Diversen

Terugblik 2016

Jaarvergadering op donderdag 18 februari 2016

Agenda jaarvergadering op donderdag 18 februari 2016

Aanvang: 19.30 Passe Partout, Opwierderweg 57, Appingedam
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7 Benoeming nieuwe kaskommissie. 
8 Rondvraag.
9 Lezing Jaap Kloosterhuis
10 Sluiting

Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei   afdeling Appingedam/Delfzijl op 10 februari 2015  in het Wapen van Leiden te Appingedam 
1. Opening
De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Cees Stolk
2  Notulen
De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.
3 Ingekomen stukken en mededelingen
De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders. Deze liggen ter inzage. 
4    Jaarverslag 2014 van het secretariaat
Hier zijn geen vragen over. Onze afdeling heeft op 1 januari 2014 185 leden, dat zijn 28 leden minder dan vorig jaar. De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk.
5    Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt. Hier zijn geen op of aanmerkingen over. De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor. 
6    Verslag kascommissie
De heer Reiffers en mevr. Lijs hebben de boeken gecontroleerd en ze waren in orde. De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie.
7     Benoeming kascommissie
De heer Reiffers treedt af en de heer Kempenaar geeft zich op voor de kascommissie.  
8.    Rondvraag
Er zijn geen vragen. 
9.    Sluiting 

Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor Groei & Bloei, en voor de mooie bloemstukken op de tafels. Vervolgens geeft hij het woord aan de spreker de heer Cees Stolk

Jaarverslag 2015 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.
Het bestuur
Voorzitter                                    Koos Dijksterhuis
Secretaris                                    Rika Zuidveld
Penningmeester                           Dineke Scheper
Ledenadministratie                       Anneke Duijnisveld
Coördinator bloemschikken           Lidy Smit
Website                                       Arnold Duijnisveld                                  

Helaas zijn er een aantal opzeggingen dit jaar.
Op 1 januari 2015 zijn er 180 leden en op 1 januari 2016 zijn er 173 leden.
Het bestuur komt om de twee maanden bijeen, of vaker indien nodig. Wij hadden 10 activiteiten (waaronder lezingen, workshops) en de open tuinendagen.
Ook de twee tuinclubs waren weer zeer actief.

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:
10 februari  Jaarvergadering met Cees Stok met verhalen over Groningen
19 maart         Lezing en demonstratie over tuingereedschappen: De Tuinheeren’ 
  2 mei            Stekjesmarkt te Garrelsweer
19 en 20 juli    Open tuinendagen
23 september   Bloemschik demonstratie door Jacqueline van Eck
20 oktober       Lezing en diapresentatie  Aly Stoffers
17 november   Lezing Alma Huiskens
21 november   bloembollen mand vullen bij Geert Kruize
17 december   Kerstschikking onder leiding van Elly van ‘t Westeinde
28 januari        Lezing en diapresentatie Coen Jansen van vaste planten kweker uit Dalfsen

Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 35 personen.
De bloemschikcursus, onder leiding van Janneke Biemond uit Delfzijl, was weer geslaagd, er zijn weer prachtige bloemstukken gemaakt. Voor de cursus waren er 12 bloemschikkers en 6 lessen. De bloemschikkers waren zeer tevreden.

Op 22 en 23 augustus  werden de jaarlijkse ‘Open Tuinen estafette’ gehouden, er deden 16 tuinen van leden aan mee die hun tuin open stelden voor het publiek. 
Het  weer viel dit jaar erg mee. Ook dit jaar waren er een paar nieuwe tuinen bij en het aantal bezoekers was heel verschillend: van 5 tot 80 bezoekers per tuin.
De deelnemers  waren over het algemeen wel zeer tevreden.
Wij als bestuur, willen dan ook iedereen  hartelijk bedanken dat zij hun tuin hebben opgesteld.
Voor de bloemstukjes op de tafels waren ook dit jaar weer enthousiaste vrijwilligers beschikbaar.
Wij willen deze dan ook van harte bedanken voor hun inzet.

Het bestuur zal zich weer inzetten om een nieuw  interessant programma te organiseren voor het nieuwe seizoen. Echter zonder uw medewerking en steun aan het bestuur gaat dit niet. Willen wij onze vereniging goed laten functioneren dan hebben we uw steun ook nodig, denk met ons mee en maak uw wensen kenbaar aan het bestuur.

Appingedam, januari  2016

 Voorzitter                                                           Secretaris

Koos Dijksterhuis                                            Rika Zuidveld 

7 mei 2016 stekjesmarkt

Door de grote verscheidenheid aan aangeleverde plantjes is de stekjesmarkt een succes geworden. Er was wel minder aangeleverd en ook door minder leden dan andere jaren.
Gezellig was het zeker, mensen die kwamen wilden ook plantjes kopen om hun tuin weer op orde te krijgen.

Een mooi succes is het zo te noemen met een opbrengst van  € 550,00
Mede hierdoor kunnen we weer een interessant winterprogramma aanbieden.
Dank aan de brengers en kopers. 

Open Tuinen Estafette 2016

Het open tuinen weekend voor de afdeling Appingedam/Delfzijl was op 11 en 12 juni 2016.
Het landelijk opentuinen weekend is op 18 en 19 juni 2016.

In de provincie Groningen zijn veel mooie tuinen en veel enthousiaste tuiniers. Een groot aantal van hen zijn lid van één van de 7 afdelingen van Groei & Bloei in de provincie Groningen. Deze afdelingen hebben gezamenlijk de Open Tuinen Estafette opgezet: vanaf eind mei tot aan september stelt om de 2 à 3 weken steeds één van de afdelingen de tuinen open voor publiek. Zo kunt u een grote diversiteit aan tuinen zien op verschillende momenten in het tuinseizoen.

Er deden dit jaar 128 tuinen mee aan de Open Tuinen Estafette waaronder 30 nieuwe tuinen.
In de Open Tuinen Gids werden de data en de beschrijving van alle deelnemende tuinen opgenomen. De Open Tuinen Gids werd eind april verspreid. Net als in 2014 en 2015 was deze gids de hele zomer te gebruiken. Op de site opentuinenestafettegroningen waren ze allemaal beschreven. 

Het schema voor het Open Tuin Estafette voor 2016 was als volgt:

28 en 29 mei 2016   Winschoten
11 en 12 juni 2016   Appingedam/Delfzijl
18 en 19 juni 2016    Landelijk open tuinen weekend
9 en 10 juli  2016   Groningen
23 en 24 juli 2016   Haren/Eelde
6 en 7 augustus 2016   Hoogezand-Sappemeer en Veendam
20 en 21 augustus 2016          Stadskanaal

11 oktober 2016 bloemschikdemonstratie door Esther Bolt

De zaal was deze keer vergroot om alle bezoekers, waaronder veel niet leden, een plaats te kunnen geven. Helaas bleek ook weer deze keer  is bloemschikken kennelijk een aangelegenheid die vooral de belangstelling heeft van de vrouwelijke helft van het Nederlandse volk. Uw voorzitter kon geen enkele mannelijke collega verwelkomen. Onterecht. Wat Esther voor op het podium deed wordt in andere kringen wel als kunst met een grote K gezien. Wat je in de vormgeving sferen met natuurlijke materialen kunt bereiken grenst gewoon aan kunst en niet “kunstig”. 

Zij deed het met een typische Groningse nuchterheid, geconcentreerd op het werk wat zij deed. Waarbij in mijn omgeving sommigen graag iets meer uitleg hadden gehad(en met beter geluid). Maar als je naar haar manier van werken keek was dat fascinerend en in ieder geval voor mij, meer als voldoende. 

 De plaats waar de “stukken” eventueel in het interieur een plaats konden vinden via een beeldscherm was goed aanvullend. 

Spekkoper waren die avond de gelukkigen die via een lootje een stuk mee naar huis konden nemen. Lastig zijn voor mij wel eens al die teleurgestelde mensen die met hun lootjes niets krijgen, maar dat is nu eenmaal niet anders, een volgende keer meer geluk moet U maar denken. Die volgende keer zal er zeker komen gezien het succes van dit jaar: we gaan ons best doen.

Koos Dijksterhuis.

25 oktober 2016 Rense Renkema ‘De Hofenier’

Een zaal die te klein was. Wat wil je nog meer als bestuur. Alleen al de binnenkomst was indrukwekkend. De halve boomgaard en heestertuin leek wel te zijn meegenomen door de heer Renkema.  Onderwerp “snoeien”. Het bestuur bleek met dit thema een schot in de roos te hebben gemaakt. Alleen, de heer Renkema bleek nog veel meer in huis te hebben want voor de pauze ging het heel vaak niet over snoeien maar over het hele palet aan zaken die met de tuin iets te maken kunnen hebben. 

Hier was een hovenier aan het woord met meer dan 40 jaar ervaring met soms heel uitgesproken standpunten. Gezien de vele vragen uit de zaal was de informatiebehoefte groot en werden zijn opmerkingen zo hier en daar keurig in notitieboekjes opgeschreven. Hier had je nog eens wat aan.
Na de pauze kwamen de takken aan de beurt en werd er naar hartenlust gesnoeid en voor mij eigenlijk wel grappig met een niet eens zo heel scherpe snoeischaar. Vooral de fruitbomen zijn een verhaal apart zo bleek mij ook naar aanleiding van mijn eigen vragen. Direct gevolg voor mij was dat ik de volgende dag meteen aan het “snoeiwerk” begonnen ben en deelnemers aan de avond in mijn buurt met compost aanbrengen.

Leuk was het ook om te zien hoe de heer Renkema zich op papier goed voorbereid had en je kunt afvragen hoeveel daarvan de deelnemers aan de avond heeft bereikt. Al met al een heel geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar met misschien het thema bemesting en voeding?
Koos Dijksterhuis

22 november 2016 Piet Boersma ‘Tuinen in 3-D’

Ook deze keer zat de zaal weer helemaal vol.

Een teken dat onze nieuwe locatie van dit jaar goed bevalt. Achter in de zaal een wel heel aparte opstelling van dia apparaten. Je wist eigenlijk niet zo goed wat je verwachten kon. Vooral ook niet toen er de brillen werden uitgedeeld. Maar de inleider van deze avond de heer Piet Boersma maakte een professionele indruk en wist waar hij het over had.

De eerste dia was meteen een bijna een letterlijke binnenkomer. Het leek wel of de takken letterlijk de ruimte vulden tot de plek waar je zat. Het was meteen het meest extreme voorbeeld van de mogelijkheden van een dergelijke presentatie afgezien misschien van de laatste dia. Daartussen mochten wij dwalen in de meest mooie en fraaie tuinen van Nederland waar onze inleider had mogen fotograferen. Hij kon zijn professie als jurylid van tuinkeuringen niet helemaal verbergen zodat tuinen ook vaak een waardering kregen waarbij wij ook op dat punt vaak een “lesje” kregen.

Het was een mooie reis door Nederland waarbij je nog eens een keer beseft hoe bevoorrecht je bent als je mag wonen in omgeving waarbij de mogelijkheden van het hebben van een tuin aanwezig is. Iets wat in stedelijke agglomeraties vaak niet kan. Vaak ook blijven bewoners van huizen met zo’n tuin tot hun einde toe met hun levenswerk bezig en wordt de tuin met hen oud. Prachtig om dat te zien in de dia van een boom met die twee enorme openingen in de stam.

Het was weer een prachtige avond waarbij je je kunt voorstellen dat de inleider nog eens een keer langs komt en dan bijvoorbeeld met Belgische of Engelse tuinen.

Koos Dijksterhuis

25 december 2016 Kerstschikking onder leiding van Aging Perdok

Voor het eerst voor zover ik begrepen heb was de kerstschikking deze keer ook in Passe Partout.
Voor de schrijver van dit stukje was het de eerste keer in zijn leven dat hij deelnam aan een schikking. En het is hem goed bevallen. Dus mannen onder de lezers volgende keer bent U ook speciaal uitgenodigd.

Onder de vriendelijke leiding van Aging Perdok gingen 17 mensen aan de slag. Voor het arrangement had iedereen een vaas mee genomen. Het onderliggende deel werd bekroond met  een amarylus. Omdat het voor de eerste keer was had schrijver dezes wel wat extra hulp nodig die echter door Aging ook vriendelijk werd gegeven. En ook mijn twee buurvrouwen waren erg behulpzaam. Wat mij verbaasde was dat de tijd zo snel voorbijging. Je zag het onder je handen groeien waarbij gemeld moet worden dat Aging ook hele leuke materialen had meegenomen. De gezelligheid werd nog verhoogd door de glühwein en het banket dat halverwege de avond werd aangeboden.

Zo door de zaal lopend zag je, ook voor een lekenoog, heel professionele arrangementen ontstaan en constateerde je dat veel van de deelnemers al heel wat ervaring in het bloemschikken hebben, zo konden zij tegen tien uur tevreden huiswaarts keren waarbij het voor een aantal nog niet meeviel het stuk in de auto te krijgen.
De kerstschikking is volgens mij een onderdeel dat wij zeker in het programma moeten houden! 

Koos Dijksterhuis

meer

 

 

 

22
Oct
Herfstbloeiers
21
Oct
De wereld op zijn kop…