Activiteiten & Actueel

Woensdag 18 december 2013

Onder begeleiding van Grietje (lerares bloem design) van het AOC-Terra hebben we een schitterend kerststuk gemaakt.

Grietje haar uitgangspunt is, om een werkstuk te maken, die je niet in de winkels ziet staan.

Dat is haar dit keer ook weer goed gelukt.

Het was een gezellige bijeenkomst. Iedereen zat met rode wangen iets moois te maken. We begonnen met speciaal draad (aluminium), wat we moesten fatsoeneren over en om een glazen vaas heen. Daarna werd er groen, mostakken, houten figuren en gekleurde ballen in verwerkt en tot slot parelhoenderveren. 

We gingen allemaal voldaan naar huis. 

Trienke

Dinsdag 26 november in het AOC wim willemse

Dinsdag 26 november in het AOC-terra,

Deze lezing werd verzorgd door Wim Willemsen.

Het was een sprankelende avond.

Kwekerij Spitsbergen-Willemsen is een vasteplantenkwekerij in Veenendaal. 

We kweken ongeveer 1.900 soorten en cultivars van vasteplanten, waaronder veel Hemerocallis, Hosta, nieuwe Astilbe-cultivars en bijzondere Sedums.

Lezingen voor de kwekerij worden verzorgd door Wim Willemsen. Hij brengt meestal een paar mooie planten mee voor de verloting. Het is ook mogelijk om tegen gereduceerde prijs meerdere planten voor verloting mee te brengen. 

Op verzoek brengen we interessante planten mee voor een kleine verkoop.

'Vermeerderen van vasteplanten'

Op deze avond zal in theorie en praktijk het vermeerderen van vaste planten worden behandeld. Bijvoorbeeld:

- welke mag / kan ik zaaien en wanneer 

- welke moet ik scheuren, hoe en wanneer

- welke kan ik stekken, hoe en wanneer.

Meegebrachte planten worden ter plaatse vermeerderd en de plantjes blijven bij u voor de liefhebbers.

Als ik mijn vasteplantenborder ga veranderen, wanneer kan dat het beste? Al deze vragen komen aan de orde.  Daarna volgen nog een 50-tal dia’s van vasteplanten met uitleg over het vermeerderen ervan. Aan het einde van de avond krijgt u een kopie van de samenvatting van deze lezing mee naar huis.

 Een lezing om aan te bevelen. Iedereen is weer met overvolle kennis naar huis gegaan.

Trienke 

Lezing “Stichting Het Drentse Landschap”

 

Donderdag 7 november 2013

Lezing “Stichting Het Drentse Landschap”

Door Wolter ter Steege

Deze avond was georganiseerd door de”Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken”.

De stichting Het Drentse Landschap houdt zich naast het veilig stellen van mooie stukjes Drenthe ook bezig met het beschermen van het Drentse culturele erfgoed. En o.a. het Drentse esdorpenlandschap. Het esdorpenlandschap heeft sinds oeroude tijden een boeiende ontwikkeling doorgemaakt. Aan de hand van talrijke beelden uit verleden en heden worden de ontwikkelingen van dorp, es, groenland en veld gevolgd.

De Reest (NedersaksischRiest, spreek uit: Rie:st) is een Nederlandse beek die begint in het nu afgegraven hoogveen tussen SlagharenLutten en Dedemsvaart enmeandert naar Meppel, waar het, circa 35 km later, uitmondt in het Meppelerdiep. De Reest stroomt aan de noordzijde van het oerstroomdal van de Overijsselse Vecht.

Geografie[bewerken]

De Reest is een typische laaglandbeek met een gemiddeld verhang van 1 m op 5 km. Ze vormt voor een belangrijk deel de grens tussen de provincies Overijssel en Drenthe. Het dorp Oud Avereest en daarvan afgeleid de vroegere gemeente Avereest waren genoemd naar deze beek.

In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zijn door het vrijkomend smeltwater aan de zuid- en oostzijde van het Drents keileemplateau dalen uitgeschuurd die uitmondden in het diepe dal van de Oer-Vecht. Dit dal werd daardoor ten dele weer opgevuld metfluvioglaciale zanden. In de laatste ijstijd, het Weichselien, werd het Drents keileemplateau nog meer versneden door regen- en dooiwater, waarbij het oerstroomdal van de Vecht steeds verder werd opgevuld. De erosiedalen verloren hun aansluiting met de Oer-Vecht en het Reestdal ontstond. Door afsnoering van de erosiedalen in het Weichselien bleef ook in het Holoceen de afwatering moeilijk. In de ketens van afgesnoerde meertjes ontwikkelde zich veen.

Het Reestdal is zo goed als helemaal gaaf en de Reest kan nog vrij meanderen. De breedte van het dal varieert van circa 100 tot 600 m. De begrenzing van het dal is in het vlakke veengebied tamelijk vaag. In de middenloop manifesteert het dal zich aanmerkelijk duidelijker tussen de middelhoge en hoge dekzandgronden en vooral bij de stuifzandgebieden de Wildenberg en in de omgeving van IJhorst. Plaatselijk komen beekduintjes voor die soms boven het veen uitsteken. In het gebied komen op enkele plaatsen min of meer verlande, oude beekarmen voor, o.a. bij de Wildenberg en dePieperij.

Voor Nederlandse begrippen is het uniek te noemen dat de Reest nog zo sterk meandert. Fluviatiele processen kunnen hier redelijk ongestoord hun werk doen. Dit maakt het tot een aardkundig bijzonder waardevol gebied.

Doordat de Reest op de grens van twee provincies loopt, zijn er pas in de jaren 1970 serieuze plannen gekomen om de beek te kanaliseren. Door veranderende inzichten in de planologie op het gebied van natuur en landschap is deze dreiging van de baan. De gemeente Meppel is in 2007 gestart met de Ontwikkelingsvisie stadrandzone Meppel-Reestdal, wat een uitwerking is van het gebiedsplan "Samen over de Reest". Deze visie heeft onder meer tot doel om het meest westelijke deel van het Reestdal en omgeving, dat tegen de stad Meppel aanligt, een impuls te geven. De gemeente werkt hierin samen met andere overheden, waterschap, Stichting Het Drents Landschap en overige particuliere eigenaren van het gebied.

z

Donderdag 10 oktober 2013

De eerste avond van dit seizoen starten we met een lezing over:

“Op reis naar tuinen in Schotland en Wales” 


Door Alie Stoffers uit Kolham


Met veel enthousiasme wist Alie Stoffers ons een boeiende avond te verzorgen, over o.a. de Schotse tuinen.

 Schotse Tuinen; Kailzie Gardens, Crathes Castle, Kinross House, en twee tuinen uit Wales, 'Powis Castle'en 'Bodnant Gardens' 

De twee Tuinen in Wales die we aan kunnen doen, behoren tot de absolute wereldtop, waarvan de ligging van 'Powis Castle' werkelijk spectaculair te noemen is. De eeuwenoude topiary, de enorme historie die eruit spreekt maakt elke keer dat we er komen weer diepe indruk.

En nog heel veel prachtige beelden uit bekende én minder bekende Engelse tuinen, ik probeer verschillende tuinstylen te laten zien, zodat het boeiend blijft en vertel er wat bij, maar geen ellenlange verhalen met veel jaartallen....
De Schotse tuinen, zeker de hogere gelegen, hebben te maken met een relatief kort seizoen van groei en matige warmte. Het is bijzonder boeiend te zien , dat je naar 'hoger' gelegen delen afreist, (letterlijk op de wereldbol!).Dan zijn hier bepaalde planten allang uitgebloeid, staan ze daar een maand later in bloei. Dat het seizoen daar werkelijk korter en later is , vond ik heel bijzonder om te merken. Planten als Fucksia's en Perlagoniums komen daar eigenlijk niet buiten maar staan het gehele jaar in de kas. Dit blijkt geen invloed te hebben op de schoonheid van de tuinen !
Natuurlijk staat in Schotland vaak een stevige wind, en valt er relatief veel neerslag.  De tuinen zijn gedetailleerd beplant, en met kleuren zijn de Schotten misschien nog wel beter dan de Engelsen.

Op zaterdag 25 mei

Eendaagse busreis naar Zutphen.

Vertrek 8.30 uur vanaf het station te Meppel

Het is een fantastische dag geworden. Vooral ook door de uitleg onderweg van

onze reisleider Peter van ‘t Rood, die zich goed heeft verdiept in de

historie o.a. de ijstijd. Hoe de IJssel is ontstaan.

Het eerste bezoek was, bij Ria Stam in het Rhienderseveld (Brummen)

om 11.15 uur zaten we weer in de bus. Op naar de rozenkwekerij “De Wilde”

We hebben eerst bij de buschauffeur geïnformeerd, of hij wel een

kofferruimte aan boord had.

Want er werden niet alleen rozen verkocht, maar ook andere planten, zoals

clematissen, pioenrozen etc.

Een aantal van de gasten, hadden geen behoefte om planten te kopen, maar

zie…..

Uiteraard wordt er onderweg ook geluncht. De opsteek was in Zutphen. Het was

na een lange tijd van slecht weer, nu prachtig weer. Dus streken we neer op

de terrasjes.

Als eindstop hebben we de “Huzarenhof” bezocht in Joppe.

Een heerlijke tuin. Het decor van een prachtig bos op de achtergrond.

De tuin was met zorg onderhouden. Er lag geen sprietje gras verkeerd.

Ook kwamen we diverse aparte planten tegen.

En ook hier werden weer planten ingeslagen.

De reisleider en chauffeur hebben als aperitiefje voor een prachtige

eindroute gezorgd. En precies om 18.00 uur reden we Meppel weer binnen met

een voldaan gevoel.

En wat is Nederland mooi!

Trienke

Workshop “Hanging Basket in Exloöerveen

Verslag workshop “Hanging Basket in Exloöerveen lees hier het pdf bestand

Lenteborrel op 27 april te Emmen

Lenteborrel  op 27 april te Emmen lees hier het pdf bestand

JAARVERGADERING VOOR DE LEDEN

De jaarvergadering wordt geopend door de voorzitter Peter van ’t Rood.

Er waren ongeveer 40 personen aanwezig.

De notulen van de ledenvergadering van 2012 werd voorgelezen en goedgekeurd.

Ook was er geen tegenspraak betreft de secretaris. De kascommissie is ook goedgekeurd. Er zijn twee nieuwe leden benoemd

Jacob Meulenkamp

Henk Broeke

Vaststellen van de begroting 2014.

Onder sugesties en voorstellen kwam het volgende naar voren

Voorstellen zijn twee tuinen openstellen voor de leden, dit bijvoorbeeld melden in de nieuwjaarsbrief

Om 20.00 uur heeft Dick Schreurs gezorgd voor een klankbeeld van afgelopen jaar.

En om 20.45 uur was er een lezing over bijzondere groenten en planten. De lezing werd verzorgd door Lambert Sijens.

Hij samen met zijn vrouw Jolanda Loonstra beheren de “tuinen van Weldadigheid”in Veenhuizen.

Het bedrijf combineert de teelt en verkoop  van bijzondere groenten en andere eetbare producten met toeristische activiteiten en zorg voor mensen met psychische achtergrond. Het toverwoord is diversiteit. In 2012 waren o.a. 40 rassen tomaten, 50 rassen bonen, 25 rassen knoflook en 60 aardappelrassen geteelt. Maar ook vooral oude en buitenlandse rassen, die niet in de winkel te koop zijn. Er is een bloemenpluktuin. Kleinschalig tuinbouwveld, boomgaard, kleinfruitdoolhof. Etc. etc.

De tuinen zijn te bezichtigen op zaterdag en zondag van juni tot september. Groepen kunnen in deze periode elke dag terecht, voor rondleidingen.

 

Lambert Sijens

info(at)detuinenvanweldadigheid.nl

 

Trienke

 

Verboden vruchten zijn de zoetste

 

filosofie

De Tuinen van Weldadigheid zien wij als een kleinschalig en vooral multifunctioneel bedrijf. We combineren de functies tuinbouw, natuur en landschap met zorg, recreatie en educatie. Een belangrijke basis van onze bedrijfsfilosofie is het begrip duurzaamheid, en wel in de vorm van de Drie P's: people, planet en prosperity. Wij vinden deze drie elementen even belangrijk, zoals wij ook de verschillende functies even belangrijk vinden. De zorg voor de mens (people) en zijn omgeving (planet) zijn voor ons 

Anders fotograferen in de tuin

Dinsdag 12 februari 2013 in Ogterop

Thema: “Anders fotograferen in de tuin”.

Marcel Batist is natuurfotograaf en enthousiast tuinliefhebber, dit alles combineert hij tot boeiende lezingen.
Het doel van deze avond is tweeledig. Enerzijds het ontspannen genieten van prachtige opnames over de wonderlijke natuur om ons heen. Anderzijds valt er ook nog veel te leren. Handig voor het samenstellen van een fotoboek over uw tuin of tuinreis! Maar zelfs als u nooit fotografeert, is een bezoek nog de moeite waard.

Marcel laat - op een voor iedereen begrijpelijke wijze - een aantal belangrijke facetten uit de fotografie aan bod komen. Tijdens de digitale projectie vertelt hij u de “geheimen” van een geslaagde foto. Hij laat de verschillen zien en legt uit waarom het zo is. Hij onderbouwt de theorie dat mensen onbewust op dezelfde wijze naar foto’s kijken. Dat deze regel ook bij tuin- en bloemenfotografie geldt, zal deze avond duidelijk worden.
Verder trekken er nog een flink aantal tips over het scherm. Een scala van voorbeelden worden aangereikt om een pakkende en afwisselende reportage van uw eigen tuin te maken. Opnieuw ondersteunen fraaie foto's een aantal wetenswaardigheden die u niet snel zult vergeten. Mocht dit tóch gebeuren, dan biedt de hand-out uitkomst. Aan het einde van de avond ligt n.l. voor iedereen een beschrijving klaar van de behandelde aspecten en de tips.

Peter van ’t Rood stelt voor, om volgend jaar door u een zelfgemaakte fotosessie of filmpje te presenteren in deze zaal. En het beste of origineelste wordt beloond met een kleinigheidje.

Voor meer info over deze avond kijk hier.

Trienke

 

Winter op 68 º Noorderbreedte

de Nieuwjaarsopening met het thema; 

verzorgd door Fred van Wijk

Winter op 68 º Noorderbreedte

Zomer in Noorwegen

Hûldra

De Nieuwjaarsavond wordt geopend door Peter van ’t Rood.

Voor de eerste keer in vele jaren is er geen Nieuwjaarsrolletje uitgedeeld, maar van het bedrag wat hiervan is overgehouden, is dit prachtige videoscherm gekocht.

Het thema Noorwegen spreekt Peter erg aan, hij voelt zich erg verweven met de Vikingen. Lang rood haar, stoere mannen, helmen met horens erop en die bloed drinken uit de schedels… of dit laatste overeenkomt met “onze” Peter, betwijfel ik.

Fred van wijk natuurfotograaf is vele malen in Noorwegen geweest, meestal in de winter.

Vandaar ook prachtige foto’s van het Noorderlicht. Wilt u weten hoe het noorderlicht ontstaat, dan kunt u het beste even gaan googlen.

Prachtige beelden heeft Fred ons laten zien. O.a. een kudde orka’s. maar een aantal jaren later waren ze weer verdwenen. Dit heeft te maken met warme luchtstromen. Orka’s zijn gek op haringen. Fred van wijk heeft oog voor details.

Een serie over de “Hûlda”. Hûldra is echter geen gebied, maar een Noorse sprookjesfiguur. Zij is een verbluffende mooie vrouw, die met haar Noorse gezang, mannen lokt. Meestal laat zij zich niet zien.

De schitterende natuur lokt vele mensen naar Noorwegen.

Deze serie is een ode aan Noorwegen.

Meestal start Fred al in het zuidelijke gebied in Noorwegen, waar het behoorlijk bergachtig is. “Sorlandet”

Wanneer je een gletsjer beklimt doe je dit met handen en voeten.

Paagaaiduikers liet hij ons zien, maar de door hevige visvangst, kunnen  papagaaiduikers niet meer voldoende voedsel krijgen en sterven zij uit.

Fred heeft samen met zijn zoon in het gebied van de lofoten rondgetrokken. Daar hebben ze in een iglohotel in Agla geslapen. Koud was het niet, maar het sliep niet echt behaaglijk.

Op 68º noorderbreedte is het Stil. Kaal, koud en grauw.

De fauna en flora is er schitterend. Vogels: stormmeeuw, jan van Gent, Papagaaiduikers, Tapuit, koperwiek

Vooral op het eiland Runde verblijven veel vogels

Ook is er een prachtige dierentuin, de dieren verblijven in het wild. Als je naar binnengaat, krijg je instructies, hoe de dieren benadert  kunnen worden, zonder aangevallen te worden.

Muscusossen, ze zijn meer verwant met de geit en schapen,dan koeien

Ze verblijven in gebieden, waar de temperatuur niet boven de 10º komt. Het zijn schitterende objecten voor de fotograven. Toch is het oppassen, want ze zijn niet ongevaarlijk.

En tenslotte: op de achtergrond met schitterende muziek.

Die u kunt opzoeken via You-tube ‘Runrig” is een schotse band”.

Wil je een keertje naar 68º noorderbreedte; met het vliegtuig een hele dag vliegen. Met de auto ben je een week onderweg.

Toch wil Fred niet teveel reclame maken. Want zegt hij: “het is er heerlijk rustig en dat moet zo blijven”.

Trienke 

meer

 

 

 

17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST