Activiteiten & Actueel

Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 + Lezing

 

Op 9 maart 2016 hielden wij onze jaarvergadering met de volgende onderwerpen.

Agenda

·   Opening en welkom
·   Mededelingen en aanpassen agenda
·   Notulen vorige vergadering
·   Financieel verslag 2015
·   Kascommissie
·   Begroting 2016
·   Afscheid aftredende bestuurs-/commissieleden en
    benoeming nieuwe leden*
·   Mededelingen
·   Rondvraag
·   Sluiting

Natuurlijk kunt u kandidaten inbrengen, gelet op artikel 13 van het Huishoudelijk reglement. Zij kunnen door tenminste 10 leden tot 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden voorgesteld, vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de betrokken kandidaten.

Na de pauze, met een hapje en drankje, werd er een lezing verzorgd door Johan Antheunisse over Stoeptuintjes en 'hangende' tuintjes in de binnenstad van Middelburg.
Zie hieronder.

Lezing Johan Antheunisse: Stoeptuintjes in Middelburg

De stoeptuintjes in de binnenstad van Middelburg.

Het was een bijzonder boeiende en onderhoudende lezing, die erg gewaardeerd werd door de aanwezige leden. Hieronder nog even meer over het onderwerp.

Stoeptuintjes  en “Hangende” tuintjes in de binnenstad van Middelburg. In iedere straat van het centrum en daarbuiten zijn ze wel te vinden: de stoeptuintjes. Ze scheppen best een gezellige sfeer.

Soms zijn ze spontaan ontstaan en ook worden wel emmers, potten en allerlei vormen van bakken tegen de gevel aan geplaatst met een grote verscheidenheid aan planten. Heel vaak en veel komen stokrozen voor, die soms onder de meest erbarmelijke omstandigheden opgroeien. Ze beginnen als kiemplantje in een spleet of kier in de stoep en moeten dan tot volwassen plant zien op te groeien. Tegen de gevels is het al vroeg warm en er zit veel kalk in de grond waar deze planten van houden.

Het kleurt en kleedt de straatjes en kaaien prachtig aan. Ook hebben sommige kaaien een prachtige flora op de kaaimuren waar zelfs struiken in kunnen overleven. Door de weelderige, maar toch binnen de perken gehouden, groei van allerlei planten op verschillende plaatsen is bovendien goed te zien dat er steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

 

 

meer

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten of andere nieuwtjes van de afdeling Walcheren dan kunt u zich gratis abonneren op de email nieuwsbrief.

Bezoekt  ook eens de pagina van onze adverteerders voor informatie, advies, producten (soms met kortingen).

MEER OVER VOORDEEL VOOR LEDEN? Klikt u hier.

17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST