Activiteiten & Actueel

Geschiedenis

Rond 1900 waren tuinbouwopleidingen alleen maar voor jongens. In 1907 richtte Jacoba Hingst samen met Cornelia Pompe de tuinbouwschool Huis Te Lande voor meisjes op. In 1914 werkte Jacoba Hingst samen met andere naar de tot standkoming van de Stichting Huis Te Lande. In 1915 nam de stichting het beheer van der school en kwekerij over en werd Jacob Hingst tot directrice benoemd.

In 1917 werd ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van de ingebruikname van het schoolgebouw in 1905, een nieuwsblad uitgegeven onder de naam ''De Tuinvrouw''. In een artikel werd gevraagd om lid te worden van de Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde.  

In 1918 werden de eerste schooltuintjes aangelegd door leerlingen van Huis Te Lande op het terrein van Huis Te Lande. 

In 1922 kwam er een subsidieregeling met het Ministerie van Landbouw tot stand, die de financiele nood moet helpen.

In 1937 werd Jacoba Hingst opgevolgd door mevrouw H.E. Caspare. Zij was directrice van 1937 tot 1964. In 1948 werd de Stichting Huis Te Lande omgedoopt in de Jacoba Hingst Stichting als erkenning en waardering van haar levenswerk. 

Na 1945 werd het schooltuinwerk sterk ontwikkeld door dhr. A Biesheuvel, hoofd van de Openbare Nicolaas Beetsschool. Er werd een complex schooltuintjes gesitueerd op een terrein van een halve hectare langs het Julialaantje. 

In 1964 werd op initatief van de Wethouder van onderwijs, de heer Brederode besloten het schooltuincomplex aan het Julialaantje sterk te verbeteren.Tevens wordt besloten een schooltuincomplex aan te leggen aan de Eikelenburglaan. Het is belangrijk voor de jeugd om bij de ontdekkingsreis in het leven de natuur te leren kennen en te leren ermee om te gaan. 

In 1984 en 1988 stelt het college voor het schooltuin werk af te schaffen, maar de gemeenteraad gaat hier niet mee akkoord.

In 1989 ontstonden op het Eikelenburg complex 32 zogenaamde ''vaste hobbytuinen''. Dit gebeurde in samenwerking met volkstuincomplex Ons Ideaal.

In 1990 waren er in de begroting voor 1991 niet langer middelen opgenomen voor het schooltuinwerk. Maar mede door een brief van het Bestuur van KMTP en het sprekersrecht tijdens deze vergadering van  mevr. C. Beliën, hoofdleidster van de school- en hobbytuinen werd er uiteindelijk besloten door het college van B&W alsnog financien beschikbaar te houden. 

Op 3 mei 1991 besluit het college definitief de schooltuinen niet langer als kerntaak te beschouwen.

Na enkele vergaderingen met wethouders, bestuursleden van de KMTP en mw. C. Beliën, de hoofdleidster werd in overleg besloten dat de KMTP het schooltuinwerk, met subsidie van de gemeente, zal overnemen.

Op 13 juli 1991 beeindigd mevr. C. Beliën haar dienstverband als hoofdleidster schooltuinwerk bij de Gemeente Rijswijk .Zij blijft nog wel actief in het schooltuinwerk.

Het schooltuinwerk is per 1 januari 1992 onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afdeling Rijswijk gebracht op twee complexen, een aan de Eikelenburglaan en een op het Julialaantje. Daar kan twee keer per week van maart tot oktober van 16.00 uur tot 17.30 uur getuinierd worden door kinderen van alle basisscholen in Rijswijk. Ieder kind krijgt zijn eigen stukje kale gespitte grond van ongeveer 20 m2 waar hij/zij onder deskundige begeleiding leert zaaien, planten en oogsten.

Vanaf 1 januari 1992 gaat de KMTP het schooltuinwerk zelf organiseren en het bestuur besluit de naam van de commissie hobbytuinen te veranderen in de Commissie School- en Hobbytuinen. Voorzitter wordt dhr. J. Bieringa, in 2001 opgevolgd door dhr. H Spaans. De hoofdleidster is mw. L. Spaans tot heden. 

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915