Diversen

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Excursies en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname.

Mocht een activiteit niet door kunnen gaan, dan stort de penningmeester het reeds betaalde bedrag terug.

Kunt u zelf niet deelnemen aan een activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld, dan kunt u zich door iemand anders laten vervangen.

Het prijsverschil tussen wel of geen lid moet dan worden verrekend.

Een lid van Groei & Bloei kan aan activiteiten deelnemen tegen betaling van de ledenprijs.

Hij / zij mag vergezeld worden door één huisgenoot tegen gelijke betaling.

Bij voldoende plaats kunnen ook niet-leden deelnemen, uiteraard tegen een hogere vergoeding.

Cursussen, excursies en stekjesmarkt.

Aanmelden:

U dient zich voor alle excursies c.q. cursussen aan te melden bij de in de aankondiging genoemde persoon.

Betaling dient te geschieden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Bij te late betaling kunt u geen rechten ontlenen aan uw aanmelding.

Het bedrag kunt u overmaken naar rek.nr. NL 69 RABO 0134 3608 85 t.n.v. KMTP IJsselstein onder vermelding van uw naam en de activiteit.

Uw aanmelding is pas definitief nadat het bedrag is overgemaakt op ons rekeningnummer. De inschrijving geschiedt op volgorde van betaling. Derhalve kunnen wij geen contante betaling accepteren.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunnen wij helaas geen geld teruggeven.

Het Bestuur

meer

 

 

 

21
Jun
De Highline van Rotterdam - Blik op de Tuin no. 855
19
Jun
Groene daken en heilzame kruiden - Blik op de tuin (854)