Activiteiten & Actueel

Rivier natuur langs de Lek

Lezing op 14 februari 2018 

Presentator: Henk Tromp 

Van Steenwaard tot de Bol en Goilberdingerwaard tot Ameide

Henk Tromp (73) uit Nieuwegein, lid van het Natuurfotografengilde (NFG), is een al vele jaren actief natuurfotograaf. Zijn voorkeur gaat uit naar het fotograferen van vogels in hun natuurlijke omgeving. Maar ook landschappen met de daarin voorkomende flora en fauna hebben zijn aandacht tijdens de vele fototochten in Nederland en andere voornamelijk Europese landen.

De uiterwaarden van de Lek zijn in de nieuwe Natuurbeschermingswet opgenomen als Natura 2000 gebied. Dit betekent extra bescherming van de natuurwaarden in deze regio. De laatste jaren zijn er veel werkzaamheden verricht in de uiterwaarden tezamen met dijkverzwaringen en uitvoering van het plan `Ruimte voor de Lek’. Hierdoor zijn ook nieuwe natuurgebieden ontstaan en ingericht om de kwaliteit van de natuurwaarden te verbeteren.

De resultaten hiervan komen in deze lezing uitvoerig aan bod. De Everdingerwaard heeft zich ontwikkeld tot een waar vogelparadijs en de diversiteit van de aanwezige flora is sterk verbeterd. Dit geldt ook voor gebieden als Steenwaard aan de noordzijde van de Lek en de stroomdal graslanden westelijk van Vianen.

Veel aandacht dus voor de diversiteit van de flora met o.a. orchideeën, de broedvogels, de wintergasten die we kunnen waarnemen en niet te vergeten de fraaie landschappen langs de Lek.

Een lezing, die u een prachtig beeld geeft van uw woonomgeving.

Naar boven

meer

 

 

 

16
Aug
Bunga Raya - Blik op de Tuin no. 863
16
Aug
In het Brabantse land - Blik op de Tuin no. 862