Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering afdeling Veluwezoom op donderdag 21 februari

in De Kerkhorst te Spankeren, aanvang 19.30 uur.

Agenda

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 22 februari 2018

3. Jaarverslag 2018

4. Jaarrekening en verslag kascommissie 2018

5. Begroting 2019

6. Bestuurssamenstelling

7. Samenstelling kascommissie voor februari 2020

8. Landelijk: Gardenista op Landgoed Ophemert. AVG, wet op de privacy

9. Oprichten tuinclub Veluwezoom

10. Jubilarissen

11. Rondvraag en sluiting

 

pt 2, 3, 4 en 5) De stukken behorende bij de agendapunten 2, 3 en 4 liggen op het tafeltje bij de ingang van de zaal vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering.

pt 6) De bestuurstermijn van Ali Bosveld, Tineke Mäkel en Will Budel is verstreken. Zij stellen zich herkiesbaar.

pt 7) De kascommissie bestaat in 2019 uit Ed Visser en Wim Daamen. Josien de Munter is reserve lid.

pt 10) We gaan deze avond twee jubilarissen feliciteren, omdat ze 25 jaar lid zijn. Het zijn Marike Farenhorst en Marjo de Jager.

 

meer

 

 

 

22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…