Activiteiten & Actueel
Cees Colijn - Sinocalycanthus raustonii "Hartlage Wine" (meloenboompje of specerijstruik genoemd)


-Wat is een plantenkring en hoe werkt zo’n kring?
 

Een plantenkring bestaat uit een aantal leden van Groei & Bloei, die samen tuinen/kwekerijen of tentoonstellingen bezoeken. Vaak is het mogelijk om ook een rondleiding erbij te organiseren, wat zeer leerzaam is. 

Maar andere activiteiten zijn ook mogelijk zoals elkaar helpen in de tuin, samen zaaien en verspenen, planten ruilen (hoewel dat doen we natuurlijk op de plantenruilbeurs!). Iedere plantenkring geeft er zijn eigen invulling aan. 

Bij oprichting van een kring wordt gezamenlijk bepaald hoe een en ander geregeld zal worden. Er wordt meestal een vaste ochtend of middag gereserveerd voor de bezoeken. Soms worden er dagtochten georganiseerd.

Op dit moment zijn er 4 plantenkringen.

 -Wie bepaalt wat er bezocht wordt?  Aan ‘t begin van het seizoen wordt het programma besproken. Bij sommige kringen worden een of meer mensen aangewezen om een en ander te regelen. Bij andere kringen regelt steeds een ander lid een uitje. Aan het eind van elk seizoen organiseert de Ruil­beurs en Plantenkring-commissie een bijeenkomst voor alle plantenkringen.

Elke kring stuurt twee afgevaardigden hier naartoe. Op deze avond worden programma’s uitgewisseld en ideeën aan de hand gedaan voor het komende seizoen.

 -Hoe is het vervoer geregeld?   Soms zal een bezoek in de buurt zijn en kan een ieder op eigen gelegenheid de betreffende plaats bereiken. Vaak zal het wat verder weg zijn en moet gebruik gemaakt worden van auto’s. Bij de mees­te kringen wordt er gepoold en is er een vaste afspraak over benzinekosten.

meer


 -Hoe word ik lid van een plantenkring? 


 Op de website staan de adressen en  telefoonnummers van de leden van de 
 Ruilbeurs- en Plantenkring-commissie.

 Ook tijdens de ruilbeurzen kunt u alle   informatie krijgen en u opgeven als
 geïnteresseerde. Aangezien alle kringen
 hun eigen afspraakdag en eigen sfeer
 hebben, is het soms verstandig eerst
 eens met een kring op stap te gaan
 voor een besluit genomen wordt.

 Niet elke kring heeft ruimte voor nieuwe
 leden, maar er is altijd wel een plekje te
 vinden. Mochten alle kringen vol zijn en
 er zijn meer dan 6-8 gegadigden, dan
 kan een nieuwe kring opge­richt worden
 in samenwerking met de commissie.

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923