Activiteiten & Actueel

Concept privacy reglement

 

Concept-privacyreglement van de vereniging Afdeling  Assen van de KoninklijkeMaatschappij Tuinbouw en Plantkunde / Groei & Bloei

 

 

Het ligt in de bedoeling het privacy reglement voorafgaand aan de lezing van 8 november 2018 vast te stellen.

 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering gehouden op  8 november 2018

 

 

 

Artikel 1
De leden van de vereniging hebben het recht op inzage in hun eigen persoonsgegevens.

 

Artikel 2
De vereniging zal de persoonsgegevens van een betrokken lidcorrigeren of verwijderen, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indientbij de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 3
Indien een bestuurslid aftreedt, is hij/zij verplicht om de persoonsgegevens die hij/zij van de leden heeft te vernietigen, tenzij de voorzitter hem/haar daarvan ontheffing verleend.

 

Artikel 4
Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing op aftredende commissie- en/of werkgroepleden.

 

Artikel 5
Het is de vereniging toegestaan om foto’s van personen die deelnemen aan activiteiten van de vereniging op de website, op social media (onder andere YouTube en Facebook) en in de afdelingsnieuwsbrief te plaatsen. Plaatsing zal evenwel niet geschieden, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indientbij de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 6
De plaatsing van deze foto’s op de website, op social media (onder andere YouTube en Facebook) zal op eerste verzoekongedaan worden gemaakt, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 7
Het is de bestuurs-, commissie-, werkgroepleden en andere vrijwilligers van de vereniging niet toegestaan om persoonsgegevens waarover zij uit hoofde van hun functie beschikken met derden te delen.

 

Artikel 8
Het is de vereniging toegestaan om de namen en de woonplaats van nieuwe, vertrokken en overleden leden in haar nieuwsbrief op te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

meer

 

 

 

14
Oct
ZOMERTEMPERATUUR in HERFST
14
Oct
Een opmerkelijke tuin - Blik op de Tuin no. 923