Groentips & Groeninfo
Diny schiet een plaatje
de zaal loopt vol

ALV 2016

. . . . een impressie van Rein . . .

De aula van het Prinsentuin College loopt vol, er zullen bijna 100 mensen binnen zijn.
Het bestuur zet zich achter de mooi versierde tafel op het podium.
Ursula opent de vergadering.
Gehannes met licht en microfoon.
Verslag vorige vergadering gemaakt door Paul, erg klein op papier maar groter op het scherm. Secretaris Diny loopt door de diverse punten. Opmerking dat het genoemde aantal leden van de Stichting niet is vermeld, dat was 95.

Het sociaal verslag van Diny met eerbied voor de overledenen.
De vrienden van Groen & Bloem gingen van 95 naar 85.
De leden van de afdeling van 742 naar 681.
Overzicht van cursussen en lezingen.
De tuinclub heeft 66 leden, de rotstuinclub 19 en er zijn 180 bloemschiksters.

het voltallig bestuur
actief bestuur

Plony geeft uitleg bij de financiƫn.
Een verlies van 3580 door hoge portokosten, kosten van nieuwsbrieven en programmaboekje.
De in 2013 begonnen Stichting is nu ook meeverzekerd.
Er is veel achterstalligheid aan contributie en advertenties binnengehaald, een restant wordt afgeboekt.
Ledental en inkomsten dalen, daarom bezuinigen met minder nieuwsbrieven.
Het saldo van de stichting gaat van 38955 naar 35153.

Kosten ALV worden minder door te bezuinigen op cadeaus, bonnen en drukkosten (kleinere letters).
Plony geeft een overzicht van de Stichting, dat staat niet op papier wegens de discussie met Zoetermeer.
Er ontstaat discussie, als het niet op papier staat zou het kunnen verdwijnen.
De vraag om stemming over het opheffen van de stichting verzand in tegenargumenten met applaus, de Stichting is er toch omdat Zoetermeer ons geld wil afnemen?

De omzet voor het nieuwe jaar halveert omdat tuinreizen extern worden gebracht.
De kascontrolecommissie verklaart dat de boekhouding zorgvuldig en getrouw gedaan is en vraagt ook aandacht voor de terugloop van het aantal leden. Er wordt decharge verleend.

daar word je blij van
jubilarissen en voorzitter

Johan Snoek, de nieuwe webmaster stelt zich voor, Trees wordt herkozen als bestuurslid bloemschikken, voor Ria wordt opvolging gezocht en Pierre treedt volgend jaar af.

Vijf dames worden gehuldigd met 20 jaar lidmaatschap, maar er zijn nog meer jubilarissen die niet kwamen.

In de rondvraag mist Marianne het kleine programmaboekje en Ursula sluit het formele gedeelte af.

Een hapje en een drankje en een diashow van Piet over de poldergebieden rondom Breda sluit de mooie avond af.

Ieder gaat met een papieren zakje met dahliaknollen naar huis, het voorjaar tegemoet.