Activiteiten & Actueel

 

"De verschijningsvorm & betekenisgeving van bomen in tuin, park en stad"

Introductie van de spreker

Ir. J.A.A.T. (Jan) van Merriënboer (1960) is als hoofdocent beplantingsleer en sortimentskennis verbonden aan de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting (Hogeschool van Hall-Larenstein) te Velp. Daarnaast geeft hij collegereeksen en workshops `Planting Design´ aan studenten Landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit en `Green Architecture´ aan studenten Stedenbouw aan de TU Delft.

Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven als o.a. uitvoerder, adviseur en projectleider, werd de switch gemaakt naar het onderwijs.

De expertise en interesse ligt voornamelijk op het vlak van: Sortimentskennis, de betekenis(geving) van `stedelijk groen´ en het gebruik van beplantingen in relatie tot tijdsbeeld. Een hoofdrol is hierin weggelegd voor de verschijningsvorm van de boom, in al zijn hoedanigheden en functies.

 

Inleiding van de lezing

Heel graag wil ik in de lezing mijn fascinatie voor bomen uiteenzetten. Er zijn vele manieren om bomen nader te beschouwen: Esthetisch, ecologisch, economisch, religieus, existentieel, etcetera. Op thematische wijze wil ik dat met u delen. Een uitgebreid sortiment bomen zal besproken worden, zij het op een wat andere wijze dan dat u gewend bent, of dat u het verwacht.

Wat in ieder geval niet aan bod zal komen is welke boom het mooist van allemaal is, welke boom u zou moeten kopen of waar u die boom zou moeten kopen.

Twee begrippen staan centraal in de lezing: Verschijningsvorm en Betekenisgeving. Het eerste begrip duidt op de feitelijke zintuiglijke waarneming van bomen: zien, ruiken, proeven, voelen en horen. Het tweede begrip is wat moeilijker uit te leggen. Betekenisgeving duidt op twee activiteiten die tegelijkertijd plaatsvinden: Het weergeven van een inhoud en het weergeven van een waardering voor die inhoud. Eenvoudig gezegd is het op een `hoger niveau´ naar bomen kijken, de boom krijgt meer betekenis. Tegen studenten zeg ik wel eens: “Na dit college zullen jullie nooit meer `zomaar´ over straat lopen. Jullie zullen worden belast met het kijken naar bomen en de betekenis van die bomen welke zich aan jullie zal opdringen”. Ik hoop dat u in grote getale zult komen om `belast´ te worden met wat bomen met u kunnen doen.

 

 

Nabespreking Lezing  ‘ De verschijningsvorm en betekenisgeving van bomen in tuin, park en stad’

Hoofddocent ( Hogeschool van Hall-Larenstein) Jan van Merriёnboer nam ons woensdag 20 november mee in zijn fascinatie voor bomen. Centraal stonden de begrippen ‘verschijningsvorm’ (hoe nemen we bomen waar) en ‘betekenisgeving’ (welke betekenis van de boom dringt zich aan je op en welke waardering heb je daarvoor). Veel verschillende bomen werden getoond en werden besproken aan de hand van hun verschijning en betekenis in de diverse landschappen, op verschillende grondsoorten en in verschillende jaargetijden. Ook de kleinere bomen, geschikt voor onze tuinen kwamen aan bod. Het werd een geweldige avond. Jan bleek een gepassioneerd inspirator voor onze mooie bomen met al hun 50 tinten groen!

Trix van Driel

 

 

meer
17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST