Activiteiten & Actueel

Workshops 

Ook dit jaar zijn er weer twee workshops. Een voorjaar- en een kerstworkshop.

De commissie probeert steeds een creatie te bedenken met zoveel mogelijk natuurlijke materialen.

Voor mensen die niet maandelijks aan een cursus bloemschikken willen deelnemen bestaat de mogelijkheid om drie maal per jaar aan een workshop bloemschikken deel te nemen. In het voorjaar de paasworkshop, in het najaar de herfstworkshop en natuurlijk als derde de kerstworkshop. Alles wat je voor een creatie nodig hebt is aanwezig. Voor een passende ondergrond wordt gezorgd evenals steekschuim, draad, bloemen, bijmaterialen enz.

Om het betaalbaar te houden wordt het materiaal zo mogelijk aangevuld met mooi groen uit de tuinen van de commissieleden. Ook zijn er vriendelijke Groei & Bloeileden, die de commissie dikwijls mooi groen aanbieden, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt.

 

Hoe komt de commissie aan het idee wat er gemaakt gaat worden? Allereerst wordt er gebrainstormd. De meest bijzondere creaties en ideeën komen bij de vijf bedenkers langs. Aan het begin van het jaar wordt voor de drie workshops een concept uitgekozen. De stukken moeten een uitdaging zijn, maar zeker te maken zijn voor de minder ervaren deelnemers. Drie commissieleden, per workshop steeds wisselend van samenstelling, werken samen één proefstuk uit. Daarna kijken de overige leden er nog kritisch naar en wordt een lijst gemaakt van de benodigde materialen. Het verzamelen kan beginnen, iedereen krijgt een eigen taak. Dit kan zijn het knippen van enkele honderden klimopblaadjes, zoeken van dennenappels enz…. Enkele dagen voor de workshopdatum worden de laatste voorbereidingen getroffen en maken de vijf commissieleden elk een proefstuk, die gaan dienen als voorbeeld tijdens de workshop.

In de voorjaarworkshop is er plaats voor 25 personen, aan de kerstworkshop kunnen 50 personen deelnemen, meestal dames (waar blijven de heren?)

Leuk is dat er ook, naast de vaste kern, steeds weer nieuwe dames de workshops bezoeken.

Er wordt gezorgd voor enkele gezellige knutseluurtjes met koffie, thee, taart (gebakken door Christien), een hapje, een drankje en voldoende hulp ( 1 commissielid op 5 deelnemers).

Een mooi compliment voor de commissie is, dat iedereen blij met de gemaakte creatie naar huis gaat.

Leuke en/of nieuwe ideeën vanuit de deelnemers zijn van harte welkom en een stimulans voor de commissie om door te gaan.

We hopen dit jaar weer op veel enthousiaste deelnemers.


Data workshops:  zie agenda

 

 Voor de workshopcommissie  KLIK HIER 

 

 

 

meer
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923