Groentips & Groeninfo


Op deze pagina kunt u per maand nakijken welke werkzaamheden u in de tuin kunt verrichten. Bovendien ziet u onderaan de pagina welke planten in de tuin op zijn mooist zijn.

TUINWERKZAAMHEDEN IN JULI

  •  Planten en vooral kuipplanten vroeg in de morgen water geven;
  •  Kuipplanten elke week mest geven;
  •  Indien nog niet gedaan, nu de tuin bemesten; 
  •  Vaste planten kunnen nu terug geknipt worden tot 5 cm boven de grond om 2e bloei te bevorderen;
  •  Verwelkte bloemen uit vaste planten knippen voor een zo lang mogelijke bloei;
  •  Uitlopers van klimplanten afknippen of opbinden;
  •  Luizen e.d. bestrijden;
  •  Alle hagen mogen worden gesnoeid;
  •  Elke week gras maaien;
  •  Onkruid blijven bestrijden. 

Bloeiers in de tuin:

Een heerlijke maand om op vakantie te gaan, maar ook om thuis te blijven om te genieten van de tuin. Hieronder ziet u een aantal planten die tijdens deze periode bloeien. Wilt u meer informatie, klik dan op de link.

meer

 

  TUINWERKZAAMHEDEN IN:

   Opens internal link in current windowJANUARI

   Opens internal link in current windowFEBRUARI

   Opens internal link in current windowMAART

   Opens internal link in current windowAPRIL

   Opens internal link in current windowMEI

   Opens internal link in current windowJUNI

   Opens internal link in current windowJULI

   Opens internal link in current windowAUGUSTUS

   Opens internal link in current windowSEPTEMBER

   Opens internal link in current windowOKTOBER

   Opens internal link in current windowNOVEMBER

   Opens internal link in current windowDECEMBER

 

 

20
Jul
Volkstuin: verrassingen
15
Jul
Volkstuin: het gewas bij de buren…….