Groentips & Groeninfo

Geraniums & Erodiums

Terugblik lezing  Geraniums & Erodiums voor de rotstuin

 

Vol aandacht hebben ongeveer 35-40 Groei & Bloei leden in een volle zaal in IJzendijke afgelopen 13 februari de voordracht van Rein ten Klooster gevolgd.

 

Rein is specialist van Geranium-achtigen en collectiehouder voor het geslacht Erodium van de Nederlandse Plantencollecties. Ook is hij eindredacteur van het Geraniumboekje.

Tevens is hij een collega Groei & Bloed lid van onze zusterafdeling in Breda.

 

Heel interessant was te leren dat de grotendeels niet winterharde planten die wij gemakshalve Geranium noemen eigenlijk Pelargonium heten en dat heel veel Geraniums, de ‘echte’ Geraniums wel te verstaan, wél winterhard zijn en als vaste plant geschikt zijn voor onze tuin.

Van dit geslacht zijn er bovendien een aantal die een dusdanig formaat hebben dat ze in een rotstuin kunnen worden toegepast.

Veel meer nog dan Geraniums blijken Erodiums, die tot dezelfde familie behoren, te passen in een rotstuin.

 

Weer maar eens bleek, zoals met zoveel planten het geval is, dat wat hoger geplaatste planten (en dat kan heel goed in een rotstuin)  die daardoor met hun voeten nooit in het water komen te staan, het veel langer volhouden.

 

Met behulp van meegebrachte planten, schitterende dia’s en een helder betoog werden ons de toepassingsmogelijkheden getoond.

Naast de planten liet Rein ons ook kennis maken met mooie voorbeelden van diverse rotstuinen met ondermeer Geraniums en Erodiums.

De lezing gaf mij de kriebels, ik zou zo weer aan een rotstuin met van allerlei nietige plantjes waaronder de voorbeelden van deze avond, willen beginnen.

 

Vermeldenswaard tot slot was nog dat er binnen het geslacht Pelargonium, waarvan de planten zoals gezegd niet winterhard zijn, tóch, bij wijze van uitzondering  twee winterharde soorten zijn, Pelargonium endlicherianum en Pelargonium quercetorum. Interessant en mooi.

 

Het was weer maar eens een geweldige lezingavond die aan het eind nog werd opgeluisterd met de verloting van de door Rein meegebrachte, dikwijls zeldzame planten uit de geslachten: Pelargonium, Erodium en Geranium.

 

Wie nog eens op internet over deze plantengeslachten wil lezen of foto’s wil bekijken, dat kan via onderstaande links naar de website van Groei & Bloei Breda (klik op onderstaande link om deze te bezoeken):

 

Theo Leijdens

Lid van de Groei & Bloei, afdeling Breda en als gast aanwezig bij deze lezing.  

14 februari 2014

 

 

meer
14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923