Diversen

Nieuwsbrief sept. 2016 nr. 5

De vijfde digitale nieuwsbrief (september 2016, 2e jaargang) van Groei&Bloei Roden en omstreken is verschenen. Vier keer per jaar kunt u een nieuwsbrief verwachten, in september, november, januari en april. We hopen dat iedereen die digitaal bereikbaar is, rechtsreeks of via anderen (kinderen, kleinkinderen, buren, enz.) zijn/haar emailadres aan ons doorgeeft (info@roden.groei.nl), zodat wij u volledig kunnen informeren. 

De nieuwsbrieven zijn ook op onze website geplaatst www.roden.groei.nl. 

 

Voorwoord

Beste leden,

Wij als bestuur zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met het samenstellen van een nieuw programma.

Terwijl aan het begin van de zomer het water volop naar beneden kwam en de verschillende oogsten mislukten hebben we aan het einde van de zomer te maken met een mooie warme periode.

Maar we worden ook geteisterd door heel veel slakken!!!!

Terwijl straks de onweersbuien zo'n beetje de laatste warme dagen zullen gaan inluiden, is bij mij in de tuin het rottingsproces al een beetje zichtbaar . Diverse bomen laten hun bladeren al vallen.

Maar juist om deze schommelingen in de natuur vinden wij het tuinieren zo leuk!!

Het bestuur heeft  een mooi programma voor de komende periode bedacht.

Dit behelst weer bloemschikken, kerstbloemschikken , tuinclubs en diverse zeer interessante  lezingen voor elk wat wils.

Verderop in deze nieuwsbrief is het programma uitgebreid vermeld.

Kortom wij zijn enthousiast en hopen, dat u dit met ons eens bent en komt naar de diverse activiteiten.

Het bestuur heeft ook een punt van zorg en wel om het dalende ledenaantal. Wij hopen dat u allen met ons er aan wilt werken om meer mensen enthousiast voor onze toch mooie club wilt maken.

Ook zoeken wij nog steeds dames of heren om ons bestuur aan te vullen!

Voelt u zich aangesproken neem dan contact op met een van de bestuursleden.

namens het bestuur, Thea van Gool 

Tuinen kasteel Staverden

JAARPROGRAMMA 2016-2017

GROEI & BLOEI AFDELING RODEN

 

Lezingen, locatie: Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, Roden

Aanvang: 20.00 uur (behalve jaarvergadering om 19.30 uur)

Donderdag 13 oktober 2016

Lezing: Op de Haar

Sprekers: de heer en mevr. Ramsbotham

Maandag 24 oktober 2016

Welkombijeenkomst  nieuwe leden, bij voldoende deelname

Aanvang 19.30 uur

Woensdag 9 november 2016

Lezing: Het weer “Steeds weer”

Spreker: de heer H. Louwsma

Woensdag 11 januari 2017

Lezing: Winterconcert

Spreker: de heer A.F. ten Have

Jaarvergadering voor leden

Dinsdag 14 februari 2017

Aanvang:19.30 uur

Dinsdag 14 februari 2017

Lezing: Bodemkunde

Spreker: de heer Hans Menken                                                                     

Aanvang: 20.30 uur (na jaarvergadering)

Dinsdag 14 maart 2017

Lezing: Drentse Aa

Spreker: de heer Andre Brasse

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden.

Niet leden betalen Euro 3,50

 

VIOLENFESTIVAL

Locatie: ‘De Paardestal’, Hooghaar 1, Peize

Zondag  12  maart 2017

Aanvang: 11.00 uur- 16.00 uur. Toegang: gratis

PLANTJESDAG

Locatie: ‘De Paardestal’, Hooghaar 1, Peize

Zondag 7 mei 2017

Aanvang: 11.00 uur-16.00 uur. Toegang: gratis

WORKSHOP

Locatie: Clubgebouw De Vrije Tijd Tuinders, Westeresch 18, Roden

Woensdag 14 december 2016

Kerstbloemschikken

Aanvang: 19.30 uur

 

BLOEMSCHIKCURSUSSEN

Locatie: Clubgebouw De Vrije Tijd Tuinders, Westeresch 18, Roden 

Beginners: 4 lessen op woensdagavond aanvang 19.30 uur

Deze lessen gaan door bij voldoende aanmeldingen

12oktober 2016               16  november 2016

18 januari 2017               15  februari 2017

Gevorderden: 6 lessen op dinsdagavond aanvang 19.30 uur

27 september 2016        1 november 2016             29  november 20162

24 januari 2017              21   februari 2017             21   maart 2017

Aanmelden voor de workshop en bloemschikcursussen kan bij Gerda Fluks, bloemschikcoördinator, tel. 0594-632195 of e-mail: gerda.fluks@gmail.com 

 

 

Bloemschikken

detail bloemencorso Eelde

Bloemschikken beginners

We gaan in oktober weer starten met de cursus bloemschikken voor beginners bestaande uit 4 lessen.

Deze zal verzorgd worden door de bloembindster Anneke van der Velde en een gevorderde bloemschik assistent.

 

Voor de 1e en 2e les wordt al het materiaal meegenomen door de docent.

Voor de 3e en 4e les moet het materiaal meegenomen worden door de cursist.

 

De cursus start op woensdag 12 oktober 2016 om 19.30 uur 

De daarop volgende lessen zijn gepland op:

woensdag 16 november

woensdag 18 januari 2017

woensdag 15 februari 2017

 

Er wordt op de les voorafgaande aan de komende les doorgegeven wat er dan gemaakt gaat worden.

 Alle avonden vinden weer plaats in het gebouw “Het Trefpunt”van De Vrije Tijd Tuinders aan de

Westeresch (tegenover de Gamma) in Roden.

 

De kosten voor deze 4 avonden bedragen thans € 60,00 voor leden van Groei & Bloei

en niet-leden betalen € 70,00

 

Graag hoor ik z.s.m. van u of u weer deel gaat nemen aan de cursus, dit i.v.m. het aanmelden van nieuwe cursisten.

 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende, zowel telefonisch als via de mail. 

Gerda Fluks

Tel.0594-632195

 

Bloemschikken gevorderden

We gaan in september weer starten met de cursus bloemschikken voor (ver)gevorderden onder leiding van meesterbloembinders Johan Wolfard, Hans Zijlstra en Alex Aalders.

De cursus avonden zijn vastgesteld op dinsdag

27 september 2016                Hans Zijlstra

1 november                            Hans Zijlstra

29 november                          Johan Wolfard

24 januari 2017                      Johan Wolfard

21 februari                              Alex Aalders

21 maart                                 Alex Aalders

Alle avonden vinden weer plaats in het gebouw “Het Trefpunt” van De Vrije Tijd Tuinders aan de Westeresch (tegenover de Gamma) in Roden.

De kosten voor deze zes avonden bedragen thans € 60,00 voor leden van Groei & Bloei

en niet-leden betalen € 75,00 bij een deelname van 15 personen.

Deze bedragen zijn exclusief materiaal.

Graag hoor ik z.s.m. van jullie of je weer deel gaat nemen aan de cursus, dit i.v.m. het aanmelden van nieuwe cursisten.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met ondergetekende, zowel telefonisch als via de mail.


Gerda Fluks

Tel.0594-632195

gerdafluks@gmail.com

Lezing oktober

Lezing donderdag 13 oktober over tuin "Op de Haar" te Hoevelaken

In 25 jaar hebben John en Joyce Ramsbotham een 2ha tuin midden in Het Hoevelakense Bos gecreëerd. John zal u laten zien hoe dit wordt aangepakt en iets over de geschiedenis van hun rabattenbos vertellen dat nu ruim 4000 verschillende soorten planten telt.

Aandacht zal worden gegeven aan het gebruik van blad kleur en vorm om blijvende interesse te verkrijgen. Daarna zal worden verteld over ervaringen met interessante exotische planten waaronder een aantal recente ontdekkingen die nu in Nederland in de handel zijn.

Voor degene die  vooraf iets meer erover willen lezen is er de website < www.opentuinopdehaar.nl >. 

Sponsoren

Lezing november

Tuinieren en het weer

Heeft een tuinliefhebber iets met het weer? Onvermijdelijk ja!
Heeft een weerman iets met tuinieren? Dèze weerman zeker!
Henk Louwsma is gepensioneerd weerman van de Vliegbasis Leeuwarden èn gepassioneerd tuinliefhebber. Een mooie combi voor een boeiende lezing over het weer én tuinieren.

U krijgt van alles te horen over weersatellieten, de buienradar en zaken die de tuinliefhebber raken, zoals nachtvorst. Na de pauze gaan we kijken naar een wat onderbelichte plantengroep: varens, en hoe boeiend die eigenlijk zijn. Maar ook krijgt u Henk’s persoonlijke tuinervaringen waarbij de nadruk zal liggen op enkele gevoelige planten, om ze met kennis van hun natuurlijke herkomst in ons klimaat verder te helpen.

Ledenadminstratie

Bericht ledenadministratie t/m 01-09-2016.

Op 01-09-2016 telde het bestand 171 leden.

Tot die tijd zijn er 12 nieuwe leden genoteerd.

 

Wij verwelkomen:

Mw. I. Reitsema, Roden

St.Welzijn in Noordenveld, Roden

Mw. A. Mennenga-Loos, Roden

Mw. S. Nauta, Peize

Mw. L. ter Veen, Roden

Mw. A. Brouwer, Tolbert

Dhr. R. Torensma, Peize

Mw. E. Torensma-van Dort, Nietap

Mw. R. Berga-Beereboom, Leek

Mw. A.S. Heijs-Bijsterveld, Leek

Mw. E.A. Hagen-Tamasini, Roden

Mw. T. Nyveen, Roden

 

 

 

meer

 

 

 

11
Sep
TOMATENOOGST
08
Sep
Zomerijver