Activiteiten & Actueel

Uitslag van de enquête tijdens de tuinreis 2017

Aan het einde van de tuinenreis hebben de deelnemers in de bus een enquête ingevuld. De bedoeling was dat het bestuur een inzicht kreeg in de reacties van de leden m.b.t. de activiteiten die we organiseren. We vonden het belangrijk om te weten aan welke activiteiten de leden behoefte hebben en voor welke activiteiten er geen belangstelling meer is. Als bestuur kampen we al enige tijd met een onderbezetting dus we moeten, nog meer, efficiënt gaan werken. Helaas heeft Annie ook al aangekondigd in maart 2018 te gaan stoppen met haar werkzaamheden voor de afdeling. Officieel is Theo Angevare dan nog het enige bestuurslid!

Ik stuur u namens het bestuur een samenvatting van de 30 formulieren die er ingevuld zijn.

  • De avonden in het Fulco kregen toch een meerderheid aan voorkeur stemmen.
  • De workshops kregen te weinig voor stemmers: 6 voor en 20 tegen. Alleen fotografie en bloemschikken werden genoemd. Wel was het aantal keren en de prijs afhankelijk voor de deelname.
  • Cursussen: 5 stemmen voor en 24 tegen. Tuintekenen en beplantingsplan maken werden genoemd.
  • Samenwerking met andere groenorganisatie had ook een duidelijke minderheid: wel werd de dierenwereld genoemd. Verder werd een suggestie gedaan voor de tulpentocht in de N-O polder. Tijdens de vergadering werd een suggestie gedaan om de afdeling een bredere naam te geven. De huidige naam suggereert dat het alleen voor IJsselstein geldt. Gedacht wordt aan Gr&Bl afdeling Lek en IJssel. We denken er nog even over na. 
  • Activiteiten die de voorkeur kregen en een duidelijke meerderheid hadden, waren de tuinenreis, de woensdagmiddaguitjes, de open tuinen.
  • De laatste vraag ging over de toekomst van de afdeling. Er werden een aantal suggesties gedaan die we als bestuur gaan bekijken of er een invulling mogelijk is. Er werd ook aangegeven dat het jammer zou zijn als de afdeling opgeheven zou worden.

De afspraak binnen het bestuur is dat we er voor de volgende vergadering naar kijken en dat u in de volgende Tuinwijzer zo nodig daarover informatie krijgt. Wellicht zijn we genoodzaakt de activiteiten erg terug te draaien zodat het te doen blijft voor de over gebleven mensen. U hoort dit van ons via de Tuinwijzer/ Nieuwsflits.
Iedereen hartelijk dank voor het invullen van deze enquête na een lange tuinenreis en hopelijk kunnen we aan de hand van al de suggesties de afdeling levend houden. 

Naar boven

meer

 

NAMENS HET BESTUUR:

24
Feb
Brrr /. zon
16
Feb
STORMSCHADE