Activiteiten & Actueel

De bijzondere lezing van Gerrit Jan van Ochten

De bijzondere lezing van Gerrit Jan van Ochten

Gerrit Jan van Ochten is een man die zich de natuur in eigen omgeving aantrekt.

Behalve een fervent aanbidder van groen in zijn woonplaats Doetinchem, is deze bijzondere figuur ook nog eens apotheker van beroep en weet alles van kruidengeneeskunde.

Gerrit Jan was op 19 november jl. onze gast om te praten over geneeskrachtige planten en over het natuurgebied De Zumpe.

Voor de pauze ging het over geneeskrachtige planten. Wie is er niet bezig met zijn eigen gezondheid? Wanneer mensen ziek worden is één van de behandelingsmogelijkheden het toedienen van geneesmiddelen. Wat is de rol van plantaardige geneesmiddelen hierbij? Gerrit Jan ging deze avond in op de fytotherapie en deed dit aan de hand van voorbeelden van planten uit de natuur, uit je eigen omgeving. Plantaardige geneesmiddelen, geloof of wetenschap?
 
Na de pauze kwam natuurgebied de Zumpe aan de orde. De Zumpe ligt, ruw gezegd, tussen de rivierduinen van De Wrange en Slangenburg in Doetinchem.
Tezamen een gebied van bijna 25 hectare natuur.Van Ochten heeft er al grote moeite mee om vast te stellen dat er in dit gebied in de loop van de jaren al vele planten verdwenen zijn, maar het is nu eenmaal niet anders.
Hij is lid van een groep mensen die herstelwerk doet (zoals Van Ochten 't noemt) om De Zumpe weer om te zetten in een bijzonder natuurgebied, compleet met moerassige delen.
Het zal duidelijk zijn dat ook De Zumpe in de voorbije zomer te lijden heeft gehad van de intense droogte.
Het gebied stond zomaar bekend  als de plek met het laagste peil van 't land.
Ach, zegt Van Ochten, er moet nog erg veel worden gedaan om de Zumpe om te vormen naar de wil van onze speciale groep die zich het lot van dit mooie gebied aantrekt. 23 hectaren moeten worden uitgebreid tot 65 hectare nieuwe natuur.
 
Ga er maar aan staan. Een klus van jewelste. Maar de genoemde groep, genaamd ,,Burger-initiatief Doetinchem'' zet haar schouders er onder. Gerrit Jan van  Ochten is uiteraard lid van de genoemde groep.

De veranderingen gezien op de Terborgseweg? Meer groen, ook op drukke invalswegen in de stad.

Dat is het idee van deze groep, die dus niet vergeefs aanklopte bij de gemeente.

En dit is nog maar het begin om de poging Doetinchem een groene duw omhoog te geven. Niet alleen de toegangswegen, ook de binnenstad zal er straks bloemrijk uitzien.

Het is duidelijk: het ,,burger-initiatief'' laat van zich horen. Van Ochten is er al mee bezig.