Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 2019

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van een extra  jaarvergadering van GROEI & BLOEI afd. Zeist e.o. op dinsdag 15 oktober 2019 om 19.45 uur!
Locatie: Bijgebouw NoorderLichtkerk, Bergweg 92 a/b, 3707 AE Zeist.

AGENDA

1. Welkom
2. Benoeming kascommissie
3. Benoeming bestuurslid Olga Mathijsen

Tegenkandidaten kunnen zich tot 15 september 2019 aanmelden bij Attie Luteijn, secretaris Groei & Bloei afd. Zeist e.o.
e-mail: secretariaatgroei.zeist@gmail.com
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

 

 

meer
11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver