Activiteiten & Actueel

Groei en Bloei afdeling Stadskanaal

Sociaal Jaarverslag 2017                                         

 

Bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2017 was als volgt:

Jacques van Velsen      voorzitter

Henriët Vrolijk                secretaris

Vacant                           penningmeester, tijdelijk ingevuld door Jacques van Velsen

Marjo van Eck               bestuurslid en activiteiten

Gerard Weisbeek          bestuurslid en PR

Naast het bestuur zijn 9 leden actief in commissies of met speciale taken. Het bestuur heeft in 2017 6x vergaderd waarvan 1x samen met de commissieleden. Verder werden ook vergaderingen van het Rayon Groningen (inclusief de vergaderingen van de Open Tuinen Commissie) bijgewoond.  

 

Ledenaantal

Het ledenaantal op 1 januari 2017 stond op 189 en afgesloten met een ledenaantal van 199. De ledenadministratie werd ook dit jaar verzorgd door Roelf Holtjer.

 

Afdelingsavonden

In 2017 zijn 6 ledenavonden gehouden in Zaal “De Eendracht”, Poststraat 30 te Stadskanaal.

18 januari         Jaarvergadering met aansluitend de lezing “Van weiland tot kijktuin” door Watze Bokma

7 maart              Zadenruilbeurs en lezing “Zomerbollen” door Dineke Logtenberg

6 april                Lezing “Nieuwe en onbekende vaste planten” door Coen Jansen

27 september   Jubileumavond met film “De stille kracht van de Drentse natuur” van Henk Bos en Janetta Veenhoven

31 oktober       Lezing  “Winterbloeiers” door Belina Geertsema.

28 november    Lezing “Kleurbeleving in de tuin” door Martje van den Bosch.

De avonden voor de zomerstop zijn gemiddeld door 35-40 mensen bezocht. Op de jubileumavond waren 85 leden en genodigden aanwezig. De laatste 2 lezingen van het jaar zijn bezocht door 50-55 mensen. Op de avonden zijn bloemstukjes verloot die zoals elk jaar door Rennie Pijper waren gemaakt.

 

Ruilbeurzen

Voorafgaand aan de lezing op 7 maart werd een zadenruilbeurs gehouden. Een aantal leden had zelf geoogste en verpakte zaden meegebracht om te kunnen ruilen met andere leden. Tevens waren er zaden die verzameld en verpakt waren door Sannie van der Heiden.

Op 8 april was de voorjaars-plantenruilbeurs bij de familie Scheltens waar ook de najaars-ruilbeurs op 7 oktober werd georganiseerd. Op beide dagen was er een goede opkomst en een gezellige sfeer.

 

Nieuwsbrief/PR/website

Dit jaar kwam de nieuwsbrief 5 keer uit. Klaas Prikker was verantwoordelijk voor de lay-out van de papieren editie en de elektronische uitgave werd verspreid door Roelf Holtjer.

Daarnaast is er regelmatig, voorafgaand aan een activiteit, een digitale nieuwsflits rondgemaild. De teksten hiervoor werden door Jacques van Velsen opgesteld en verspreid. Het beheer van de website is in de loop van het jaar overgedragen aan Rika Staal. Gerard Weisbeek onderhield de contacten met de pers.

 

Bloemschikken

De lessen worden in 2 blokken van 3 lessen gegeven. Bij de beginners en gevorderden waren er bij het eerste blok 10 deelnemers aanwezig, bij het tweede blok zijn er 12 deelnemers (de inschrijving loopt nog tot 15 januari). Deze lessen worden gegeven door docent Lineke Hummel.

Bij de vergevorderden waren er het eerste blok 9 dames aanwezig en bij het tweede blok 9. Deze lessen werden gegeven door verschillende docenten. Het bloemschikken werd wederom georganiseerd door Marijke Prikker.

 

 

Workshop wilgentenen vlechten

De eerste workshop van het jaar werd op 13 januari gegeven bij en door Geert Klooster.  Het aantal deelnemers was maximaal en het is een zeer actieve en productieve avond geworden.

 

Workshop mussenflat maken

Op 18 februari werd de workshop Mussenflat maken. Ook deze workshop zat vol (8 deelnemers) en werd als leuk ervaren.

 

Tuin en Sfeer beurs Groningen

Van 16 t/m 19 februari werd in de Martini Plaza te Groningen voor de 25e keer de Tuin en Sfeer beurs gehouden. Elke afdeling van het Rayon Groningen heeft een dagdeel de stand bemand met bloemschikkers en voorlichters. De zaterdagmorgen is verzorgd door onze afdeling. De bloemschikkers hebben mooie bloemstukken gemaakt en voor de verkoop aangeboden. De voorlichters hebben uitleg gegeven over de vereniging, de activiteiten in de buurt en het bijbehorende tijdschrift. Tijdens de beurs hebben zich 22 mensen opgegeven als nieuw lid voor de diverse afdelingen van het Rayon Groningen.

 

Workshop zaaien voor jezelf en voor de fair

Op 25 februari werd de workshop “Zaaien voor jezelf en voor de voorjaarsfair” georganiseerd. Dit is een succesvolle actie geweest waarbij direct is besloten dat dit voor herhaling vatbaar is. De workshop staat dan ook voor het komende seizoen weer op het programma.

 

Kinderworkshop paasstukjes maken

Tijdens de kinderworkshop “Paasstukjes maken” hebben diverse kinderen in de bibliotheek een mooie paasversiering gemaakt. Zoals altijd was het weer een leuke middag.

Voorjaarsfair

Op 7 mei werd voor de vierde keer de voorjaarsfair georganiseerd. Deze keer op een andere locatie dan voorgaande jaren, namelijk de Hondsrugtuin van Geert en Ginie Klooster in Eerste Exloërmond. De fair is met bezoekersaantallen en financieel een succes geworden, mede dankzij het goede weer en veel PR in de regiobladen. Bezoekers liepen af en aan. Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld.

 

Excursie saffraan boerderij

Op 28 juni hebben 20 leden de boerderij van Lizanne en Henk Schipper in Nieuw Buinen bezocht, een bedrijf dat zich toelegt op akkerbouw en bollenteelt van met name saffraan krokussen. Er wordt geen saffraan geoogst in Nieuw Buinen: de bollen worden hier gepoot, vermeerderd en geëxporteerd over de hele wereld. In Nederland zijn zij het grootste bedrijf dat saffraan krokussen teelt. De deelnemers vonden het een zeer interessante en leerzame excursie.

 

Tuinenreis Hogeland en Friesland

Op zaterdag 29 juli hebben 32 mensen deelgenomen aan de jaarlijkse tuinenreis. Als eerste werd een bezoek aan de tuin van de familie Bokma in Scheemda gebracht, daarna werden de “Tjassenheerd” in Garrelsweer, de beeldentuin “de Eenumermaar”, de Jakobstuin in het Friese Eestrum en de kwekerij van Brian Kabbes bezocht. De tuinenreis werd georganiseerd door Aafje Boer en Elly Sol. Het was een gezellige en geslaagde dag.

 

Tuinkringen

De 4 tuinkringen die deze zomer gevormd zijn, bestonden uit 11-13 deelnemers. Naast elkaars tuinen bezoeken, planten uitwisselen en kennis delen werden er per groep diverse uitstapjes georganiseerd.

Op 8 september vond een gezamenlijke afsluiting plaats in de tuin van Tinus en Anna Scheltens. Samengevat waren de tuinkringen weer een groot succes dit jaar.

 

 

Open Tuinen Weekenden

Tijdens het landelijke open tuinen weekend op 17 en 18 juni lag het aantal bezoekers helaas niet zo hoog.  Daarnaast heeft onze afdeling ook meegedaan aan de Open Tuinen Estafette van het Rayon Groningen. Volgens wisselend rooster organiseert elke afdeling een Open Tuinen weekend en afdeling Stadskanaal stond dit jaar gepland voor 8 en 9 juli. Dit weekend konden we rekenen op goede belangstelling. In totaal hebben er 13 tuinen van onze afdeling meegedaan.

 

Jubileumavond

Op 27 september werd stilgestaan bij het 55 jarig jubileum van onze afdeling. Leden die langer dan 25 jaar lid waren hadden een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze avond en kregen een leuke tuinplant cadeau. Verder werd er een mooie natuurfilm over de Drents natuur getoond en een verloting gehouden met wel 55 prijzen. In totaal waren er 85 leden en genodigden aanwezig die aan het einde een zakje bloembollen ontvingen als dank voor hun aanwezigheid. 

Kinderworkshop herfststukjes maken

Woensdagmiddag 25 oktober werd er een workshop bloemschikken met kinderen in de bibliotheek georganiseerd.  Het was een leuke middag maar het aantal kinderen was beduidend lager (17). De bibliotheek had de organisatie van de PR op zich genomen, maar had helaas weinig tot geen reclame gemaakt.

 

Paneel schilderen

Op 4 november werd de workshop “Paneel schilderen” gehouden. Hieraan hebben 6 mensen deelgenomen die allemaal met een mooi resultaat naar huis zijn gegaan: voor herhaling vatbaar.

 

Workshop kerststuk op leisteen

Op 13 december werd de workshop “Kerststuk op leisteen” gegeven door Lineke Hummel. Op een oude leisteen van een dak in Frankrijk heeft iedere deelnemer een prachtig groot kerststuk gemaakt met diverse materialen. 


Kinderworkshop kerststukjes maken

Op woensdag 20 december is in samenwerking met de bibliotheek van Stadskanaal een workshop bloemschikken voor kinderen georganiseerd.

 

Tot slot

Alle activiteiten van het afgelopen jaar waren alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, die ik hierbij dan ook hartelijk willen bedanken!

 

December 2017

 

Henriët Vrolijk,

secretaris Groei en Bloei

afdeling Stadskanaal e.o.

 

 

Naar boven

meer
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST