Activiteiten & Actueel

Jaarverslag 2018


Jaarverslag 2018

 

 

Vergaderingen

 

Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 5 keer. Vaste agendapunten als activiteiten, financiën, ledental, informatievoorziening, promotie kwamen aan de orde. We namen zo mogelijk in tweetallen deel aan regionale en landelijke vergaderingen.

 

Informatievoorziening

De digitale nieuwsflits werd bijna maandelijks naar de leden gestuurd. In voor- en najaar werd de nieuwsbrief uitgebracht. Ook via Facebook zijn we te volgen.

 

Locatie

Het theehuis bij het Duurzaamheidscentrum is onze vaste locatie, waaraan we inmiddels wel gewend zijn geraakt.

 

Promotie

Bij iedere activiteit wordt er moeite gedaan onze informatie in regionale kranten en op daarvoor geëigende websites te krijgen. Helaas wordt niet ieder persbericht opgenomen. Rond de Nationale Tuinweek heeft onze voorzitter in het programma Hemmeltied van Radio/tv Drenthe aandacht voor onze activiteiten gevraagd.

 

Ledental

Het ledental is verder teruggelopen tot onder de 200 leden. (199 per 31 december 2018)

 

 

Onze activiteiten op rij:

 

Lezingen

Dit jaar waren er 3 lezingen in het voorjaar en 2 in het najaar. De belangstelling is over het geheel wel iets teruggelopen.

 

Bloemschikken

De belangstelling voor het bloemschikken is helaas afgenomen. De bloemschikdemonstratie hebben we mede daardoor moeten laten vervallen.

Er zijn nog 2 bloemschikgroepen van 9 personen. Slechts 4 nieuwe leden hebben zich aangemeld.

Het kerststukjes maken voor kinderen op zondag 16 december, jaarlijks gehouden in het DCA, was wederom een succes.  

 

Nationale Tuinweek

Het thema van deze jaarlijks weerkerende Groei&Bloei week was moestuinieren. De belangstelling voor de twee rondleidingen op het volkstuinencomplex Baggelhuizen was teleurstellend.

 

 

 

Open-tuinen-Caroussel Drenthe

De Open-tuinen-Carrousel werd voor de twee keer georganiseerd door het Rayon Drenthe. Op 14 en 15 juli waren de tuinen van de afdelingen Assen en Beilen open voor publiek. Er namen 11 tuinen van onze afdeling deel. De belangstelling was wisselend, van enkele tot zelfs 100 personen.

 

 

Tuinenreis 

De tweedaagse tuinenreis op 31 augustus en 1 september naar Kleef en Nijmegen was een succes. Het prachtige weer droeg daar zeker aan bij. De tuinen waren uiteenlopend van aanleg en sfeer, wat het aantrekkelijk maakte. De rondleidingen in de meeste tuinen werden geboeid gevolgd. We kunnen terugzien op een paar aangename dagen.

 

 

Fotoclub 

De fotoclub heeft weer mooie foto’s laten zien van alles wat groeit en bloeit. De foto’s zijn op de website gepubliceerd.

 

 

 

Tuinclubs

De beide tuinclubs met ongeveer 20 leden hebben elk een mooi tuinprogramma afgewerkt. Tuinclub 2 vierde haar 25-jarig bestaan met een uitje naar de Tuinen van Mien Ruys en de tuinen van Loozen. Een feestelijk tintje kreeg het geheel door het dragen van een zomerse hoed.

 

  

 

Marten Klaver

In december bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Marten Klaver. Hij was 15 jaar voorzitter van onze club. Hij heeft voor onze afdeling en voor Groei&Bloei in het algemeen veel betekend. Bij zijn afscheid kreeg hij van het hoofdbestuur een onderscheiding voor bijzondere diensten vanwege zijn activiteiten op regionaal en landelijk gebied en voor het jarenlange voorzitterschap.

 

In de nieuwsflits van december 2019  is een ‘In memoriam’ opgenomen.

 

de secretaris, Netty Harmanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financieeloverzicht en begroting 2018, 2019


FINANCIEEL  JAARVERSLAG  over  het  jaar  2018  en  BEGROTING  2019

 

 

 

Het jaar 2018 is afgesloten met een tekort van € 148,00. Er was een tekort van € 325,00 begroot.

 

Dit geringere tekort wordt als volgt verantwoord.

 

 

Het afgelopen jaar waren er enkele (kleine) meevallers, met name de 2-daagse tuinenreis en lezingen.

 

Het bloemschikken lijkt ook een positief resultaat op te leveren, echter hier moet worden opgemerkt dat de cursusleiding nog volledig moet worden betaald a € 1050,00. Dit jaar is bij het bloemschikken sprake van 2 groepen deelnemers. Bij de inkomsten is nog een bedrag (€ 300,00) ontvangen van deelnemers aan de cursus van het vorige boekingsjaar (2017-2018).

 

 

 

Inkomsten, die dit jaar wat negatiever uitvielen waren de ontvangsten voor het aantal leden, dat gedaald is tot 199. Hopelijk zal dat het komende jaar weer iets kunnen worden opgekrikt, nu de economie weer wat aantrekt.

 

Een grotere negatieve post is die van de bestuurskosten. Dit heeft vooral te maken met het feit dat relatief veel geld is uitgegeven aan jubilea, attenties voor leden (afscheid, ziekte, langdurige lidmaatschap).

 

 

 

In de opgestelde begroting voor 2019 is deels met bovenstaande rekening gehouden.

 

Hierbij is ‘kostenneutraal’ rekening gehouden met een tweedaagse tuinenreis.

 

Ook het jaar 2019 zal een tekort opleveren, maar ons vermogen kan dit nog steeds opvangen. Nog verder korten op activiteiten achten wij niet verantwoord

 

 

 

De gehele jaarrekening over 2018, met de begroting voor 2019 zullen worden behandeld in onze Algemene Ledenvergadering op  14 februari 2019.

 

Bent u geïnteresseerd, laat ons dat weten via de website, dan sturen wij u per mail de betreffende jaarstukken toe. Email: info@.assen.groei.nl

 

 

 

Assen, 4 januari 2019

 

Harry Kijlstra

meer

 

 

 

23
Aug
De geur van succes - Blik op de Tuin no. 916
23
Aug
voor t eerst parkieten aan mn plant