Groentips & Groeninfo
holwortel foto van IVN Vecht en plassengebied

Informatie van IVN Vecht en plassengebied die wij zeer de moeite waard vinden.

De Commelinhof is een stinzenplantentuin in het park Vechtenstein in Maarssen waarvoor IVN Vechtplassen zorg draagt.

In het vroege voorjaar, de bloeitijd van de meeste stinzenplanten is de tuin te bezoeken, tijdens de openingsuren of op afspraak. De Commelinhof bestaat sinds 1992 en wordt sinds 2011 beheerd door IVN, afdeling vecht& plassengebied.  Naast heel veel soorten stinzenplanten vindt u in de tuin ook een groot aantal inheemse bos- en schaduwplanten, waarvan sommigen zeer zeldzaam. De tuin is zo natuurlijk mogelijk aangelegd in een deel van een bestaand parkbos en is uw bezoek meer dan waard.

Stinzenplanten zijn planten die men aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinzen, buitenplaatsen, oude boerderijen enz. en die buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet voorkomen. Er is gewoonlijk sprake van soorten of variëteiten met opvallende bloemen, die vroeger bij stinzen, buitenplaatsen enz. zijn uitgeplant en later ter plaatse verwilderd en ingeburgerd zijn.
Naast Friesland is ook de Vechtstreek met haar historische buitens bekend als vindplaats van stinzenplanten. Tot de groep behoren veel bolgewassen, maar ook worden sommige vaste planten en zelfs heesters er toe gerekend.

De Commelinhof is open op zondagmiddag (13.30 – 16.30) in de bloeiperiode van de meeste stinzenplanten. Afhankelijk van de strengheid en de lengte van de winter begint de openstelling in de 2e helft van februari en de openstelling eindigt eind mei. Bij erg slecht weer zijn de paden en trappetjes glad en blijft de Commelinhof om veiligheidsreden dicht. Een aantal paden zijn helaas te smal voor rolstoelen of looprekken.

De toegang is gratis evenals de rondleiding door, of de informatie van onze vrijwilligers. Wij proberen onze kosten te dekken door de verkoop van opgepotte stinzenplanten voor uw tuin. Een vrijwillige bijdrage aan ons beheerbudget is uiteraard ook welkom. We hebben daarvoor een bus in het tuinhuisje staan.

De Commelinhof vindt u in de westelijke hoek van het park Vechtenstein in Maarssen-dorp. U loopt het park in bij de ingang aan de Van Lingelaan. U volgt dan een paar honderd meter de laan van oude suikeresdoorns tot u aan de rechterzijde de ingang van de Commelinhof ziet.

Uw fiets kunt u bij de ingang van het park stallen.

Komt u met de auto, parkeer dan op de parkeerplaats bij de Vechtensteinlaan (programmeer uw navigatieapparaat op Vechtensteinlaan 1).  Vanaf de parkeerplaats loopt u 50 meter naar de eerder genoemde parkingang.

De stadsbus GVU, lijn 36 brengt u tot 150 meter vanaf de genoemde parkingang. U moet dan uitstappen bij halte Thorbeckelaan en in zuidelijk richting lopen.

 

 

meer
gedroogde holwortel. Foto IVN
17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915