Diversen

De afdeling Groei & Bloei Baarn is een kleine organisatie. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder is er een bestuurslid PR en een bestuurslid die het organiseren van evenementen doet, zoals jaarlijks de Open Tuinendag. Vanwege te weinig vrijwilligers is de functie van secretaris gecombineerd met het penningmeesterschap. Wij zijn momenteel op zoek naar een nieuwe voorzitter en een PR bestuurslid. Verder willen we ook graag wat meer vrijwilligers die bij het organiseren van evenementen kunnen helpen. 

Voorzitter - functie vacant

Deze persoon heeft als taken het leiden van de organisatie en het bestuur. Normaal gesproken komen we zo'n 7 keer per jaar als bestuur bij elkaar. De voorzitter leidt dan de vergadering en bij de ALV heeft hij/zij tot taak deze in goede banen te leiden en de stukken te behandelen. Verder is deelname aan evenementen en activiteiten van de vereniging een pré, te denken valt aan de Open Tuinendag, Cultureel Festival om zo G&B op de kaart te zetten in Baarn e.o. Het zou een pré zijn om goede contacten te hebben met diverse andere verenigingen zodat er op bepaald niveau samenwerking zou kunnen voortkomen. Per jaar hebben we 5 lezingen. De voorzitter opent deze avond altijd en sluit ook weer af. Het neemt ongeveer 6-8 uur werk per maand in beslag. Bij evenementen zal dat iets meer zijn.

PR - bestuurslid - vacant

Dit bestuurslid zorgt er voor dat we als vereniging goed worden 'neergezet' in de plaatselijke kranten. Bij alle evenementen die worden gehouden, wordt altijd een redactioneel artikel naar de Baarnsche Courant gestuurd. Verder probeert hij of zij ook sponsors en/of adverteerders voor onze convo te werven. Dit is van levensbelang om draaiende te kunnen blijven met het blad.

Bestuurslid

Verder zijn we nog naar een bestuurslid op zoek die als redacteur van onze convo wil helpen. Maar ook evenementen kan organiseren, cursussen kan regelen, en nog vele klusjes kan doen. Voor voorbeelden hiervan, kijk op de site onder het kopje Laatste nieuwbrief.

Mocht u voor 1 van bovenstaande functies belangstelling hebben, mail dan naar info(at)baarn.groei.nl en dan nemen we graag contact met u op. Als u het verder leuk zou vinden om eens te helpen met het organiseren van activiteiten, is dat natuurlijk ook prima.

meer
1. Advertentie in BC
2. Mailing 25/10 voorkant
3. Mailing 25/10 brief
 
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST