Diversen

&nb

Regels bij het aanmelden voor activiteiten

 

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Wij vinden het leuk om activiteiten voor onze leden te organiseren. Dat doen we met duidelijke spelregels, zodat onze leden weten waar ze aan toe zijn en waarop ze kunnen rekenen, de vereniging geen onnodige kosten maakt en de algehele organisatie soepel verloopt. Lees hieronder meer over onze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

 

 

Algemeen

Een lid van Groei & Bloei kan aan activiteiten deelnemen voor de ledenprijs. Elk lid kan zich door één huisgenoot laten vergezellen tegen betaling van de ledenprijs.
Verder zijn vrienden en vriendinnen (niet-leden) tegen een niet-leden prijs welkom.
De niet-ledenprijs wordt per activiteit door het bestuur vastgesteld.

Excursies, cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Mocht een bepaalde activiteit niet door kunnen gaan, dan stort de penningmeester het reeds betaalde bedrag terug. Bij excursies met eigen vervoer ontvangen de chauffeurs een vooraf vastgesteld bedrag van de organisatie.

Kan je zelf niet deelnemen aan een activiteit, waarvoor je je hebt aangemeld, dan kan je je door iemand anders laten vervangen. Het prijsverschil tussen wel of geen lid moet dan wel worden verrekend.

Lezingen, De Groenmarkt, de Plantenruilbeurzen en het Opentuinen-weekend zijn voor leden en niet-leden gratis te bezoeken.

 

Aanmelden

Voor alle activiteiten waarbij aanmelden gevraagd wordt geldt: aanmelden bij de in de aankondiging vermelde persoon en betalen binnen de daarvoor gestelde termijn.
Je kan alleen rechten ontlenen aan je aanmelding als de betaling bij de penningmeester binnen is (met vermelding van je naam en de activiteit waarvoor je betaalt).

Bij over-intekening genieten leden van Groei & Bloei afdeling Drachten en huisgenoten voorrang (mits zij zich binnen de bij de activiteit gestelde termijn aangemeld hebben).

 

Betaling

Ten name van:
KMTP afdeling Drachten
Banknummer NL 15 ABNA 047.08.42.946 
onder vermelding van je naam en de activiteit.

Als een betaling niet op tijd binnen is vervalt je voorlopige reservering en worden diegenen die op een wachtlijst staan uitgenodigd om deel te nemen.

 

Afzeggen

Het afzeggen van een activiteit doe je schriftelijk of per email bij degene waar je je aangemeld hebt. Op termijn korter dan 5 dagen graag telefonisch afmelden daar waar je je aangemeld hebt of als dat niet lukt bij een bestuurslid.


De financiële kant van de afzegging:

Bij afzeggen voor een workshop vindt alleen dan restitutie plaats, indien er voldoende deelnemers over blijven. Indien geen restitutie plaats kan vinden, heeft de afmelder wel recht op het te gebruiken materiaal, hetgeen opgehaald kan worden na overleg.

Bij afzegging voor een excursie vindt alleen restitutie plaats als er een vervanger/ster op de wachtlijst staat. Indien geen volledige restitutie plaats kan vinden, wordt wel de te betalen entreeprijs of entreeprijzen terugbetaald.
In geval van twijfel beslist het bestuur.

 

 

meer

 

 

 

06
Oct
Oogst: basilicum, hazelnoot, tomaat
03
Oct
dierbare foto