Diversen

Jaarvergadering op donderdag 21 februari 2017

Agenda jaarvergadering op donderdag 21 februari 2017

Aanvang: 19.30 Passe Partout, Opwierderweg 57, Appingedam
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie.
7 Benoeming nieuwe kaskommissie. 
8      Bestuur verandering, Dineke Scheper treedt af en het bestuur stelt als nieuw lid Tineke Ellen voor.
        Koos Dijksterhuis treedt  af en is herkiesbaar
9 Rondvraag.
10 Sluiting


Notulen van de algemene jaarvergadering van Groei & Bloei   afdeling Appingedam/Delfzijl op 16 februari 2016 in het Wapen van Leiden te Appingedam 

1.  Opening
De voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt de leden en de gasten, en in het bijzonder de spreker de heer Jaap Kloosterhuis
2.  Notulen
De notulen worden goedgekeurd, daar er geen op en aanmerkingen zijn.
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
De ingekomen stukken zijn folders over open tuinen en andere informatieve folders. Deze liggen ter inzage. 
4. Jaarverslag 2016 van het secretariaat.
Hier zijn geen vragen over. 
Onze afdeling heeft op 1 januari 2015 175 leden, en op1januari 2016 173 leden
De voorzitter bedankt de secretaris voor haar werk. Jaarverslag van de penningmeester
De penningmeester geeft een korte uitleg over de financiën, die zij heel goed uitlegt. 
Hier zijn geen op of aanmerkingen over. De voorzitter bedankt de penningmeester hier voor. 
5.  Verslag kascommissie
Mevr  Lijs en de heer Kempenaar hebben de boeken gecontroleerd en ze waren in orde.
De kascommissie stelt de vergadering voor de penningmeester décharge te verlenen. De voorzitter bedankt de kascommissie.
6.  Benoeming kascommissie
Mevr Lijs treedt af en mevr Schipper geeft zich op voor de kascommissie.     
8.    Rondvraag
Er zijn geen vragen.
9.  Sluiting 

Tot slot bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun enthousiaste inzet voor Groei & Bloei. Vervolgens geeft hij het woord aan de spreker de heer Jaap Kloosterhuis

Jaarverslag 2016 van het secretariaat Groei & Bloei. Afd. Appingedam /Delfzijl  e. o.
Het bestuur
Voorzitter                                    Koos Dijksterhuis
Secretaris                                    Rika Zuidveld
Penningmeester                           Dineke Scheper
Ledenadministratie                       Anneke Duijnisveld
Coördinator bloemschikken            Lidy Smit
Website                                      Arnold Duijnisveld                                  

Aantal  leden 
Op 1 januari 2016 waren er 173 leden.
Op 1 januari 2017 zijn er 177 leden
Er zijn dus 4 leden meer als vorige jaar en daar zijn wij heel blij mee.
Wij hadden verschillende activiteiten  waaronder lezingen, workshops, bloemschikken , reisje  en de open tuinen weekend.
Ook de twee tuinclubs waren weer zeer actief.

Ons jaarprogramma zag er als volgt uit:
16 februari      Jaarvergadering met Jaap Kloosterhuis  met verhalen over het Lauwersmeergebied                  
17 maart         Lezing Clematissen door Otto Goeman                                                            
7 mei              Stekjesmarkt te Garrelsweer
11 en 12 juli   Open tuinen weekend
30 juli             Reisje naar ‘Park der Gãrten.’
11 oktober      Bloemschikdemonstratie door Esterbolt
25 oktober       Lezing en demonstratie snoeien en bemesten door Rense Renkema van ’De Hofenier’
17 november   Lezing 3-dimensionale beamerpresentatie ‘Nederlandse tuinen’ door Piet Boersma
18 december   Kerstschikking onder leiding van Aging Perdok                         
24 januari       Lezing en diapresentatie ‘Tuinen anno Nu’ door Hans van Wieren

Het gemiddelde  bezoekersaantal was dit jaar ongeveer 45 personen.
Bloemschikken
De bloemschikcursus, onder leiding van Janneke Biemond uit Delfzijl, was weer geslaagd.  Voor de cursus waren er 8 bloemschikkers en 6 lessen.
Ook was er een beginnerscursus onder leiding van Lina Esing.  
Er waren 4 lessen, 2 in het voorjaar en 2 in het najaar. Deze cursus  was zeer geslaagd met 15 tot 18 deelnemers per les.

Op de Tuin en Sfeer beurs van 18 tot 21 februari hebben we met een aantal personen bloemstukken gemaakt en de bloemstukken werden verkocht. Ook deden we aan leden werving, er zijn in die 4 dagen totaal 22 nieuw leden ingeschreven.
Op de culinaire fair op de Fraeylemaborg in september hebben we ook met een aantal personen gestaan om te bloemschikken en de bloemstukken te verkopen.

De jaarlijkse ‘Open Tuinendagen’ werden op 11 en 12 juni gehouden, er deden 15 tuinen aan mee.
Het was dit jaar mooi weer en ook dit jaar waren er een paar nieuwe tuinen bij. Het aantal bezoekers was heel verschillend van 15 tot 100 bezoekers per tuin. 
De deelnemers  waren over het algemeen zeer tevreden.
Wij als bestuur, willen dan ook iedereen hartelijk bedanken dat zij hun tuin hebben opengesteld.  

Op zaterdag 30 juli hebben we een reisje gemaakt naar Bad Zwischenahn in Duitsland naar ‘Park der Gãrten.’
Een hele mooie park met prachtig aangelegde borders en veel verschillende soorten bomen en stuiken.  
De bus was helemaal vol en we hebben een hele mooie dag gehad.

Appingedam, januari  2017
Voorzitter                                                           Secretaris
Koos Dijksterhuis                                            Rika Zuidveld 

Naar boven

11 april 2017 Rixt Langeveld van ‘De Korenbloem' (kopie 1)

Lezing en beamerpresentatie: Rix Langeveld van ‘De Korenbloem’, natuurlijk tuinieren met kleur en beleving.

Als van jongs af aan voelde Rixt Langeveld zich aangetrokken tot de natuur. En als ze bij haar opa en oma logeerde hielp ze graag mee met tuinieren.
Ze heeft  dan ook heel bewust gekozen voor de opleiding voor aanleg en onderhoud.
De vrij toegankelijke stadstuin heeft ze aangelegd en heeft een oppervlakte van bijna 3,5 ha waarvan ruim 1 ha op het dak van de parkeergarage ligt. In de daktuin zijn 55.000 vaste planten in 200 soorten en 40.000 bollen geplant. De beplanting langs de rand van de daktuin heeft een meer natuurlijk karakter.
Meestal probeer Rixt om beplanting te gebruiken waar insecten en vlinders op af komen. Dan komen vanzelf de vogels. Verder probeer zij zoveel mogelijk materialen te hergebruiken in haar ontwerp. Stel dat er nog klinkertjes over zijn, dan kan ze die misschien goed gebruiken voor een muurtje.”
Door het creëren van bepaalde omstandigheden voelen planten en dieren zich thuis in een tuin.
Vogels zijn wat haar betreft onmisbaar in een natuurrijke tuin..

Naar boven

13 mei 2017 stekjesmarkt

Een jaarlijks terugkerende activiteit van onze vereniging is de stekjesmarkt. Wanneer het tuinjaar nog vroeg is vult de schuur bij Anneke en Arnold zich met bijna 1000 planten (ja wij hebben ze zo ongeveer geteld!). Dit dankzij een aantal heel gulle inbrengers. Planten groot en klein, met soms prachtige solitaire exemplaren.

De vrijdag voor de zaterdag van verkoop is het bestuur druk doende alles zo fraai mogelijk voor de verkoop neer te zetten. Altijd voortreffelijk geholpen door Arnold  die de schuur altijd al mooi schoon gemaakt heeft.
Voor het bestuur ook een oefening in het kennen van de planten, gelukkig met kenner Lidy in ons midden.

Al op tijd  zijn wij de bewuste zaterdag aanwezig om de laatste voorbereidingen te treffen. Al voor de openingstijd staan de belangstellenden te wachten en zouden al o zo graag de schuur in willen. Hier kennen wij echter geen pardon want voor iedereen moeten er gelijke kansen zijn. Al vroeg is het dan druk en gaan er veel planten naar buiten. Ook de koffietafel met het eigen gemaakte appelgebak en de cake is druk bezet. Heel gezellig allemaal met veel gesprekken over bloemen en planten.
Na 12 uur wordt het rustiger en dan is er ook vaker de gelegenheid voor een koopje. Sales heet dat tegenwoordig geloof ik. Het leukst zijn de jonge mensen die net beginnen, vaak met nog weinig kennis maar wel met veel enthousiasme. Voor weinig geld kunnen zij een heel leuke start maken. Het bestuur is blij met de bereidheid van Anneke en Arnold voor het beschikbaar stellen van de schuur en de opbrengst van de markt dit jaar boven de 600 euro is een welkome aanvulling van de kas.
Tot volgend jaar. Koos Dijksterhuis

Open Tuinen Estafette 2017

Het open tuinen weekend voor de afdeling Appingedam/Delfzijl was op 5 en 6 augustus 2017
Het landelijk opentuinen weekend was op 17 en 18 juni 2017

In het weekend van de open tuinen was het prachtig weer, we hebben dan ook genoten van de vele bezoekers die onze tuinen hebben bezocht. Op zaterdag  was het iets minder druk ongeveer 40 tot 50 bezoekers en op zondag 50 tot 100 bezoekers..
Er waren zelfs mensen uit Duitsland, Noord-Holland, Limburg, Drenthe, zij waren allemaal enthousiast  over de Open Tuinen Estafette in de provincie Groningen. (wat ook in andere provincies steeds meer gestalte krijgt)
We mogen dan ook terug kijken op een zeer geslaagd weekend.
Alle deelnemers hartelijk bedankt voor het openstellen van jullie tuin, ook namens het bestuur en hopelijk tot het volgende jaar.

In de Open Tuinen Gids werden de data en de beschrijving van alle deelnemende tuinen opgenomen. De Open Tuinen Gids werd eind april verspreid. Net als de 3 voorgaande jaren was deze gids de hele zomer te gebruiken. Op de site opentuinenestafettegroningen waren ze allemaal beschreven. 

Het schema voor het Open Tuin Estafette voor 2017 was als volgt:

27 en 28 mei 2017   Haren/Eelde
10 en 11 juni 2017   Hoogezand-Sappemeer en Veendam
17 en 18 juni 2017    Landelijk open tuinen weekend
8 en 9 juli  2017   Stadskanaal
22 en 23 juli 2017   Winschoten
5 en 6 augustus 2017   Appingedam/Delfzijl
19 en 20 augustus 2017          Groningen

20 september 2017 bloemschik demonstratie Anja Koning

Demonstratie bloemsierkunst door Anja Koning, docent Terra Next.

Ik weet niet of U er ooit over gehoord had, ik niet, maar Anja Koning is docent aan de Ikonoboschool in Kyoto (Japan). In Nederland wordt deze school vertegenwoordigd door de Ikebana vereniging (letterlijk levende bloemen). Niet de kwaliteit van het bloemstuk is bepalend maar lijnenspel, ritme en kleuren. Zo is het bij Wikipedia te lezen. Met Ikebana haalt men de omgeving binnen, in relatie met buiten, de natuur.

Ik vond Anja’s Koning presentatie op dit punt het hoogtepunt van de avond. Geboeid heb ik zitten kijken hoe (zeer eenvoudige) bloemstukken ontstaan waarvan het inleidende verhaal belangrijker is dan het bloemstuk zelf. Hoe het bloemstuk uiteindelijk het verhaal verbeeldt en (spirituele) beelden oproept zoals die ook in de kunst van muziek en schilderijen voorkomen.

Dat Anja Koning ook naast dit onderdeel ook andere mooie arrangementen kon maken bleek ook die avond.

Gelukkig was de zaal goed gevuld in de (grote) opstelling, zodat het bestuur het gevoel kan hebben met Anja Koning als opening van het seizoen een goede keus te hebben gedaan. Mannen zijn er bij het bloemschikken nog steeds weinig, maar wij houden moed, de Ikebana cultuur bijvoorbeeld wordt al bijna 6oo jaar uitsluitend door mannen uitgeoefend.

24 oktober 2017 Harry Pierik tuinontwerper uit Zwolle

Lezing en beamerpresentatie door Harry Pierik tuinontwerper uit Zwolle

Ook deze keer moesten er weer stoelen worden bijgezet, zo groot was de belangstelling. En ook weer nieuwe gezichten deze keer! De inleider was er dan ook naar. Tuinontwerper Harry Pierik. Begonnen als onderwijzer in Zwolle, maar wel besmet met het tuinvirus, is hij nu voltijds bezig met tuinen en tuinontwerpen.

Opgegroeid aan de rand van het grootste kerkhof van Zwolle, heeft de liefde voor de natuur zich daar ontwikkeld. Van dat kerkhof heeft hij nu de uitbreiding op geweldige wijze mogen realiseren. Een onderzoek naar mensen die in de omgeving van een kerkhof zijn opgegroeid en hun liefde voor natuur en parken daarvan hebben overgehouden zou de moeite waard zijn. In Noord Europa zijn kerkhoven standaard parken, in Nederland is dat wel eens het geval. Het werd een avond vol ook stedelijke beelden van hoe in steden met groen kan worden gewerkt.
Amsterdam en Zwolle nemen daarin het voortouw. De beide plaatsen waar hij veel werkt. Vervolgens brachten wij de avond door op de 15 are van zijn eigen tuin. Een avontuur zoals hij zijn eigen tuin ervaart. Over de poëzie op deze avond heb ik al geschreven. Meegenomen van de avond, de borders opruimen in december, compost erover en dan wachten op de sneeuwklokjes. Ik kan niet wachten.

19 december 2017 Kerstschikking onder leiding van Aging Salvadora

Voor de tweede maal gebeurde de Kerstschikking onder leiding van Aging Salvadora. 

Plaats van handeling was deze keer het ASWA gebouw. De opkomst was deze keer wat minder dan vorig jaar, ook ziekte speelde daarbij een rol.
Niettemin gaf het geheel weer een feestelijke aanblik. Met in het begin een heel aantal blokken hout die aan de open haard waren ontkomen en dat was het dan. Wel in het midden van de zaal een groene oase van door Aging verzameld groen. Daarmee moest het die avond gebeuren. 

Voor mij als nog steeds een heel beginnend amateur, mijn tweede bloemschikking totaal in mijn leven, een fascinerend gebeuren.

Die fascinatie zit hem vooral ook in de tijd, de tijdsbeleving is denk ik dezelfde als die van een schilder, tijd speelt eigenlijk geen rol van voordat je het weet is het tien uur en zijn de blokken hout omgetoverd tot prachtige kerststukken. Ook de individualiteit van de stukken valt op. Iedereen dezelfde materialen en toch grote verschillen. Wie ook volgend jaar een leuke avond wil hebben met een feestelijke thuis-aankleding met een kerststuk dat lang meegaat moet zich zeker op deze avond melden en de kosten zijn zeker concurrerend. 

Koos Dijksterhuis

Naar boven

meer

 

 

 

23
Aug
De geur van succes - Blik op de Tuin no. 916
23
Aug
voor t eerst parkieten aan mn plant