Activiteiten & Actueel

Agenda ledenvergadering 31 januari 2018

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering

Plaats           : zaal “De Eendracht”, Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal
Datum
              : woensdag 31 januari 2018
Aanvang       : 19.30 uur

 

De agenda is Initiates file download<hier> te downloaden

 

AGENDA:

1.    Opening en vaststellen agenda

2.    Verslag vorige jaarvergadering d.d. 18 januari 2017*                           

3.    Sociaal jaarverslag 2017*               

4.    Financieel jaarverslag 2017**

5.      Kascontrolecommissie dhr. K. Traas (terugtredend) en dhr. T. Scheltens

          a.      Verslag van de kascontrolecommissie

          b.     Decharge van de penningmeester

          c.     Benoeming lid kascontrolecommissie

            6.     Begroting 2018**

7.     Bestuursverkiezing

·                   Gerard Weisbeek, aftredend en niet herkiesbaar

·                   De functie voor penningmeester is vacant

Kandidaten kunnen zich tot 19 januari 2018, schriftelijk melden bij Henriët Vrolijk,  Scheepswerfkade 18, 9503 PA Stadskanaal of via e-mail info@stadskanaal.groei.nl

8       Beleid bestuur 2018

9       Rondvraag

10    Sluiting ledenvergadering

11    Pauze

12    Lezing “Tuinieren en het weer” – Henk Louwsma

13    Verloting

14    Afsluiting met een hapje en drankje

*  Vanaf 26-01-2018 zijn het verslag van de vorige vergadering en het sociale jaarverslag te vinden op website www.stadskanaal.groei.nl of u kunt deze opvragen bij info@stadskanaal.groei.nl

** Het financiële jaarverslag en de begroting kunt u vanaf 26/01/2018 aanvragen via info@stadskanaal.groei.nl.

meer
06
Oct
Oogst: basilicum, hazelnoot, tomaat
03
Oct
dierbare foto