Activiteiten & Actueel
Verslag lezingen

Een organisatie als Groei en Bloei leunt vooral op vrijwilligers. Achter de schermen wordt door het bestuur van afdeling IJsselstein veel geregeld en georganiseerd. Voor het bestuur zou het prettig zijn als wat werkzaamheden door leden uit handen zouden worden genomen.

Wie van onze leden zou het leuk vinden om één of meerdere avonden een verslag van de gehouden lezing te maken? Het gaat om een kort verslagje van maximaal een kwart A4 tje, liefst digitaal aangeleverd.

U kunt uw eigen tekst later teruglezen op onze website www.ijsselstein.groei.nl.

Graag aanmelden bij één van de bestuursleden.

Terugblik over 2017

15 februari: Opens internal link in current windowDe rozenlezing