Diversen
OKTOBER 2013: OP TUINBEZOEK BIJ DUKKIE VAN DER PLOEG
Begin oktober van dit jaar ben ik op bezoek geweest bij Dukkie van der Ploeg in Menaam. Zij heeft februari 2012 als penningmeester het stokje overgenomen van de toenmalige penningmeester Ron van Wissen. Dukkie heeft zich spontaan aangemeld voor het vervullen van de ontstane vacature ondanks haar zitting in meerdere besturen waarin zij tevens het penningmeesterschap vervult. Dukkie had de oproep in het Kroonblad meerdere keren gelezen tot ze het besluit heeft genomen om ook in het Bestuur van Groei&Bloei zitting te nemen als penningmeester. En dit bevalt haar prima:”Ik doe het op mijn manier en niet zo uitgebreid als de ‘boekhouder” Ron dat heeft gedaan”, aldus Dukkie. We mogen blij zijn dat er toch wel leden zijn die bereid zijn het bestuur steeds weer te versterken, wie volgt?
Tijd van bezuinigingen.
De nieuwe penningmeester is zich bewust dat het in deze tijd van bezuinigingen niet altijd even gemakkelijk is om de financiële begroting elk jaar weer rond te krijgen zonder de reserves te moeten aanspreken. Hoewel ons ledenaantal zich langzamerhand stabiliseert, krijgen ook wij steeds weer te maken met vanuit het Hoofdkantoor te Zoetermeer opgelegde bezuinigingsmaatregelen zodat de inkomensstroom terugloopt en onze broekriem aangehaald moet worden. In juni volgend jaar zal wat dit betreft een landelijke ledenwerfactie georganiseerd worden met een voor onze regio te houden TUINWEEK op het vernieuwde Zaailand in Leeuwarden. U hoort daar vast wel meer van. En bent u nieuwsgierig geworden naar onze huidige stand van zaken vergeet dan niet de Jaarvergadering in februari 2014 bij te wonen waar Dukkie de jaarcijfers van 2013 en de begroting over 2014 zal presenteren.
Liefde voor de tuin en bloemschikken.
Dat Dukkie een druk bestaan heeft bewijst wel het feit dat zij naast haar vaste werk als oppasmoeder van een groep kleuters, huismoeder en deelneemster in de gemeentepolitiek ook o.a. al 23 jaar penningmeester is van de Floralia Vereniging in Marsum (het dorp waar zij lange tijd heeft gewoond), een bloeiende vereniging met 120 leden die zich bezig houden met bloemschikken, ruilen van plantenstekjes en workshops en waar lezingen worden georganiseerd. Deze vereniging is jaren geleden ontstaan door aan schoolgaande kinderen de liefde van bloemen en planten bij te brengen door de in het bekende Marsumer Poptaslot opgekweekte stekjes thuis verder te laten verzorgen om tijdens een in september te houden tentoonstelling prijzen mee te winnen.
Onze vereniging ligt dus wel in de lijn van haar hobby: de liefde voor de tuin met bloemen en planten in het algemeen en het bloemschikken in het bijzonder. Vandaar ook dat veel van haar tuinbeplanting geschikt is voor gebruik bij het bloemschikken bij de Floralia en nu tevens gebruikt kan worden voor haar deelname aan onze Groei&Bloei bloemschikcursussen.
Beplanting in de tuin.
De woning met rondom gazons en beplante borders met een totale oppervlakte van 500 m2 is geheel vrijstaand met een opvallende stand op de hoek van Orxmasingel en een uitstekende zonnestand. Aan de oostkant van de woning, afgeschermd met een hoge coniferenhaag, ligt het veilige speelgazon voor de oppaskinderen waar zij volop ruimte hebben om met elkaar te spelen. De voorkant en de westkant bestaan eveneens uit een gazon waar omheen de borders liggen vooral dus met ‘bloemschik’ beplanting zoals Hortensia’s, Hulst, Skimmia’s, Sering, Sedum, Bergnia, een sierlijke Klimroos en een Appelboom maar ook met enkele coniferen waarvan twee grote pracht exemplaren van de Taxus baccata ‘Fastigita’ vooral in het oog springen.
Aan de achterkant van de woning staat tegen de gevel een juweeltje van een Druif met vele blauwe druiventrossen aan de ranken. De naam van deze druif is niet bekend maat het bijzondere is wel dat deze Druif als stekje is meegenomen uit Duitsland en op deze standplaats welig tiert. Verder zien we hier nog wat klein fruit in de vorm van Rode Bessen en Kruisbessen. Ze heeft nog geprobeerd een stekje op te kweken van de Stevia rebaudiana of wel het Honingkruid, bekend vanwege de zoetstoffen die uit de plant gewonnen worden, maar dat is helaas niet gelukt. Zijn er leden waar het wel is gelukt?
Het geeft Dukkie veel voldoening en ontspanning regelmatig met de tuin bezig te zijn tezamen met haar man Sake. Wij wensen haar voor de toekomst nog heel veel plezier met haar tuin om zo te kunnen genieten van alles wat er groeit en bloeit en vooral heel veel sterkte met haar Penningmeesterschap van onze Groei@Bloei en let wel: ‘in eurosint mat rôlje, oars begjint er te skimmeljen. Heel hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en rondleiding door de fraaie tuin.
meer
11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver