Activiteiten & Actueel

Jaarverslag 2016

GROEI&BLOEI AFDELING WASSENAAR JAARVERSLAG 2016

 

Bestuur.

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

W.T. Westgeest                                 Voorzitter; secretariaat.

B. Hubben                                          Penningmeester.

N.Mooijman                                       P.R. en kerstmarkt.

 

Leden

Het ledental op 1-1-2016 was 77 en op 12-12-2016  gestegen tot 79.

De terugloop met  leden werd gelukkig gecompenseerd door een toeloop van nieuwe leden.

 

Jaarvergadering

Deze werd gehouden op maandag 22 februari. Het bestuur behield dezelfde samenstelling.

De financiële stukken werden gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit de heren Overeem en Samuels de Wilde. Deze verklaarden namens de kascommissie alle bescheiden te hebben gecontroleerd en in orde te hebben bevonden.

 

Rayon Zuid Holland Noord.

Woensdag 13 april bezocht het bestuur de reguliere rayonvergadering te Rijswijk.

Woensdag 17 sept. bezocht het bestuur de reguliere rayonvergadering in Kijkduin. De vergadering werd vervolgd met een bezoek aan het gebied Westduinen.

 

We hielden de volgende lezingen, excursies, workshops en deelname aan evenementen:

Maandag 18 januari, presentatie door Jan Blokland van een reis door noord en midden Duitsland met haar prachtige tuinen en parken. Hierbij waren 13 leden en belangstellenden aanwezig.

Maandag 22 februari, presentatie mevr. Renske Bos van het groenbureau Groennatuurlijk over natuurlijk tuinieren en tuinieren op zandgrond.

Woensdag 16 maart nam Gr&Bl. deel aan de Boomfeestdag ie gehouden werd op landgoed Backershagen met het uitdelen van plantenzaden aan enkele honderden scholieren.

Zaterdag 19 maart op Tuincentrum de Bosrand Paasmand maken. Aanwezig 10 deelnemers.

Op maandag 21 maart verzorgde tuinfotografe Caroline Piek een lezing over de techniek van tuinfotografie. Hierbij waren 12 belangstellenden aanwezig.

Op zaterdag 9 april hielden we de voorjaarsruilbeurs op de tuin aan de Paauwlaan. Er waren 15 belangstellenden.

Op maandag 22 april stonden de hyacinten op landgoed Zuidwijk in bloei en hielden we met 16 deelnemers een rondwandeling met medewerking van mevrouw Hessels en de beheerder dhr. Valk.

Op 14 mei hield mevrouw Piek In park Clingendaal een fotoworkshop voor 6 deelnemers.

Op 20 mei bezochten we met 5 deeln. de Vlindertuin aan de Veurseweg te Leidschendam.

Op 24 juni maakten we onder leiding van Hans Lucas een duinwandeling door het gebied rond de Libellenvallei in Meijendel. Er waren 12 deelnemers.

Op 30 juli namen we met 12 pers. deel aan het “Tuinpad Rijneveld”te Boskoop. Er werd een bezoek gebracht aan kwekerij Esveld, de Blueberrykwekerij van de Fa. Streng, de kwekerij van Fred Booij en maakten we een rondvaart langs kwekerijen.

Op volkstuincomplex De Driesprong werd tijdens de zomermaanden weer de fuchsiatentoonstelling ingericht die voor onze leden en belangstellenden te bezichtigen was.

Op za. 27 augustus brachten we met 6 leden een bezoek aan de Boskoopse vakbeurs Plantarium met vrije toegang voor G&Bl-leden.

Op 15 september bezochten we de vaste plantenkwekerij Festina, gelegen nabij het vm. Vliegveld Valkenburg. Ondanks het prachtige weer en het mooie assortiment aan vaste planten, was de belangstelling gering.

Op 22 oktober hielden we onze najaarsplantenruilbeurs in de tuin van Ruijs waarbij we voor de eerste maal de prachtige Groei&Bloei partytent gebruikten. We telden 15 bezoekers.

Op woensdag 9 november maakten we op het Landgoed De Horsten onder leiding van Kees Pinster onder natte en koude weersomstandigheden weer eens een paddenstoelenwandeling, slechts met 5 personen en toch vonden we enkele bijzondere soorten.

Op zaterdag 19 november waren we weer te gast op de Bosrand, ditmaal voor het maken van een wintermand. Hieraan namen 18 leden met veel enthousiasme deel.

We sloten het verenigingsjaar af met de kerststukjes maken op het pleintje Hogendorpstraat en weer met toenemende belangstelling, mede door het gunstige weer.

 

Met het aanbod van 18 activiteiten voor onze leden mogen we spreken van een zeer actief verenigingsjaar.

 

 

 

 

meer

 

 

 

17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST