Diversen

Tuinreservaten

TUINRESERVATEN: STOP HET STENEN TIJDPERK
Onder het motto ‘Stop het stenen tijdperk’ zijn acht natuurorganisaties samen met ‘Vroege vogels’ de strijd aangegegaan tegen de betegeling van de particu­liere tuinen in Nederland.

Vara’s Vroege Vogels startte al in 2011 een uniek project: Tuinreservaten. Het was bedoeld om iedere tuinbezitter enthousiast te maken voor zijn of haar eigen tuinparadijs. Geen tuin vol met steen of kunstgras, maar een groene oase waar mens en dier gelukkiger van worden. Inmiddels hebben meer dan 5.000 tuineigenaren zich aangesloten bij het project Tuinreservaten via tuin­reservaten.nl. Dit betekent dat minstens 1,2 miljoen vierkante meter tuin milieu-en diervriendelijker is.
Sinds 2016 is het project overgedragen aan 'Jaarrond Tuintelling', waar het nog steeds in stand wordt gehouden. Sterker nog: het verwijderen van stenen uit de tuin is weer helemaal 'hot', met alle veranderingen aan het milieu en het weer.

Natuurlijke tuinen voor vogels
Nu de overheid steeds minder geld over heeft voor natuurgebieden wordt het hoog tijd om met elkaar de kleinste stukjes groen zo natuurlijk mogelijk in te richten. De natuur in steden en dorpen wordt dus steeds belangrijker. Dieren gebruiken ons privé-groen als ‘stapsteen’ om van de ene groene zône in de andere te komen. Vaak zijn tuinen nog de enige mogelijkheid. Neem de merel die vanuit het buitengebied de stadstuin heeft gekoloni­seerd. Ook grote bonte spechten, sperwers, ijsvogels en egels worden in tuinen gesignaleerd. En denk eens aan al die kikkers, padden, salaman­ders, libellen, vlinders en andere insecten.

Steen beton en asfalt
De trends in tuinenland staan haaks op de behoefte van de dieren. Steen, beton en asfalt winnen het van kleurrijke plantenborders en gazons met madeliefjes. Kale schuttingen hebben de plek ingenomen van heesterha­gen, en groenverzorgers zijn tegenwoordig stratenmakers.

Samenwerking

Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging en Vivara leveren de input voor de tuinparadijzen. Ook het veel gelezen tuinblad Groei en Bloei doet mee en zal het project regel­matig in haar blad volgen.

Uw Tuinparadijs
Iedere Nederlander met een tuin of tuintje kan meedoen en zijn eigen Tuinparadijs aanmelden. Er gelden wel een aantal voorwaarden, maar het belangrijkste is dat mensen meedoen en ontdekken dat een tuin geen last maar een lust is voor zowel mens als dier. Wie meedoet wordt via een email-nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van tuinwederwaardigheden en kan het bordje “Mijn Tuinparadijs” tegen geringe vergoeding thuis gestuurd krijgen. Alle tuinparadijzen tezamen zul­len zorgen voor grote aaneengeschakelde tuinreservaten.

De tien kenmerken van het ideale Tuinreservaat, met voorbeelden uitgelegd.      

1. Zo min mogelijk bestrating                                                                                     
Deelnemers aan Tuinreservaten streven ernaar niet meer dan een derde van hun tuin te verharden. In een versteende tuin valt voor dieren weinig te halen. Het is een dode tuin zonder groen, vogels, vlinders en insecten. Ook mensen voelen zich gelukkiger in het groen dan tussen stenen. Daar komt bij dat de verharding verhindert dat het regenwater door de bodem naar het grondwater sijpelt. Het regenwater komt in het riool terecht en veroorzaakt problemen bij de rioolzuivering.

Bovendien vragen verharde terrassen en paden veel onderhoud. Als ze minder dan 20 keer per dag belopen worden dan krijgt onkruid kans tussen de stenen of door het grind te groeien. Als de verharding niet vol in de zon ligt zorgen mossen en algen ervoor dat het oppervlakte spekglad wordt. Als je voor verharding kiest, neem dan plat grind met worteldoek eronder, en leg een pad aan van kort gemaaid gras, houtsnippers of stapstenen waar bodembedekkers tussen kunnen groeien. Als je regelmatig door de tuin loopt is het een kleine moeite om het onkruid er met de hand uit te halen voor het zich met sterke wortels in de grond heeft genesteld.

 

2. Begroeiing met vruchten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokt
Planten, struiken en bomen maken uw tuin mooi, bovendien heeft beplan­ting een ecologische functie. Kies voor bomen en struiken met schors, bloemen en eetbare vruchten. Vogels en andere dieren vinden dan een schuilplaats en eten in uw tuin. Vogels maken nesten in de struiken, egels vinden er een schuilplaats en vlinders en andere insecten kunnen er leven. Zorg dat er zo lang mogelijk bloeiende planten in uw tuin staan. Hierdoor hebben insecten lange tijd voedsel. Kijk voor een beplantingslijst op de website van de Vogelbescherming of haal je informatie weg bij de website van G&B.

3. Een natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever of andere was-en drinkgelegenheid
Water lokt niet alleen padden, kikkers en salamanders naar je tuin, ook vogels, vlinders, libellen en waterjuffers én insecten naar je tuin. Vogels nemen graag een bad om hun kostbare veren in conditie te houden. Zo’n badje biedt ook de nodige verkoeling tijdens de hete zomerdagen. Een vogelbadje op een overzichtelijke plek in de tuin is gegarandeerd een topat­tractie. Ook de ondiepe rand van een wordt gebruikt als bad-en drinkplaats. Kijk voor meer informatie op de site van RAVON

4. Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel
Wie slim is schurkt dicht tegen mensen aan. Gevels zorgen voor beschutting en veiligheid. De combinatie van groen en gevel zorgt ervoor dat de wind er niet doorheen jakkert. Bovendien biedt zo’n gevel, zelfs als het huis geïso­leerd is, warmte én veiligheid. Je kunt als beest nog maar van drie kanten aangevallen worden. Zorg daarom ook voor prikkerige begroeiing.

5. Natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen
Het meest milieuvriendelijk, stormbestendig en goedkoop is een natuurlijke begroeiing, zoals een haag. Hagen gaan lang mee en een variatie in soorten struiken brengt leven in de tuin.

Tip voor een gratis haag: zet takken snoeihout op de plek waar je een haag wil planten. Vogels gebruiken die takken als rustplek en poepen een toe­komstige haag: in hun uitwerpselen zitten allerlei zaden van andere bomen en struiken, die makkelijk ontkiemen. Je moet even de tijd hebben, maar het gaat sneller dan je denkt.

6. Geen schadelijke bestrijdingsmiddelen 
Zet de juiste plant op de juiste plaats. Planten waarvoor je een plaatsje kiest dat geschikt voor ze is, krijgen minder last van parasieten, groeien beter en leven langer. Gezonde tuinplanten hebben minder snel last van plagen. Kies daarom planten, struiken en bomen die passen bij het klimaat en de bodem en houd rekening met zon en schaduw bij het plaatsen. Voorbeeld: Lavendel groeit normaal op stenige grond zoals in de Provence.

Voorbeelden van de andere vier punten zijn:                                                            
7. Niet snoeien in het broedseizoen (15 maart/15 juli)                                                    
8. Een composthoop                                                                                                     
9. Rommelhoekjes en takkenrillen en –hopen                                                                 
10. Nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten

Doe mee!
Ik wil na deze informatie een warm pleidooi houden om dit geweldige initiatief te ondersteunen. 
Meld je aan via www.tuintelling.nl/tuinreservaten: Stop het stenen tijdperk!

Naar boven

meer
22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…