pagina in te vullen.
Als u gebruik wilt maken van deze pagina, wilt u dan aanvinken in welke rubriek u het gevraagde/aangebodene geplaatst wilt hebben?
Een eventuele foto kunt u mailen naar info(at)stadskanaal.groei.nl.

De spelregels:

Als u iets verkocht, gekocht of geruild hebt, dient u dat zo spoedig mogelijk te melden bij ons, zodat u niet onnodig wordt benaderd en om teleurstellingen te voorkomen bij andere belangstellenden.

Iedere advertentie blijft max. 8 weken op deze pagina staan.

Dus: als wij niets horen wordt de advertentie automatisch verwijderd na acht weken.
Deze pagina is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.
Daarom behouden wijzelf het recht van al dan niet plaatsen van de advertentie.    

Naar boven

meer
22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…