Activiteiten & Actueel

Jaarvergadering

Het was een bijzondere Jaarvergadering. Wij bleken inmiddels 4 jubilerende leden te hebben die al 50 jaar lid waren van onze vereniging. Dat bleek door een overgang van de ledenadministratie niet helemaal goed weergegeven, sommigen waren al langer lid. Door omstandigheden en griep kon alleen onze Jaap Vlijm op de vergadering aanwezig zijn en werd even in het zonnetje gezet.

Verder natuurlijk het financiële verslag van onze penningmeester, we hadden weer wat geplust dit jaar, dus dat gaat prima. De kascommissie heeft het weer helemaal goedgekeurd na controle en het verslagdoende lid was dit jaar voor het laatst, dus die werd hartelijk bedankt. Jan Willem Lagerweij neemt haar plaats over dit jaar.

De secretaris heeft een verslag gemaakt van onze activiteiten vorig jaar, het verslag staat hieronder:

 

Jaarverslag 2017

Geachte leden,

in 2017 hebben wij weer vele activiteiten kunnen organiseren. Zoals u kunt zien zijn wij inmiddels met 7 bestuursleden wat een luxe positie is in vergelijking met vele andere afdelingen van Groei &Bloei.

In het winterseizoen zijn er 6 lezingen geweest met een gemiddeld aantal bezoekers van 45 personen. In het voor- en najaar werden de lezingen gecombineerd met zaden- en planten ruilen. Het is leuk dat daar elke keer weer veel enthousiasme voor is.

Zowel in het voorseizoen als in het naseizoen organiseerde onze afdeling een workshop hanging basket maken en niet te vergeten natuurlijk de traditionele Paasworkshop en de  Kerstworkshop waar veel aanmeldingen voor waren. Deze worden al ruim 40 jaar gegeven door Jaap Vlijm die wij veel dank verschuldigd zijn. De cursus bloemschikken, begonnen najaar 2016 liep door in het voorjaar van 2017. In mei was de plantjesmarkt op de Rietmeen. Zaaien in maart, verspenen  met elkaar in april en dan in mei de verkoop van de plantjes, zowel éénjarig  als vaste planten. Dit is leuk en wie weet wordt het een traditie.

In de zomer was er weer tuinen kijken met op 13 juni een tuinenkijkdag in Barneveld hetgeen heel geslaagd was. De open tuinavond bij Wijngaard Telgt was heel leuk maar er waren door het regenachtige weer helaas minder bezoekers aanwezig. We hadden 2 open tuinen in Zeewolde waar iedereen erg van genoten heeft en er was de tuin  in Hulshorst met hele bijzondere bomen. Een bezoek aan tuincentrum en kwekerij ’t Binnenland in Hulshorst is al lang uitgegroeid tot een traditie.  Op 11 juli 2017 startten de Phlox- en Salviaweken, een door Willem Wajer nieuw gekweekte Phlox, genoemd naar zijn moeder Marrigje, werd gedoopt, om het zo maar te noemen en ook nieuw bij de kwekerij was dat er ook biologische rozen te koop zijn. In augustus konden we 2 mooie tuinen in Harderwijk bezoeken. Voor het tuinen kijken bedanken we de tuinencommissie.

De deelname van Groei&Bloei  aan de Veldkamptuin-activiteiten op 23 september was een succes. Met name het maken van kleine bloemstukjes in kalebassen –door vnl kinderen- werd erg gewaardeerd.
Op zaterdag 7 oktober was er een excursie:  paddenstoelen kijken o.l.v. Menno Boomsluiter op landgoed Staverden. De deelnemers hebben daar veel van geleerd. De lezingen in het naseizoen gingen over de tuinen van Mien Ruys en Permacultuur in Roemenië

De Rayonvergaderingen en Algemene ledenvergaderingen in 2017 zijn steeds door 1 of 2 bestuursleden bezocht.
Ook vorig jaar verscheen het afdelingsblad 4x met tussendoor steeds een digitale nieuwsbrief zodat u van alle ontwikkelingen op de hoogte blijft. De eindstand van het ledenaantal op 31 december was 190. Ledenwerving en vooral het aantrekken jongere leden blijft een aandachtspunt

De kruidentuin vrijwilligers hebben hun best ook weer gedaan in 2017. Op 10 juni, met Aaltjesdag, was er een happening in de Kruidentuin omdat het thema in de tuinenweek “kruiden” was. Er waren veel bezoekers en er is toen ook een fraai boekje van de kruidentuin in Harderwijk tot stand gekomen wat nog altijd bij ons te koop is

Langs deze weg willen wij graag alle vrijwilligers bedanken, in de kruidentuin, bij het bloemschikken, degenen die de tafelstukjes maken, flyers rondbrengen, personen die  zaadjes en planten bij de ruilavonden aanleveren, hulp bij de website en de nieuwsbrief en ook  dank aan degenen die hun tuin beschikbaar stellen voor open dagen of avonden. Tevens zeggen wij dank aan Willem Wajer en bakkerij v. Delft voor  hun  bijdragen voor de verloting.
Wij zijn daar heel blij mee want zonder al deze hulp kon dit alles niet tot stand komen.  

Dank voor uw aandacht,

Ria Bleeker,
secretaris
                                        

 

 

 

meer

 

 

 

17
Sep
Plumeria: een kostbaar bezit - Blik op de Tuin no. 919
11
Sep
TOMATENOOGST