Groentips & Groeninfo

In maart 2011 ging het project van Vara's Vroege vogels van start:: TUINRESERVATEN, een project om verstening van de tuinen tegen te gaan. Inmiddels doen al meer dan 5000 tuiniers doen mee aan het natuurvriendelijker maken van hun tuin.

Wat zijn tuinreservaten?

Tuinreservaten zijn groene paradijsjes. Geen kaal terras vol met steen of kunstgras, maar een levendige oase waar mens en dier gelukkiger van worden.

Nu de overheid steeds minder geld over heeft voor natuurgebieden wordt het hoog tijd om de kleinste stukjes groen zo natuurlijk mogelijk in te richten. Dieren gebruiken ons privé-groen als 'stapsteen' om van de ene groene zone in de andere te komen.

Vaak zijn tuinen nog hun enige toevluchtsoord. Neem de merel die vanuit het buitengebied de stadstuin heeft gekoloniseerd. Ook grote bonte spechten, sperwers, ijsvogels en vleermuizen worden in tuinen gesignaleerd. En denk eens aan al die kikkers, padden, salamanders, libellen en vele insecten.

Sommige trends in tuinenland staan haaks op de behoefte van de dieren. Bijvoorbeeld als steen, beton en asfalt het winnen het van plantenborder en grasveld. Of als schuttingen de plek innemen van heesterhagen, en groenverzorgers zijn omgeschoold tot stratenmakers.

Tuinreservaten wil die trend keren, onder het motto 'Stop het Stenen Tijdperk'!

Veel organisaties werken samen om dit te realiseren: IVN, De Vogelbescherming, De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, Groei&Bloei, De Bijenstichting, EID Nederland, Wilde Weelde, Stichting Oase, Natuurkalender.

 

 

 

 

 

 

meer

           

 

            Doet u ook mee?
            Voor meer informatie:

            www.tuinreservaten.nl

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923