Activiteiten & Actueel

Alg. Leden Vergadering 2017

Onze Alg. Ledenvergadering van 2017 zal gehouden worden op 1 maart 2017. Tijdens deze vergadering geeft het bestuur van uw afdeling alle info aan haar leden over de activiteiten en financiƫn van het afgelopen jaar. Tevens zal er dit jaar een bestuurslid aftreden en wel Wil Breevoort. Zij heeft dan haar tweede termijn van 4 jaar vol gemaakt en wenst haar bestuurlijke taken neer te leggen. Uiteraard wordt Wil hartelijk bedankt door de andere bestuursleden. Wil heeft al die tijd de organisatie van de Voortuinkeuringen voor haar rekening genomen en wij zullen zeker ook haar veel geprezen hapjes en cakes tijdens diverse gelegenheden gaan missen.

Het programma ziet er als volgt uit

19.30 uur Zaal open

20.00 uur Voorzitter Monique Lenoire opent de vergadering; diverse bestuursleden zullen ieder hun jaarverslag presenteren

20.45 uur Pauze

21.00 uur Presentatie van reis naar Azoren, Mexico en Spitsbergen door Mart Lenoire

22.00 uur einde van de avond

 

 

Agenda voor 1 maart 2017

1.      Opening 20:00 uur door de voorzitter Monique Lenoire

2.      Ingekomen stukken

3.      Verslag van de vergaderingen van 30 maart 2016 en 14 september 2016

4.      Jaarverslag 2016 algemeen

5.      Jaarverslag 2016 financieel

6.      Verslag van de financiĆ«le commissie

7.      Begroting 2017 en 2018

8.      Bestuursverkiezing

Aftredend: Wil Breevoort (bestuurslid) niet herkiesbaar

Een voordracht door een van de leden dient uiterlijk een week voor de vergadering te worden gedaan bij het bestuur.

9.      Rondvraag

10.  Sluiting van de vergadering 20:45 uur

Naar boven

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923